TOL CVO LETHAS

1 / 35
next
Slide 1: Slide
NederlandsSecundair onderwijs

This lesson contains 35 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - SlideTAALVAARDIGHEID IS IN HOGE MATE BEPALEND VOOR DE SCHOOLLOOPBAAN

Slide 3 - Slide

TRAJECT  TAALCOACHING

 • vorming taalontwikkelend lesgeven
 • startgesprek: concrete doelen bepalen
 • werken aan doelen:
 1. samen lessen voorbereiden
 2. samen aan cursusmateriaal werken
 3. hulpfiches ontwikkelen
 4. lessen bijwonen & feedback  

Slide 4 - Slide

DOELEN VORMING

 • kennismaken met principes van taalontwikkelend lesgeven
 • ideeën geven en inspireren om zelf aan de slag te gaan
 • formuleren concreet doel(en) : waaraan wil jij dit semester werken?

Slide 5 - Slide

Wat doen jullie al
qua talige
ondersteuning?

Slide 6 - Mind map

      TAALSTEUN
INTERACTIE
CONTEXT
woordenlijst
spreek/schrijfkader
stappenplan
groepswerk
feedback
debat
voorkennis activeren
levensecht
van praktijk   -->      theorie
feedback

Slide 7 - Drag question

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Link

Aan welke woorden moet je extra aandacht besteden?

Slide 13 - Open question

MOEILIJKE WOORDEN BOKASHI
 • transformatie 
 • zuurstofarm 
 • organisch 
 • fermenteren

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Link

Slide 16 - Link

EEN VAKTEKST

 • dagelijkse spreektaal (DAT)
 • schooltaal
 • vaktermen (CAT)

DAT= Dagelijkse algemene taalvaardigheid
CAT= Cognitieve abstracte taalvaardigheid

Slide 17 - Slide


Leerlingen moeten de overgang van spreektaal (DAT) naar schooltaal en vaktermen (CAT) kunnen maken om op school succesvol te zijn!

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Link

HOE DENK JIJ EROVER?
                                    Opdracht:
 • maak duo's
 • lees de stelling
 • kies de rode kaart als je het niet eens bent met de stelling
 • kies de groene kaart als je het er wel mee eens bent
 • jullie hebben 3 minuten
 • Let op! Jullie moeten een keuze maken

Slide 20 - Slide

Hoe kun je fouten verbeteren als je niet weet dat je ze maakt?
timer
3:00

Slide 21 - Slide

timer
3:00

Slide 22 - Slide

checklist taalontwikkelend lesgeven

Slide 23 - Slide

ZELF EEN LES MAKEN VOLGENS DE PRINCIPES VAN TAALONTWIKKELEND LESGEVEN
timer
10:00
timer
5:00

Slide 24 - Slide

CHECKLIST TAALONTWIKKELEND LESGEVEN

Slide 25 - Slide

Formuleer een concreet doel: 
waaraan wil jij dit semester werken?

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

In De Dikke van Dale staan ongeveer 230 000 trefwoorden. Hoeveel % kent een Nederlandstalige?
A
10%
B
30%
C
50%
D
70%

Slide 28 - Quiz

Hoeveel nieuwe woorden kan je in 1 lesuur verwerven?
A
5
B
10
C
15
D
20

Slide 29 - Quiz

Hoeveel woorden heb je nodig om sociaal zelfredzaam te zijn?
A
2000
B
5000
C
7000
D
11000

Slide 30 - Quiz

Hoeveel woorden kan een OKAN-leerling na 1 jaar OKAN productief gebruiken?
A
3000
B
5000
C
7000
D
10000

Slide 31 - Quiz

Hoeveel woorden moet je kennen om een vakspecifieke opleiding te kunnen volgen?
A
5000
B
7000
C
11000
D
15000

Slide 32 - Quiz

WAT GAAN WE VANDAAG DOEN?
 • kennismaken met elkaar
 • kennismaken met principes taalontwikkelend lesgeven
 • woordenschatdidactiek
 • stellingen rond feedback & teksten 
 • leren werken met checklist taalontwikkeld lesgeven
 • LessonUp
 • zelfs aan de slag met taalontwikkelend lesgeven
 • doel formuleren
 • evaluatie

Slide 33 - Slide

Stel jezelf voor:
Maak een foto

Slide 34 - Open question

Slide 35 - Slide