Le pronom personnel COD/COI.

LE PRONOM PERSONNEL
1 / 38
next
Slide 1: Slide
FransMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3,4

This lesson contains 38 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

LE PRONOM PERSONNEL

Slide 1 - Slide

Vandaag ga ik jullie uitleggen over:

* Le pronom personnel OBJET DIRECT (lijdend vw)
* Le pronom personnel OBJET INDIRECT (meew. vw)Slide 2 - Slide

Le COD et COI
We noemen het lijdend vw in het Frans:  Complément d'OBJET DIRECT
Exemple: J'écris une lettre 
"une lettre" = C.O.D volgt DIRECT de persoonsvorm

We noemen het meew. vw in het Frans: Complément d'OBJET INDIRECT
Exemple: J'écris une lettre à mon père:
"à mon père" = C.O.I volgt INDIRECT de persoonsvorm

Slide 3 - Slide

We kunnen een COD of COI in de zin vervangen door een persoonlijkvoornaamwoord.
Kijk maar naar dit voorbeeld in het Nederlands:

Ik schrijf een brief aan mijn vader.
Lijdend vw vervangen: Ik schrijf hem aan mijn vader
Meew. vw vervangen: ik schrijf hem een brief

In het Nederlands gebruiken we in beide gevallen HEM. In het Frans is dat niet het geval!!

Slide 4 - Slide

    pronoms OD /lijd.vw    pronoms OI /meew.vw
    
    me                                    me
    te                                       te
    le / la                                 lui   
    nous                                 nous
    vous                                  vous
    les                                      leur

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

De plaats van het pronom
We plaatsen het PRONOM OBJET DIRECT (LV) / INDIRECT (MV)
vóór de persoonsvorm. Maar.....als er een infinitief in de zin staat, dan plaatsen we het pronom vóór de infinitief.
Exemple:
Je donne une fleur à ma mère   
Je la donne à ma mère              Je lui donne une fleur       Je la lui donne 
Je vais donner une fleur à ma mère 
Je vais la donner à ma mère        Je vais lui donner une fleur 
Je vais la lui donner  

Slide 7 - Slide

Tu vois tes amis?
vervang 'tes amis'
A
Tu le vois?
B
Tu la vois?
C
Tu les vois?
D
Tu l'a vois?

Slide 8 - Quiz

On vend cette maison.
vervang 'cette maison'
A
On la vend.
B
On le vend.
C
On les vend.
D
On vend la.

Slide 9 - Quiz

Elle étudie la carte routière.
vervang 'la carte routière'
A
Elle la étudie.
B
Elle l'étudie.
C
Elle le étudie.
D
Elle étudie le.

Slide 10 - Quiz

Je mange le chocolat.
A
Je l'mange.
B
Je la mange.
C
Le je mange.
D
Je le mange.

Slide 11 - Quiz

Nous donnons ce souvenir à Bart.
vervang 'ce souvenir' (m)

Slide 12 - Open question

Tu laves la voiture?
vervang 'la voiture'

Slide 13 - Open question

herschrijf de zin en vervang het cod of coi:
J'ai regardé le film sur netflix.

Slide 14 - Open question

Théorie: Le pronom personnel 
              (meewerkend voorwerp)
Voorbeelden van een persoonlijk voornaamwoord dat de rol van meewerkend voorwerp heeft in een zin:

Ik geef hem een cadeau         Hij vraagt een game aan Sinterklaas

Een pronom personnel als meewerkend voorwerp vervangt altijd een persoon

Slide 15 - Slide

Théorie: Le pronom personnel
              (meewerkend voorwerp)
Je hebt de keuze uit de volgende woorden:
me               Il me donne un cadeau            Hij geeft me een cadeau
te                  Il te donne un cadeau              Hij geeft jou een cadeau
le / la / l'     Il lui donne un cadeau              Hij geeft hem/haar een cadeau
nous           Il nous donne un cadeau         Hij geeft ons een cadeau
vous            Il vous donne un cadeau         Hij geeft jullie/u een cadeau
les                Il leur donne un cadeau           Hij geeft hen een cadeau
Werkwoorden die een p.p als mwv krijgen, herken je in het NL aan "aan" (geven aan) en in het FR aan "à"/au/aux (donner à, demander à)

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Nous donnons ce souvenir à Bart.
vervang 'à Bart'
A
Nous le donnons ce souvenir.
B
Nous donnons ce souvenir à le.
C
Nous la donnons ce souvenir.
D
Nous lui donnons ce souvenir.

Slide 20 - Quiz

Hij geeft hen het boek.
Il ... donne le livre.

Slide 21 - Open question

Wij gaan jullie bellen.
Nous allons ... téléphoner.

Slide 22 - Open question

Il donne le stylo à moi.
vervang 'à moi'

Slide 23 - Open question

Théorie: De plaats van le pronom personnel als LV en de plaats van le pronom personnel als MWV
De vormen staan..
1) ..voor de persoonsvorm : Je le vois, Je l'ai vu, Je lui ai donné le cadeau
Tenzij..
2) ..er een infinitief in de zin staat, dan staat de vorm voor die infinitief: Je vais le rencontrer, je vais lui téléphoner 
Slide 24 - Slide

Elle a donné le cadeau à ses parents.
vervang 'à ses parents'

Slide 25 - Open question

Elle va donner le cadeau à ses parents.
vervang 'à ses parents'

Slide 26 - Open question

Théorie: De plaats van le pronom personnel als LV en de plaats van le pronom personnel als MWV
Tot slot.. Als je in 1 zin een p.p LV en een p.p MWV hebt..
1) MWV > LV:    
     Tu pourrais me (MWV) les (LV) rendre ?         
  
     Elle nous (MWV) l’(LV)a donné. 
Slide 27 - Slide

Il donne un cadeau à nous
vervang 'un cadeau' & 'à Nous'

Slide 28 - Open question

Il pose une question à moi
vervang 'une question' & 'à moi'

Slide 29 - Open question

Je pose une question à mes amis.
vervang 'une question' & 'à mes amis'

Slide 30 - Open question

Slide 31 - Slide


Hoe herken je een meewerkend voorwerp
in een Franse zin?
A
begint met: du, de la, de, des
B
begint met: avec, pour
C
begint met: à, au, à la
D
begint met: à, au, aux

Slide 32 - Quiz


Door welke woorden kun je het meewerkend voorwerp vervangen?
A
me, te, te, la, nous, vous, leur
B
me, te, lui, nous, vous, les
C
me, te, lui, nous, vous, leur

Slide 33 - Quiz

Vervang het meewerkend voorwerp
en maak een goede zin.

Il demande à moi de l'aider.

A
Il te demande de l'aider.
B
Il demande à m'aider.
C
Il me demande de l'aider.
D
Il demande me de l'aider

Slide 34 - Quiz

Vervang het meewerkend voorwerp
en maak een goede zin.

Je vais donner un cadeau à mes parents.
A
Je leur vais donner un cadeau.
B
Je les vais donner un cadeau.
C
Je vais donner leur un cadeau.
D
Je vais leur donner un cadeau.

Slide 35 - Quiz

Vervang het meewerkend voorwerp
en maak een goede zin.

Jean a répondu au prof.

A
Jean lui a répondu.
B
Jean a lui répondu.
C
Jean l'a répondu.
D
Jean a répondu à lui.

Slide 36 - Quiz

C'est la fin🏁

Slide 37 - Slide

Slide 38 - Slide