3V H3.1 en H3.2

H3.1 Macro- en microniveau
en H3.2 Periodiek systeem
1 / 22
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 22 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

H3.1 Macro- en microniveau
en H3.2 Periodiek systeem

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen
 • Uitleggen wat wordt verstaan onder microniveau en macroniveau bij scheikunde.
 • Uitleggen wat het deeltjesmodel is.
 • Je leert de belangrijkste atoomsoorten met hun symbolen uit het periodiek systeem kennen
 • Je leert het verschil tussen metalen en niet-metalen herkennen en omschrijven

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Eigenschappen verklaren
In de scheikunde proberen we eigenschappen van stoffen te verklaren aan de hand van het deeltjesmodel. 

Hierbij zijn de eigenschappen waarneembaar: macroniveau
Het deeltjesmodel is een voorstelling van iets wat we niet kunnen zien/waarnemen: microniveau

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Macro en micro
Macroniveau: waarneembaar en meetbare eigenschappen, bijv. kleur, hardheid, geleidbaarheid, smelt- en kookpunt.

Microniveau: beschrijving op deeltjesniveau (moleculen, atomen)

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Deeltjesmodel
 1. Elke stof bestaat uit moleculen 
 2. Elke stof heeft zijn eigen soort moleculen 
 3. Moleculen bewegen altijd! Hoe hoger de temperatuur, hoe sneller ze bewegen  

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Molecuulrooster
Nette stapeling moleculen
Alleen bij vaste stof
Moleculen zijn geordend in een rooster

Bij overgang naar vloeistof wordt 
rooster verbroken

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Macro-niveau
Micro-niveau

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

3.2 Periodiek systeem

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Het periodiek systeem

De 118 elementen staan op volgorde van atoomnummer.
In verticale groepen 
elementen met vergelijkbare eigenschappen.
Horizontaal: perioden

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Wat is het periodiek systeem?

Overzicht van de bouwstenen van onze wereld


Moleculen zijn uitgebouwd uit 2 of meer atomen


Een molecuul opgebouwd uit meerdere atoomsoorten is een verbinding


Een element is een stof dat maar uit één atoomsoort bestaat

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Formulelijst
 • elementen
 • moleculen

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Elementgroepen
In een groep zitten elementen met vergelijkbare eigenschappen

Belangrijke groepen in het periodiek systeem:
 • Alkalimetalen 
 •  Halogenen 
 •  Edelgassen 

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Elementgroepen
 • Alkalimetalen - groep 1
       - Reageren snel met zuurstof/lucht     
       - Reageren heftig met water 
 •  Halogenen - groep 17
        - Reageren snel en heftig met andere elementen 
 •  Edelgassen - groep 18
        - Reageren niet of moeizaam met andere elementen 

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Het periodiek systeem
Metalen
Niet-metalen 
Metalloïden

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Kenmerken niet-metalen
17 atoomsoorten
      -  Bijvoorbeeld: Koolstof, Fluor en Argon

Geen duidelijke overeenkomstige eigenschappen

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Kenmerken metalen
101 Atoomsoorten
        - Bijvoorbeeld: IJzer, Magnesium, Kwik

Gemeenschappelijke stofeigenschappen

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Kenmerken metalen
Gemeenschappelijke stofeigenschappen
 • Glimmend oppervlak
 • Geleiden warmte en elektrische stroom
 • Kunnen vervormd worden als ze heet zijn.
 • Kunnen in gesmolten toestand worden gemengd met andere metalen.

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Legeringen
Een legering is een afgekoeld mengsel van samengesmolten metalen

Een legering heeft andere stofeigenschappen dan de afzonderlijke metalen

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Edelheid van metalen
Indeling op basis van reactiviteit met zuurstof en/of water
edelmetalen - Au, Ag, Pt 
halfedelmetalen - Cu, Hg 
onedele metalen - Fe, Pb, Sn 
zeer onedele metalen -Li, Na, Ca, Mg
                                (groep 1 en 2 van PS) 

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Slide 21 - Video

This item has no instructions

Leren voor de elementen
SO Formulelijst
- Quiz moleculen
- Elementen flashcards

Slide 22 - Slide

This item has no instructions