5.25.2
1 / 13
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

This lesson contains 13 slides, with text slides and 2 videos.

Items in this lesson5.2

Slide 1 - Slide


Leerdoelen

Aan het einde van de les begrijp je het begrip sociale mobiliteit

Aan het einde van de les begrijp je het begrip maatschappelijke ladder

Aan het einde van de les kan je het verschil tussen positieverwerving en positietoewijzing uitleggen

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video


Sociale ongelijkheid 

Ongelijkheid kan ontstaan op basis van bezit, macht en aanzien.  Deze ongelijkheid kan ook gevolgen hebben voor de kansen die mensen hebben. 

Slide 4 - Slide

Sociale ongelijkheid 

Slide 5 - Slide

Maatschappelijke ladder 
De verschillen die er zijn tussen mensen zijn ook zichtbaar op een maatschappelijke ladder. 

Mensen worden ingedeeld op de lader op basis van:
  1. bezit
  2. macht
  3. aanzien

Slide 6 - SlideOpdracht

Slide 7 - Slide

Maatschappelijke ladder 
Stap 1
Zoek het inkomen van de verschillende beroepen en schrijf dit op

Stap 2
Het beroep met de hoogste plek op de ladder schrijf je bovenaan. 

Stap 3
Ben je klaar? Dan begin je met de opdrachten van paragraaf 5.1 

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Sociale mobiliteit
Het zakken of stijgen op de maatschappelijke ladder.

Als je een nieuwe opleiding volgt is er sprake van positieverwerving. Heb je zelf geen invloed op jouw positie is er sprake van positietoewijzing.


Slide 10 - Slide

Slide 11 - Link


Leerdoelen

Aan het einde van de les begrijp je het begrip sociale mobiliteit

Aan het einde van de les begrijp je het begrip maatschappelijke ladder

Aan het einde van de les kan je het verschil tussen positieverwerving en positietoewijzing uitleggen

Slide 12 - Slide

Huiswerk

-   Opdrachten 5.2 maken!

Slide 13 - Slide