H2.3 De stad verandert

§2.3 De stad verandert
1 / 22
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

§2.3 De stad verandert

Slide 1 - Slide

Planning
- Herhaling 
- Leerdoelen §2.3
- Uitleg §2.3
- maken vragen

Slide 2 - Slide

Wat zie je op de afbeelding hiernaast?
A
Een primate city
B
stedelijk netwerk
C
koloniale dubbelstad
D
Marrakesh

Slide 3 - Quiz

Van een primate city zijn er meerdere in een land.
A
goed
B
fout

Slide 4 - Quiz

hier wonen meer dan 10 miljoen mensen
het percentage mensen in dat in de stad woont
in ontwikkelingslanden is er maar één super stad
New York, Londen, Parijs, Tokyo
Megastad
wereldstad
verstedelijkingsgraad
primate city

Slide 5 - Drag question

Wat betekent verstedelijking?

Slide 6 - Open question

Leerdoelen §2.3
- Je weet hoe een westerse en niet-westerse stad is opgebouwd.

- Je begrijpt dat verstedelijking steeds vaker plaatsvindt in de randzone van de stad.

- Je kunt met een kaart of model de opbouw van een Amerikaanse stad beschrijven.

Slide 7 - Slide

De grens tussen stad en platteland vervaagt
 • De grens tussen stad en platteland is tegenwoordig minder scherp  dan vroeger.

 • Vanaf 1960 gingen stedelingen in ruim opgezette voorsteden wonen. Dit proces heet
  suburbanisatie (= proces waarbij mensen verhuizen van de stad naar de omliggende randgemeenten/platteland).

 • Nieuw is het ontstaan van steden langs kruispunten van wegen: de Randstad (edge city)

Slide 8 - Slide

Suburbanisatie in Nederland
 • Door de komst van de treinen en trams konden mensen zich sneller en makkelijker verplaatsen. Dit noem je mobiliteit.
 •  Vanaf 1960 groeide de bevolking heel erg. Om te voorkomen dat heel het land werd volgebouwd wees de overheid groeikernen aan.

Slide 9 - Slide

De Randstad
 • De vier grote steden vormen samen de Randstad
 • Ze hebben verschillende functies

Slide 10 - Slide

Edge city
Stad in een stad
 • Winkelcentra
 • Werkgelegenheid
 • (veel kantoren etc)
 • Recreatie
 • Niet of nauwelijks afhankelijk van de centrale stad

Slide 11 - Slide

Ligging edge city: buiten de stad, knooppunt van wegen

Slide 12 - Slide

Kenmerken: Amerikaanse stad

- Suburbs: hier wonen mensen met hogere inkomens. Dit zijn woonwijken buiten de stad (voorsteden).

- CBD: Central Business District, het hart van de stad met chique winkels, uitgaansgelegenheden maar vooral kantoren.

Kenmerken: De Europese stad

- De opbouw van een Amerikaanse stad vind je ook terug in veel westerse steden. Het verschil is dat Europese steden nog een historisch centrum hebben. 

Denk hierbij aan Amsterdam, hier zie je nog veel pakhuizen vanuit de Gouden Eeuw.

Slide 13 - Slide

2.3 De stad verandert
Vraag 1 maken
Tijd over?
vraag 2

Slide 14 - Slide

Niet Westerse stad
Ook in veel arme landen zie je dat de bevolking in steden en stadjes in de randzone sneller groeit dan in de megastad.

Waarom vestigen migranten zich liever in de randzone?
 • je woont er goedkoper
  Krottenwijk (verdichting)
 • er is meer ruimte
 • je kunt er nog voedsel verbouwen
 • de stad is dichtbij

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Europese stad

Slide 17 - Drag question

Suburbanisatie: Vanaf 1960 rondom steden wonen
Suburbanisatie: Vanaf 1960 rondom steden wonen
Suburbanisatie: Vanaf 1960 rondom steden wonen
Opbouw Amerikaanse stad

Slide 18 - Slide

Waarom?

Slide 19 - Open question

Gentrification
 • Oude delen van steden worden opgeknapt. Pakhuizen en leegstaande fabriekspanden worden omgebouwd tot woningen.
 Dit proces heet
Gentrification (= proces waarbij woonwijken worden opgeknapt tot duurdere woonwijken, gevolg meer voorzieningen in de wijk).


Door migratie worden grote westerse steden steeds meer multicultureel. Hierdoor ontstaan: transnationale gemeenschappen.

Slide 20 - Slide

Opbouw van de niet-westerse stad
Een niet-westerse stad heeft de volgende opbouw:
- Een of meerdere zakencentra. Het CBD gaat steeds meer lijken op het zakencentrum van rijke landen, met hoogbouw en kantoren.
- Verspreid liggende industrieterreinen, soms nog vlak bij het centrum.
- Woonwijken van de rijken met villa's achter hoge hekken.
- Krottenwijken overal waar nog plaats is, vaak waar rijkere mensen niet willen wonen. Het is te gevaarlijk, bijv. dichtbij een steile helling of langs een spoorlijn, het stinkt er of het ligt te ver van het centrum.

 
Wat is het gevolg? 
 • Krottenwijken en verdere verdichting van de stad


Slide 21 - Slide

Arm en rijk
1. Welke terreinen zijn nog in de buurt van het centrum te vinden in niet-westerse steden?2. Sommige woonwijken zijn door hoge hekken omringt. Wie wonen hier?

Slide 22 - Slide