Pedagogiek periode 3.1 - les 4

Deze les
Ondersteuning bij ontwikkelingsachterstanden en beperkingen
(H 1.5)
1 / 18
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 3

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Deze les
Ondersteuning bij ontwikkelingsachterstanden en beperkingen
(H 1.5)

Slide 1 - Slide

Leerdoel
De student heeft kennis van het werkveld in relatie tot haar werkzaamheden

Slide 2 - Slide

Opvang met ondersteuning
 • reguliere opvang 
 • geïntegreerde opvang
 • doelgroepenopvang
 • gespecialiseerde opvang
 • externe organisaties

Slide 3 - Slide

Een kind met een beperking moet je naar de reguliere opvang op sturen als het maar enigszins kan.
😒🙁😐🙂😃

Slide 4 - Poll

Voordelen reguliere opvang:

 • Vaak in de buurt
 • Bij vriendjes
 • Kinderen leren rekening houden met elkaar
 • Kan, als er beleid is voor kinderen met beperking
Nadelen reguliere opvang:

 • Niet altijd de juiste deskundigheid aanwezig
 • Er moet wel beleid zijn voor kinderen met beperking

Slide 5 - Slide


Je hebt geïntegreerde opvang en doelgroepenopvang. 
Wat is het verschil?

Slide 6 - Slide

Geïntegreerde opvang
 • Kinderen worden samen met andere kinderen in 1 groep geplaatst
 • Er zijn speciale aanpassingen
 • Medewerkers zijn speciaal geschoold

Slide 7 - Slide

Doelgroepenopvang
Gericht op bepaalde beperking of bepaald gedrag

Verschillende vormen:
 • Met andere kinderen in 1 groep
 • Zorgkinderen in aparte groep (en soms samen)
 • Onderdeel van speciaal onderwijs, voor eigen leerlingen

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Opdracht
Ga naar de website van verpleegkundig kinderdagverblijf Zigzag. Bekijk per twee- of drietal 1 van de vormen van opvang:
 • Intensieve kindzorg
 • Eetbegeleiding
 • Vroegbegeleiding

Welke begeleiding bieden zij die reguliere opvang niet biedt?


Slide 10 - Slide

Gespecialiseerde opvang
Hiervoor is doorverwijzing nodig van huisarts of jeugdgezondheidsarts

 • Medisch kinderdagverblijf
 • Kinderdienstencentrum
 • Boddaertcentrum
 • Internaat

Slide 11 - Slide

Medisch KDV

 • Kinderen 0-7 jaar
 • Ernstige ontwikkelings- of opvoedingsproblemen
 • Onderzoek en behandeling door specialistisch team (bv. fysio, orthopedagoog, logopedist)

Verpleegkundig KDV

 • Kinderen 0-4 jaar
 • Chronische of langdurige ziekte
 • Verpleegkundige zorg

Slide 12 - Slide

Jeffrey is slechthorend en heeft een ontwikkelingsachterstand. Welk KDV?
Medisch Kinder Dagverblijf
Verpleegkundig Kinder Dagverblijf

Slide 13 - Poll

Kinderdienstencentrum
Of ook wel: Kinderdagcentrum
Voor kinderen met ernstige beperkingen of gedragsproblemen die niet naar een Medisch Kinderdagverblijf kunnen.

Slide 14 - Slide

Boddaertcentrum
 • Voor kinderen van 4-13 jaar met opvoedings- en gedragsproblemen
 • Voor opvang en dagbehandeling
 • Ouders en gezinsleden worden betrokken bij omgaan met problemen
 • Dus ook gericht op vergroten van draagkracht van gezin

Slide 15 - Slide

Internaat
Een school waar kinderen ook wonen

Verschillende vormen, bv.:
Voor schipperskinderen
Voor kinderen met problemen

Slide 16 - Slide

Externe organisaties
Voor hulp die kindercentra niet kunnen leveren
Sociale kaart = overzicht van organisaties

Bijvoorbeeld:
Centrum voor jeugd en gezin (CJG)
MEE (ondersteuning kinderen met beperking)
GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg)

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide