Kader 5.2 Kunnen wij vrij handelen?

Hoofdstuk 5
Nederland handelsland


5. 1 Nederland handelsland?
5.Kunnen wij vrij handelen?
5.3 Nederland en de EU?
5.4 De Wereld wordt kleiner.
1 / 15
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 4

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Hoofdstuk 5
Nederland handelsland


5. 1 Nederland handelsland?
5.Kunnen wij vrij handelen?
5.3 Nederland en de EU?
5.4 De Wereld wordt kleiner.

Slide 1 - Slide

Wat gaan we doen vandaag?


 • Basis gaat verder met het maken van de mindmap
 • Kader uitleg en leerdoelen 5.2 
 • Maak een mindmap van 5.2 

Slide 2 - Slide

Leerdoelen Kader
Na afloop van deze les weet je,
 • welk voordeel landen hebben bij handel met het buitenland
 • welke nadelen buitenlandse handel voor een land kan hebben
 • welke maatregelen landen nemen als ze hun eigen economie willen beschermen
 • wat de rol is van de WTO in de internationale handel

Slide 3 - Slide

Interne markt
 • Internationale arbeidsverdeling
 • = Landen maken en exporteren producten waarin zij het best en goedkoopst zijn:
 • Specialiseren in producten waarin je als land relatief beter bent
 • Overige producten importeren                                                +
 ______________________________________________________________
 • Toename welvaart


Wie maakt wat?

Slide 4 - Slide

Interne markt
De Europese Unie is een belangrijke afzetmarkt voor veel bedrijven in ons land. En meer dan de helft van onze import komt uit andere EU-landen. ​

Dat komt:​

 • doordat er binnen de EU vrijhandel is ​
 • door de gunstige ligging van Nederland in Europa.​

Slide 5 - Slide

Protectiemaatregelen
Met protectiemaatregelen productie en werkgelegenheid in eigen land beschermen tegen concurrentie van buitenaf
= protectionisme of handelsbelemmeringen.
Invoerrechten (= importheffingen = douanerechten)
 Belasting op ingevoerde producten.
Contingentering (= importquota)
 Er mag een maximum aantal producten worden ingevoerd.
Invoerverbod
 Bepaalde producten mogen niet meer ingevoerd worden.
Protectiemaatregelen
 • Met protectiemaatregelen productie en werkgelegenheid in eigen land beschermen tegen concurrentie van buitenaf
 • = protectionisme of handelsbelemmeringen.
 • Invoerrechten (= importheffingen = douanerechten)
 •  Belasting op ingevoerde producten.
 • Contingentering (= importquota)
 •  Er mag een maximum aantal producten worden ingevoerd.
 • Invoerverbod
 •  Bepaalde producten mogen niet meer ingevoerd worden.
Slide 6 - Slide

Andere protectiemaatregelen
Exportsubsidie
Exportbedrijven krijgen subsidie van de overheid.
Deze bedrijven kunnen goedkoper exporteren.
Exportverbod
Bepaalde producten mogen niet meer uitgevoerd worden.

Slide 7 - Slide

Europese monetaire unie

 • Eurozone
 • zelfde als de EU?


 • Bij vrijhandel kunnen landen zonder belemmeringen met elkaar handelen.
 • Binnen de Europese Unie is er vrijhandel.
 • De EU maakt afspraken met niet-EU-landen over afschaffen protectiemaatregelen.
 • Ook is de EU gestopt met exportsubsidies op landbouwproducten.
Vrijhandel

Slide 8 - Slide

Vrijhandel wereldwijd?
 • WTO = World Trade Organization (Wereld Handelsorganisatie)
 • Doel WTO:                                                                                                                             handel tussen landen vrijer en eerlijker laten verlopen.
 • Afspraken maken binnen WTO moeilijk, want:                                                             *160 van de 196 landen in de wereld lid van WTO.                                           *erop letten dat landen zich aan de afspraken houden bijvoorbeeld bij het afschaffen van de invoerrechtenSlide 9 - Slide

Even checken of het is aangekomen...
Even checken of het is aangekomen

Slide 10 - Slide

Welke afspraken zijn er binnen de EU? (denk aan vrijhandel)

Slide 11 - Open question

Welke verschillen zijn er tussen de EU landen?

Slide 12 - Open question

Hoe probeert de Europese regering dat te veranderen?

Slide 13 - Open question

Wat zijn taken van de ECB?

Slide 14 - Open question

Zelf aan het werk 

Ga voor jezelf aan de slag met het maken van een mindmap van paragraaf 5.2 

Slide 15 - Slide