Opvoeding 2.7.

Opvoeding 2.7.
1 / 25
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Opvoeding 2.7.

Slide 1 - Slide

Vang de bal
- Hoe kan een ziekte verspreid worden?
- Wat is de vijfde ziekte?
- Wat is een koortsstuip?

Slide 2 - Slide

Lesdoelen 2.7.
- De student weet waarvoor een EHBO cursus dient.

- De student weet hoe te handelen bij de basis ongevallen.
paragraaf 6.6.

Slide 3 - Slide

Waarvoor dient
een EHBO cursus?

Slide 4 - Mind map

EHBO
- Eerste hulp bij ongelukken
- verplicht cursus als pedagogisch werker


- Je weet hoe te handelen bij basis ongevallen
- Je weet wanneer je een arts of 112 moet bellen

Slide 5 - Slide

EHBO OA
- zorg dat de administratie up to date is!
* telefoonnummers ouders
* telefoonnummer huisarts


- Binnen 30 seconden moet een EHBO koffer bereikbaar zijn

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

opdracht
In dit filmpje zag je verschillende ongevallen:
* flauwvallen
* verslikking
* verwonding
*vergiftiging

Kies één ongeval en zoek informatie in je boek (10 min.)

Slide 8 - Slide

Quiz periode 2!

Slide 9 - Slide

Wat vindt Emmi Pikler belangrijk?
A
Praten tijdens de verzorging
B
zelfstandigheid
C
creativiteit
D
spel ontwikkelen

Slide 10 - Quiz

Peuters zijn over het algemeen zindelijk
A
waar
B
niet waar

Slide 11 - Quiz

In de bovenbouw hoef je als OA een kind niet meer te ondersteunen bij hygiene en veiligheid
A
waar
B
niet waar

Slide 12 - Quiz

Noem 1 basis
verzorgingsregel

Slide 13 - Mind map

In het onderwijs is een risico inventarisatie verplicht
A
waar
B
niet waar

Slide 14 - Quiz

Voorbeelden van Hygiene zijn..
A
het schoon houden van de klas
B
het vegen van de voeten
C
het wassen van de handen
D
scherpe punten weghouden van kinderen

Slide 15 - Quiz

In Denemarken zijn net zo strenge regels voor hygiene als op Nederlandse scholen
A
waar
B
niet waar

Slide 16 - Quiz

Door buitenspelen ontvangen kinderen vitamine D
A
waar
B
niet waar

Slide 17 - Quiz

Wat is een vignet
kenmerk?

Slide 18 - Mind map

Welke kinderziekte is dit?
A
waterpokken
B
mazelen
C
rode hond
D
Bof

Slide 19 - Quiz

Welke kinderziekte is dit?
A
Waterpokken
B
rode hond
C
Mazelen
D
de vijfde ziekte

Slide 20 - Quiz

Bij diaree moet een kind..
A
veel water drinken
B
weinig water drinken

Slide 21 - Quiz

Als een kind dreft heeft gedronken wat doe je dan..
A
112 bellen
B
de dokter bellen
C
de ouders bellen
D
water laten drinken

Slide 22 - Quiz

Binnen hoeveel sec. moet een EHBO koffer bereikbaar zijn?
A
1 min.
B
50 sec.
C
40 sec.
D
30 sec.

Slide 23 - Quiz

Ik ga de kennistoets van periode 2 halen!
A
Jaaaa!
B
Zeker weten!

Slide 24 - Quiz

Succes met de kennistoets

Slide 25 - Slide