HC 2 Cognitieve ontwikkeling schoolkind 2022-2023

1 / 28
next
Slide 1: Slide
OntwikkelingspsychologieMBOStudiejaar 1

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Welke leervakken op de basisschool vond je leuk?

Slide 2 - Open question

Slide 3 - Slide

Instructie 
Bekijk de streamvideo van 8 minuten waarin de uitleg plaats vind van de cognitieve ontwikkeling. 
Schrijf de belangrijke begrippen op!

Kijk daarna of je de vragen kan beantwoorden check!

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Link

Wat wordt bedoeld met cognitieve ontwikkeling
A
Lichamelijke ontwikkeling
B
Zelfontplooiing
C
Verstandelijke ontwikkeling
D
Omgaan met anderen

Slide 6 - Quiz

Wat is een cognitief kenmerk van een schoolkind
A
Prestatiegericht
B
Zeer fantasierijk
C
Faalangstig
D
Inlevingsvermogen

Slide 7 - Quiz

Wat is realiteitsdenken?


A
Het denken waarbij iemand de zaken ziet zoals ze zijn.
B
Denken in angsten en angstgevoelens krijgen
C
Los van de concrete werkelijkheid denken over de symbolische werkelijkheid.
D
In staat zijn tot ordenen en tot het leggen van logische verbanden.

Slide 8 - Quiz

Realiteitsdenken geeft inzicht in oorzaak en gevolg
A
Juist
B
Onjuist

Slide 9 - Quiz

Kinderen die niet mee kunnen komen ontwikkelen compensatiegedrag
A
Juist
B
Onjuist

Slide 10 - Quiz

Websites en video's 
In de volgende slides zie je de websites en video's uit de streamvideo. Bekijk deze informatie!!!!!    
  • SLO taken zelfstandigheid 
  • Concreet operationele fase 
  • Kinderen in groep 3, 4 en 5 (doorklikken YouTube) 
  • Logica van het kinderbrein MIND*F*CK  

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Link

Slide 13 - Video

Slide 14 - Video

Slide 15 - Video

Verwerkingsopdrachten
Voorafgaande aan de les thuis 
Module 4 Ontwikkeling van schoolkinderen
Opdracht 3a, b, c, d, e, f, g 
Opdracht 4a, b, c, d, e 
Opdracht 5a, b

Slide 16 - Slide

Powerpoint
In de volgende slides vind je de Powerpoint die gebruikt is in de streamvideo
Hier kun je nogmaals door de stof heen en weet je de belangrijkste begrippen.

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide