H4 Hoofdstuk 4.8 - Verbeteren van de leefbaarheid

H4 AK - 4.8 Verbeteren van de leefbaarheid
Pak gelijk LessonUp erbij.
Welkom allemaal!
1 / 15
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

H4 AK - 4.8 Verbeteren van de leefbaarheid
Pak gelijk LessonUp erbij.
Welkom allemaal!

Slide 1 - Slide

H4 AK - 4.8 Verbeteren van de leefbaarheid
 • Wat is leefbaarheid ook alweer?

 • Wat zijn aandachtswijken?

 • Aan welke kenmerken kun je aandachtswijken herkennen?

Slide 2 - Slide

H4 AK - 4.8 Verbeteren van de leefbaarheid
Na deze les kun je...

...oplossingen benoemen om de leefbaarheid te verbeteren.
...uitleggen wat gentrification is.

Slide 3 - Slide

H4 AK - 4.8 Verbeteren van de leefbaarheid
Wat kunnen we doen om de leefbaarheid te verbeteren?

Slide 4 - Slide

H4 AK - 4.8 Verbeteren van de leefbaarheid
Wat kunnen we doen om de leefbaarheid te verbeteren?

 • Gemengde wijken (woningaanbod)
 • Stadvernieuwing (sloop of renovatie)
 • Inrichting openbare ruimte
 • Projecten voor sociale cohesie

Slide 5 - Slide

H4 AK - 4.8 Verbeteren van de leefbaarheid
Wat kunnen we doen om de leefbaarheid te verbeteren?

 • Gemengde wijken (woningaanbod)
 • Stadvernieuwing (sloop of renovatie)
 • Inrichting openbare ruimte
 • Projecten voor sociale cohesie
= herstructurering
opknappen van wijken met aandacht voor verbeteren sociale leefbaarheid en veiligheid.

Slide 6 - Slide

H4 AK - 4.8 Verbeteren van de leefbaarheid
Over het algemeen positieve resultaten:

3 wijken van de lijst geschrapt.

Leefbaarheidsscores flink 
verbeterd.

Slide 7 - Slide

H4 AK - 4.8 Verbeteren van de leefbaarheid
Soms worden wijken opgeknapt zonder ingrijpen van de overheid.

Wijken met slechte leefbaarheid die dicht bij centrum liggen zijn aantrekkelijk voor rijkere mensen, zij knappen de woningen op.

Slide 8 - Slide

H4 AK - 4.8 Verbeteren van de leefbaarheid
Soms worden wijken opgeknapt zonder ingrijpen van de overheid.

Wijken met slechte leefbaarheid die dicht bij centrum liggen zijn aantrekkelijk voor rijkere mensen, zij knappen de woningen op.
Uit welke periode komen deze wijken?

Slide 9 - Slide

H4 AK - 4.8 Verbeteren van de leefbaarheid
Door het opknappen en de relatief rijke (nieuwe) inwoners, gaat de wijk er fysiek, sociaal en economisch op vooruit.

= gentrification

Slide 10 - Slide

H4 AK - 4.8 Verbeteren van de leefbaarheid
Deze wijken worden vaak als hippe wijken gezien.

Veel jonge mensen die dicht bij het centrum willen wonen.
Veel kunstenaars en creatieve mensen.

Slide 11 - Slide

Wat is fijner voor de overheid? Vebetering van leefbaarheid door herstructurering of door gentrification? Leg uit waarom.

Slide 12 - Open question

Welk gevolg heeft gentrification voor de voorzieningen in de wijk?
A
Er kunnen duurdere voorzieningen komen.
B
Er komen minder voorzieningen.
C
Er zullen meer voorzieningen voor ouderen komen.
D
Er zullen minder winkels komen, maar meer scholen.

Slide 13 - Quiz

Voor wie is gentrification helemaal niet goed? Leg uit waarom.

Slide 14 - Open question

H4 AK - 4.8 Verbeteren van de leefbaarheid
Maak de grote LessonUp (Steden) af  t/m slide 55.

Klaar? Maak de oefenopgaven achterin de LessonUp.
Kies zelf of je die van Water of die van Steden doet.

Slide 15 - Slide