Zuivere stoffen en mengsels

7.1 Mengsels en zuivere stoffen
Je weet hoe je mengsels en zuivere stoffen uit elkaar houdt.
1 / 12
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

This lesson contains 12 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

7.1 Mengsels en zuivere stoffen
Je weet hoe je mengsels en zuivere stoffen uit elkaar houdt.

Slide 1 - Slide

Gas
Vloeibaar
Vast
Sublimeren
Smelten
Stollen
Rijpen
Condenseren
Verdampen

Slide 2 - Drag question

Enkele voorbeelden:
  • fase bij kamertemp.
  • kleur
  • geur
  • oplosbaarheid in water

De eigenschappen waaraan je stoffen kunt herkennen.
Stofeigenschappen

  • kookpunt
  • smeltpunt
  • elektrische geleidbaar-heid

Slide 3 - Slide

2.2 Zuivere stoffen en mengsels
Als er heel veel molekulen samen zitten, pas dan noemen we het 'een stof'.


Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide


fase overgang
chemische reactie
mengsel

Slide 6 - Slide

Een zuivere stof heeft een kookpunt

Slide 7 - Slide

Een mengsel heeft een kooktraject

Slide 8 - Slide

Sleep de term en uitleg naar de juiste afbeelding.
schuim
Nevel
Oplossing
Emulsie
Gasbellen omhult met een vaste stof.
Vaste stof in een vloeistof.
Twee vloeistoffen die moeilijk gemengd blijven.
Vloeistof is fijn verdeeld in een gas.
suspensie
Moeilijk oplosbare vaste stof in vloeistof.

Slide 9 - Drag question

Prik de termen in de juiste groep.
Mengsel
Zuivere stof
1 soort moleculen aanwezig
Kristalsuiker
Kook- en smelttraject
Bestaat uit meerdere atomen of molecuulsoorten
Cola
Scheiden
Emulgator
Kook- en smeltpunt

Slide 10 - Drag question

Zelfstandig werken
Deze week maak je de opgaven van 7.1 in je werkboek
timer
10:00

Slide 11 - Slide

Waarmee kan je ontdekken of een stof een zuivere stof of mengsel is?

Slide 12 - Open question