Herhalingsles ontwikkelingspsychologie.

Herhalingsles 
19-10-2020
Ontwikkelingspsychologie 
1 / 16
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 1

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Herhalingsles 
19-10-2020
Ontwikkelingspsychologie 

Slide 1 - Slide

Herhalen
Thema 1.3 tot 1.3.3 

Slide 2 - Slide

Ontwikkeling
We ontwikkelen ons een leven lang, maar we ontwikkelen ons allemaal op drie manieren. 

Welke drie zijn dit en wat houden deze drie manieren van ontwikkeling in? 

Slide 3 - Slide

1. Lichamelijke/fysieke groei
Fysieke groei zie je goed wanneer je een kind maandelijks langs een meetlat zet.
Niet alleen het kind groeit, maar ook de spieren, hersenen en zenuwcellen groeien mee.
Die hersenpan is met name interessant. 

Slide 4 - Slide

2. Door te leren
De inhoudelijke kant van een ontwikkelingsproces. Kinderen leren door te ervaren of ze leren van anderen. Iedere leeftijdsgroep leert op een andere manier, maar ook ieder mens heeft een persoonlijke voorkeur van leren. 

Slide 5 - Slide

3. Door rijping
Kinderen groeien ergens naartoe. Op dit rijpingsproces kun je geen invloed uitoefenen van buitenof. Je kan er wel voor zorgen dat de omstandigheden waarin een kind opgroeid, gunstig zijn.
Rijping is een proces wat je niet kan versnellen. Je kan een kind pas iets leren als ze eraan toe zijn.
  • Er is altijd eerst een proces van rijping nodig, je leert eerst kruipen voor je leert lopen. 

Slide 6 - Slide

Wat is het verschil tussen nature en nurture?

Slide 7 - Open question

Nature/nurture
Nature: interne factoren
Aangeboren, biologische factoren
Uiterlijke kenmerken, talent.
Nurtere: externe factoren
Omgevings- en ervaringsfactoren
Opvoeding, fysieke woonomgeving, ingrijpende gebeurtenissen en/of ervaringen. 

Slide 8 - Slide

Ontwikkelingsfactoren
Een kind wordt in zijn omgeving beïnvloed door vele externe factoren. 
Wat is een externe factor als het gaat om de ontwikkeling van kinderen? 

Slide 9 - Slide

Externe factoren
We gaan nu alle ontwikkelingsfactoren onder brengen in de volgende vier categorieën.
  • Fysieke omgeving
  • Leefomstandigheden
  • Opvoeding
  • Verzorging

Slide 10 - Slide

Wat is het verschil tussen fijne motoriek en grove motoriek?

Slide 11 - Open question

Ontwikkelingsvoorwaarden 
  • Verzorging passend bij het kind: gezondheid, basisbehoeften en fysiek welbevinden. 
  • Bieden van een affectief klimaat: ouder bieden passende geborgenheid, steun & begrip
  • Interesse en respect: Belangstelling voor het kind, leefwereld, wensen, verlangens. 
  • Veiligheid en vertrouwen: Warmte en aandacht van de ouders.
  • Verbaal en non-verbaal contact: Het praten tegen een kind en huidcontact.

Slide 12 - Slide

Ontwikkelingsvoorwaarden
Een stimulerende omgeving: ouders die het kind stimuleren in alles. 
Veilige fysieke omgeving: directe/wijde omgeving afwezigheid van gevaar. 
De opvoedingsstructuur is ondersteunend en flexibel: Grenzen, aanmoediging, regelmaat
Educatie: opleiding/scholing ruimte voor talent ontplooiing 
Omgang met leeftijdsgenoten en een sociaal netwerk: steunbronnen omgang met andere in diverse situaties passend bij de ontwikkeling 

Slide 13 - Slide

Waarom worden 'veiligheid en vertrouwen' en 'veilige fysieke omgeving' apart genoemd?

Slide 14 - Open question

Risicofactoren bij ontwikkeling
Kindfactor: Eigenschappen van het kind; handicap, ziekte, ongeluk. 
ouder- of gezinsfactor: kindermishandeling, werkeloosheid, alcoholverslaving, relatieproblemen, stress. Opnieuw samengestelde gezinnen. 
Omgevingsfactor: opgroeien in een achterstandswijk, klein sociaal netwerk vanuit het gezin. 

Slide 15 - Slide

Volgende week
Mijn voorstel: Verwerkingsopdrachten over de lesstof. 

Slide 16 - Slide