H2 basis 2

1 / 14
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

This lesson contains 14 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Burgers en stoommachines

De opkomst van de machines

Slide 2 - Slide

Leerdoel
Aan het eind van deze presentatie kun je herkennen en uitleggen op welke manier de Industriële Revolutie begon

Slide 3 - Slide


Engeland
rond 1700 • Machtig land met een enorm groot rijk dat zich over de hele wereld uitstrekte.
 • De bevolking van Engeland groeit, hierdoor is er meer kleding nodig.
 • Veel kleding wordt gemaakt van katoen, dat door slaven op plantages wordt geplukt, en wol.

Het Britse Rijk omstreeks 1700

Slide 4 - Slide

+/- 1700 huisnijverheid
1. In de winter was er minder te doen op het land. 
Koopman bracht wol/katoen naar de boer.
2. Boerin spint een draad.
3. Boer weeft een lap stof.
4. De koopman haalt de stof op, betaald de boer en verkoopt de stof op de markt.

Slide 5 - Slide

Opkomst fabrieken
 • vanaf 1760 komen in Groot-Brittannië de 1e fabrieken over.
 • Deze ontstaan langs rivieren, want de machines werkten in het begin op waterkracht.
 • Na de uitvinding de stoommachine werden fabrieken ook naast steenkoolmijnen gebouwd.

Slide 6 - Slide

Opkomst fabrieken
 • na de uitvinding van de stoomtrein werden fabrieken overal gebouwd.

Slide 7 - Slide


Schietspoel
1733 • Om sneller kleding te maken, moet je sneller kunnen weven.
 • De Engelsman John Kay vond de schietspoel uit. Hiermee kun je veel sneller weven dan met de hand.
 • De schietspoel was nog geen échte machine: het bedienen ging met de hand.Slide 8 - Slide


Spinning Jenny
1764 • Als je sneller kunt weven, heb je ook meer draad nodig.
 • Met de Spinning Jenny van James Hargreaves kon je 8 en later 16 draden tegelijk spinnen
Slide 9 - Slide


Cotton Gin
1793 • Omdat het spinnen en weven veel sneller ging was er ook meer katoen nodig.
 • Om de zaden sneller uit katoenpluizen te halen vond de Amerikaan Eli Whitney de Cotton Gin uit ("Katoen motor"). 
 • Slavernij neemt toe: er zijn veel meer slaven nodig om de katoen te plukken...
Slide 10 - Slide


Stoommachine
rond 1764 
 • De eerste werkende stoommachine van de Industriële Revolutie was die van Thomas Newcomen rond 1705
 • Pas door de verbeteringen van James Watt kon de stoomachine pas echt worden ingezet
De Engelsman James Watt voerde een aantal belangrijke veranderingen door in Newcomen's stoommachine waardoor het gebruik en de inzet makkelijker werden.

Slide 11 - Slide


Veranderingen door 
de stoommachine 
 • Leegpompen van mijnen, waardoor je dieper de grond in kunt (grondstoffen)
 • Oude energiebronnen (wind-, spier- en waterkracht) worden langzaam vervangen
 • Stoommachine is overal te plaatsen, niet alleen aan het waterDoordat de vraag naar delfstoffen (ijzer en steenkool voor de machines) sterk toenam, moest er steeds dieper worden gegraven. Met stoommachines werd het grondwater weggepompt.

Slide 12 - Slide

Gevolgen industriële revolutie
1. De landbouwsamenleving veranderde naar een industriële samenleving.
2. Huisnijverheid maakt plaats voor fabrieken.
3. Aanleg kanalen en rails voor vervoer.
4. Kapitaal is belangrijker geworden dan landbouwgrond.

Slide 13 - Slide

van kleinschalige handmatige productie in de huisnijverheid...
... naar grootschalige machinale productie in fabrieken

Slide 14 - Slide