Ontwikkeling van het schoolkind


Ontwikkeling van het schoolkind
1 / 33
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 1

This lesson contains 33 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson


Ontwikkeling van het schoolkind

Slide 1 - Slide

DOEL EN WERKPROCESSEN
DOEL​

De student kent de specifieke kenmerken van de verschillende aspecten van het schoolkind. ​Slide 2 - Slide

INLEIDING
Schoolkinderen staan steeds meer in de wereld. De vriendenkring wordt steeds belangrijker en de mening van ouders telt steeds minder. Een kind van 12 jaar gaat meestal makkelijk een week zonder ouders op kamp en heeft geen hulp meer nodig bij zijn zelfzorg. Als pedagogische medewerker wordt van je verwacht dat je hier rekening mee houdt.

Slide 3 - Slide

Lichamelijke ontwikkeling
Er is onder schoolkinderen toenemend overgewicht.
Welke ongezonde tussendoortjes gebruiken ze?

Slide 4 - Open question

LICHAMELIJKE ONTWIKKELING
Voeding heeft grote invloed:​

- Gebit en botten​
- Sociaal en emotioneel functioneren​
- Energie en zelfvertrouwen​
- Cognitieve ontwikkelingSlide 5 - Slide

Hoeveel kinderen heeft overgewicht?
A
1 op de 20
B
1 op de 3
C
1 op de 7
D
1 op de 10

Slide 6 - Quiz

Zoek op: kinderen die te dik zijn hebben later meer kans op:

Slide 7 - Open question

MOTORISCHE ONTWIKKELING
De motorische ontwikkeling: fijne en grove motoriek verbetert.                                            Qua grove motoriek vooral de coördinatie. 

Slide 8 - Slide

Noem voorbeelden van grove motoriek bij een schoolkind:

Slide 9 - Open question

FIJNE MOTORIEK
Tekenen
Kleuren
Knopen dicht doen
Veters strikken
Knippen
Kun jij nog een voorbeeld bedenken? 

Slide 10 - Slide

1

Slide 11 - Video

03:00
Waarom plannen ze een beweegactiviteit voor een reken of taalles?

Slide 12 - Open question

COGNITIEVE ONTWIKKELING
Enorme cognitieve ontwikkeling: ​

Aan het begin van groep 3 kunnen kinderen nog niet of nauwelijks lezen, schrijven en rekenen. In groep 8 zijn ze al veel vaardiger geworden!​

Fantasie denken maakt plaats voor andere manieren van denken.
Welke 3 manieren van denken onderscheiden we bij het schoolkind? ​Slide 13 - Slide

3 MANIEREN VAN DENKEN
Realiteit denken: het schoolkind ziet de dingen zoals ze zijn.​ 


Logisch denken: Het schoolkind kan ordenen en verbanden leggen.​ Het regent dus de grond wordt nat.

Abstract denken: Het schoolkind gaat bv nadenken over problemen in de wereld en de toekomst. Oekraine-energiecrisiesSlide 14 - Slide

Bedenk, met behulp van het boek, een voorbeeld van realiteitsdenken

Slide 15 - Open question

Slide 16 - Video

Een schoolkind is leergierig en prestatiegericht.
Hoe zie je dat bij een kind?

Slide 17 - Open question

Als je maar je best doet lukt het je wel
A
Eens
B
Oneens

Slide 18 - Quiz

ZOEK OP


Niet ieder kind leert even gemakkelijk.
Welke term wordt in het boek hiervoor gebruikt?
 

Slide 19 - Slide

Welke factoren hebben volgens het boek invloed op de leergeschiktheid van een kind?

Slide 20 - Open question

Welke factoren hebben nog meer invloed op hoe goed een kind leert op school?

Slide 21 - Open question

COMPENSATIEGEDRAG
Een kind probeert de dingen die hij niet zo goed kan, goed te maken met zaken waarin hij wel goed is. ​


Er kan sprake zijn van positief en negatief compensatie gedrag.

Slide 22 - Slide

Noem een voorbeeld van negatief compensatie gedrag bij kinderen

Slide 23 - Open question

Taalontwikkeling
Passieve versus Actieve woordenschat

Slide 24 - Slide

Taalontwikkeling
Passieve versus Actieve woordenschat

Slide 25 - Slide

Welke woordenschat is groter?
A
Passieve woordenschat
B
Actieve woordenschat

Slide 26 - Quiz

Sociale en persoonlijkheidsontwikkeling

- vriendjes worden veel belangrijker
- oefenen met sociaal gedrag
- willen erbij horen en niet opvallen
= conformisme

Slide 27 - Slide

Wat heeft conformisme
met pesten te maken?

Slide 28 - Open question

Identificatiefiguren

Slide 29 - Slide

Ontwikkeling van geweten
  • 6 jaar: kijkt naar gedrag en het effect ervan
  • 9 jaar: wat was de intentie of context?
  • normen en waarden lijken vaststaand
  • vanaf 12 jaar eigen mening vormen

Slide 30 - Slide

Emotionele ontwikkeling
inlevingsvermogen groeit
begrijpt individuele verschillen
kan terughoudend zijn in uiten van emoties

Slide 31 - Slide

Seksuele ontwikkeling

tussen 6 en 9 jaar: weinig onderscheid
vanaf 9 jaar: genderspecifiek gedrag neemt toe

Slide 32 - Slide

Huiswerk
het huiswerk dat gemaakt moet worden vind je in de chat van het kanaal Levensboek

Slide 33 - Slide