Intervisie - Les 5.8

Intervisie - Les 5.8
1 / 17
next
Slide 1: Slide
IntervisieMBOStudiejaar 2

This lesson contains 17 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Intervisie - Les 5.8

Slide 1 - Slide

Opbouw periode 5
5.3 BPV werkboek & handleiding bespreken
5.4 Verwachtingen m.b.t. stage
5.5 Incidentmethode
5.6 De rol van de praktijkbegeleider
5.7 Hoe maak je contact met collega's en leerlingen
5.8 Incidentmethode
5.9 Verwachtingen m.b.t. de praktijkexamens

Slide 2 - Slide

Eindverslag (1 punt)
Je schrijft een eindverslag met daarin:
 • Een korte samenvatting van iedere les (les 5.3 t/m 5.9).
 • Wat je deze periode hebt geleerd.
 • Wat je meeneemt per les naar jouw stage.
 • Hoe heb je deze lessenreeks intervisie ervaren (FB)?

Slide 3 - Slide

Lesplanning
 • Incidentmethode
 • Lesafsluiting

Slide 4 - Slide

Incidentmethode (40 min)
Incident methode in 11 stappen - in twee groepen

Slide 5 - Slide

Stap 1. Kies de voorzitter
 • De voorzitter bewaakt de tijd, de stappen en de spelregels.
 • De tijd kun je ook delegeren aan een ander groepslid. 
 • (Per groep 1 voorzitter)

Slide 6 - Slide

Stap 2. Introduceer de casussen
 • Ieder groepslid vertelt over zijn/haar casus. Een casus is een gebeurtenis die nog niet volledig is uitgewerkt. 
 • Een probleem dat min of meer onverwacht heeft plaatsgevonden en waarbij de probleeminbrenger zelf betrokken is. 
 • Een probleem dat nog ‘leeft’ of in de toekomst gaat spelen.
 • De probleeminbrenger mag niet vertellen wat hij/zij gedaan heeft of hoe hij/zij de casus heeft aangepakt.

Slide 7 - Slide

Stap 3. Kies welke casus jullie gaan bespreken
 • Ieder groepslid krijgt twee stemmen. De casus met de meeste stemmen wordt besproken.
 • Bevraag elkaar op het waarom van iemands keuze. De argumenten die achter de keuze zitten kunnen ook voorde andere deelnemers van belang zijn. 
 • Indien het probleem van de voorzitter wordt gekozen dan kiezen jullie een nieuwe voorzitter.

Slide 8 - Slide

Stap 4. De probleeminbrenger vertelt kernachtig nog eens zijn/haar probleem. 
 • Hij/zij kan beginnen met:

“Mijn probleem is dat………………... en mijn vraag aan de groep is……………………….”

Slide 9 - Slide

Stap 5. Welke vragen roept dit bij je op? Welke vragen heb jij om een goed (compleet) beeld te krijgen van
het probleem/de situatie
 • Schijf voor jezelf minimaal drie vragen op om meer inzicht te krijgen in het probleem. 

Slide 10 - Slide

Stap 6. In deze ronde kan een iedereen zijn/haar vragen stellen
 • Stel vooral vragen die feitelijke informatie geven. 
 • Stel open vragen: wie, wat, waar, waarom, waardoor, waartoe, hoe, hoeveel etc en probeer door te vragen op de antwoorden die de probleeminbrenger geeft. 
 • De voorzitter moet er op letten dat de probleeminbrenger niet vertelt hoe hij/zij de casus heeft aangepakt en moet er voor zorgen dat er geen discussie ontstaat. 

Slide 11 - Slide

Stap 7. Het bespreken van ieders analyse
 • De groepsleden bespreken met elkaar hoe zij de situatie zien.
 • Welke oorzaken heeft een ieder ontdekt, welke aanleidingen zijn er? Hoe is de rol van de probleem-inbrenger?
 • Hoe zijn de omgevingsfactoren?
 • Probeer met je groep tot een paar kernproblemen te komen.
 • De probleeminbrenger ziet toe en luistert. Er mogen geen vragen meer worden gesteld en de probleeminbrenger mag in deze fase niet reageren.

Slide 12 - Slide

Stap 8: Wat zou jij doen in deze situatie?
 • Ieder groepslid schrijft op : ‘Wat zou ik doen en WAAROM?’
      (dit advies wordt later aan de probleeminbrenger gegeven)
 • Iedereen leest haar advies voor, zonder dat er commentaar wordt geleverd door anderen! 

Slide 13 - Slide

Stap 9. Wat deed/doet de probleeminbrenger?
 • De probleeminbrenger vertelt hoe hij/zij handelde in de situatie en/of wat zij zich heeft voorgenomen om te gaan doen. 

Slide 14 - Slide

Stap 10. Afsluitend gesprek 
 • Heeft de probleeminbrenger behoefte aan een reactie op hoe de intervisie is verlopen?
 • Is het probleem te verbreden naar andere problemen uit de werksituatie van de deelnemers?
 • Mogelijk zijn er nog andere vragen, opmerkingen etc. 

Slide 15 - Slide

Stap 11. Evalueren
 • Een ieder noteert wat hij/zij heeft geleerd van deze bespreking. 
 • Eerst mag de probleeminbrenger vertellen wat hij/zij heeft geleerd en daarna de anderen. 
 • Ten slotte vat de voorzitter de evaluatie samen. 

Slide 16 - Slide

Volgende week 
- Vakantie 

- Les 5.9: Verwachtingen m.b.t. de praktijkexamens

Slide 17 - Slide