G9VPF week 3

Inchecken
Wat heb je aan de voeten en wat zegt dit op dit moment over jou
1 / 14
next
Slide 1: Mind map
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Inchecken
Wat heb je aan de voeten en wat zegt dit op dit moment over jou

Slide 1 - Mind map

This item has no instructions

Terugblik op de BPV; welke bijzondere (leer)ervaring heb je de afgelopen weken op stage meegemaakt

Slide 2 - Mind map

This item has no instructions

Programma VPK
  • Opdracht polyfarmacie
  • Opdracht Sunrise model
  • Voorbereiden presentaties (volgende week) 


  • Examentraining

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Wat is polyfarmacie?
A
Het chronisch gebruik van vijf of meer geneesmiddelen
B
Steeds meer van eenzelfde medicijn nodig hebben
C
Een medicijntherapie niet volhouden
D
gedrag dat ontstaat juist door de medicatie

Slide 4 - Quiz

Ouderen hebben vaak verschillende ziekten tegelijk en gebruiken daarvoor meerdere medicijnen. Als een patiënt gedurende langere tijd vijf of meer verschillende soorten geneesmiddelen tegelijk gebruikt, heet dat polyfarmacie. Polyfarmacie kan bij ouderen voor problemen zorgen. Sommige medicijnen of zelfzorgmiddelen kunnen elkaar tegenwerken of te veel versterken. Daarnaast zijn ouderen extra gevoelig voor de schadelijke effecten van medicijnen, onder andere omdat de nieren steeds minder goed werken. Het risico op interacties en bijwerkingen is groter als verschillende artsen geneesmiddelen voorschrijven en niet van elkaar weten welke medicijnen ze geven.
Wat is de meest voorkomende oorzaak van polyfarmacie?
A
Veel verschillende behandelaars
B
Onvoldoende periodieke medicatie beoordeling
C
Meer chronische aandoeningen op hogere leeftijd
D
Gebruik van zelfzorgmedicatie

Slide 5 - Quiz

This item has no instructions

Welke medicatie wordt het meeste voorgeschreven bij patienten met polyfarmacie?
A
Betablokkers
B
Antitrombotica
C
Cholesterolverlagers
D
Maagzuurremmers

Slide 6 - Quiz

This item has no instructions

Bij hoeveel procent van 75-plussers komt polyfarmacie voor?
A
12
B
34
C
51
D
64

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

23 Wat wordt er gedaan om de kans op
complicaties bij polyfarmacie te beperken?
A
Zorgen dat een patiënt niet meer dan 5 soorten medicijnen gebruikt
B
Periodieke medicatie beoordeling tussen arts en apothekersassistent
C
Periodieke medicatie beoordeling tussen arts en apotheker
D
Zorgen dat de patiënt goed weet hoe de medicatie ingenomen moet worden

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

Welke negatieve gevolgen kunnen ontstaan omtrent Polyfarmacie? Meerdere antwoorden mogelijk

A
overbehandeling als de ingenomen medicatie niet meer nodig is
B
ongunstige wisselwerking tussen medicijnen
C
onderbehandeling als er juist wel medicatie nodig is maar niet word voorgeschreven
D
leiden tot meer medicatie gebruik door bijvoorbeeld bijwerkingen van een ander medicijn te bestrijden

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions

Wat kan je als verpleegkundige doen om polyfarmacie te voorkomen? Meerdere antwoorden mogelijk
A
Kennis vergroten omtrent medicatie om signalen te herkennen
B
Informatie halen uit richtlijnen
C
Voortijdig contact leggen met disciplines
D
Niks, laten gaan zoals het verloopt

Slide 10 - Quiz

This item has no instructions

Opdracht polyfarmacie
ZorgPad : branches 4 -  algemeen ziekenhuis - leerpad 8: ouderen in het ziekenhuis 
E-learning - Polyfarmacie

Individueel uitwerken

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Opdrac
Opdracht Sunrise model

Analyseer de casus mbv het model
Uitleg model: Zorgpad - basis 4

Oriëntatie op de gezondheidszorg - 

12 Kennismaken met de doelgroep: interculterele zorg -
 
5 interculturele zorg - verpleegkundig model voor interculturele zorg

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Opdracht: voorbereiden presentatie
Jullie gaan de casus presenteren aan de rest van de groep
Casus 1:
  • Groep: Presentatie ziektebeeld
  • Groep: Klinisch redeneren, uitwerking van de stappen
Casus 2:
  • Groep: Presentatie ziektebeeld
  • Groep: Opstellen van het verpleegplan

Online
creatief
Zet je klasgenoten aan het werk; betrek ze in de presentatie
pas een spelelement toe

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Vrijdag
Afronden van de opdrachten 
Presenteren van het Sunrise model

Planning presentaties volgende week vaststellen:
2 op donderdag en 2 op vrijdag

Slide 14 - Slide

This item has no instructions