4.2. Weg uit de stad?

Paragraaf 2
Weg uit de stad? 
1 / 21
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

Items in this lesson

Paragraaf 2
Weg uit de stad? 

Slide 1 - Slide

Mensen trekken naar de steden, waardoor een stad groeit. Hoe noemen we dit verschijnsel?
timer
0:30
A
Urbanisatie
B
Suburbanisatie
C
Agglomeratie
D
Groeikernen

Slide 2 - Quiz

Hoe noemen we een plek waar mensen bij elkaar wonen?
timer
0:30
A
Leefgebied
B
Nederzetting
C
Suburbanisatie
D
Agglomeratie

Slide 3 - Quiz

Je gaat naar een bedrijf of instelling die zorgen voor de dingen die je nodig hebt om prettig te kunnen leven. Welk begrip hoort hierbij?
timer
0:30
A
Agglomeratie
B
Binnenstad
C
Stadscentrum
D
Voorzieningen

Slide 4 - Quiz

Lange termijn gevolg
Verpaupering in de stad 

Slide 5 - Slide

Gentrificatie
Maar niet iedereen verliet de stad:
Studenten, kunstenaars, jonge werkende mensen bleven graag

Het Honigcomplex in Nijmegen. De voormalige Honigfabriek is tot 2022 dé nieuwe hotspot in Nijmegen. Het karakteristieke complex ligt in het westen van de stad en is goed bereikbaar. Je kunt er heerlijk eten en drinken, sporten, winkelen, muziek maken en veel meer. Je vindt er kunst, cultuur en er worden wekelijks kleine en grote evenementen georganiseerd.
(Gentrification)  Bewoners knappen hun woning of een stadsdeel op om hun wijk aantrekkelijker te maken, waardoor de woningprijzen stijgen

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video


Werk, studie, familie, voorzieningen
Rust, ruimte, milieu, groen, kindvriendelijker, mogelijk door auto

Verhuizen tussen stad en platteland
Re-urbanisatie

Slide 8 - Slide

Rol overheid 
1. Groeikernen
2. Compacte stad
3. Vinex-wijk

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Groeikern
(Sinds 1962)
VINEX-wijken
(Sinds 1995)

Slide 11 - Slide

Kaart met groeikernen
1. Wat zijn groeikernen?

2. Wat moest hiermee bereikt worden?

Slide 12 - Slide

Compacte stad
Gebruik de ruimte in de stad en probeer de ruimte daarbuiten te besparen. 

Slide 13 - Slide

De compacte stad

Slide 14 - Slide

aanleg Vinex-wijken
vergroten sociale cohesie
industrialisatie
selectieve migratie van hogere inkomensgroepen uit de stad
ontstaan van slaapsteden

Slide 15 - Drag question

Welk ruimtelijk gevolg zou er ontstaan zijn als Nederland geen compacte stad-beleid had gehad?
timer
0:40

Slide 16 - Open question

Zelf aan de slag...

Bezoek: 
www.topotijdreis.nl

1. Zoek op Houten 
vanaf 1965- nu

2. Zoek op Leidsche Rijn  
vanaf 2000 - nu
Vragen (maak in je schrift)
1.  Wat valt je op aan de groei van Houten en Leidsche Rijn
2. Wat maakt deze plaatsen aantrekkelijk?
3. Noem enkele kenmerken van de plaatsen  


Slide 17 - Slide

Humboldt
Maken opdrachten
Hoe: Humboldt 
Paragraaf 4.2: Opdracht 5, 6, 7

Slide 18 - Slide

Extra filmpjes
Mocht je interesse hebben na afloop bekijk deze 2 filmpjes dan nog.
Alvast fijn weekend!

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Video

Slide 21 - Video