Les 2. Indicatie en herindicatie

Indicatie en herindicatie
1 / 23
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 23 slides, with text slides and 1 video.

Items in this lesson

Indicatie en herindicatie

Slide 1 - Slide

Lesdoelen
 • De student kan benoemen wat langdurige zorg betekent
 • De student kan benoemen wat het CIZ doet
 • De student kan benoemen voor wie de WLZ bedoeld is


Slide 2 - Slide
Wat is een indicatie?

Slide 3 - Slide

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening.

Slide 4 - Slide

Wat is langdurige zorg?
Om zorg uit de Wet langdurige zorg te krijgen, moet iemand aan een aantal punten voldoen.
Hij/zij moet minstens één van onderstaande beperkingen hebben:
 • Lichamelijke ziekte
 • Psychogeriatrische aandoening: stoornis in de hersenen ten gevolge van ouderdom, bijvoorbeeld dementie
 • Verstandelijke handicap: bijvoorbeeld het syndroom van Down
 • Lichamelijke handicap: bijvoorbeeld een dwarslaesie
 • Zintuigelijke handicap: bijvoorbeeld blindheid
Hij/zij moet levenslang zorg nodig hebben
Hij/zij moet 24 uur per dag zorg of snelle toegang tot zorg nodig hebben
Om zorg uit de Wet langdurige zorg te krijgen, moet iemand aan een aantal punten voldoen.

Minstens één van onderstaande beperkingen hebben:
 • Lichamelijke ziekte
 • Psychogeriatrische aandoening: stoornis in de hersenen ten gevolge van ouderdom, bijvoorbeeld dementie
 • Verstandelijke handicap:  
 • Lichamelijke handicap: 
 • Zintuigelijke handicap: 
 • Hij/zij moet levenslang zorg nodig hebben
 • Hij/zij moet 24 uur per dag zorg of snelle toegang tot zorg nodig hebben

Slide 5 - Slide

Welke zorg valt onder de Wlz?
In de Wet langdurige zorg (Wlz) staat welke zorg u kunt krijgen:
 • Verblijf in een zorginstelling
 • Persoonlijke verzorging en verpleging
 • Medische zorg
 • Dagbesteding
 • Hulpmiddelen

Slide 6 - Slide

Wat doet CIZ?
CIZ bekijkt wie er in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg, de WLZ              indicatie stellen

Het CIZ is niet gebonden aan een zorgorganisatie, gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor. 

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Is Wlz- zorg gratis?

Eigen bijdrage            CAK

Slide 9 - Slide

In vier stappen naar langdurige zorg
 1. De aanvraag

 • Hoe doe ik een Wlz- aanvraag?
Digitaal of per post

 • Voor Wlz- aanvraag is nodig:
Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier


Slide 10 - Slide

In vier stappen naar langdurige zorg
1. De aanvraag

 • Hoe doe ik een Wlz- aanvraag?
Digitaal of per post

 • Voor Wlz- aanvraag is nodig:
- Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
- (Medische) gegevens over situatie
- Zorgplan


Slide 11 - Slide

In vier stappen naar langdurige zorg
2. Contact et het CIZ

 • Aanvraag volledig?
Binnen zes weken 

 • Is er extra informatie nodig
CIZ vraagt dit telefonisch of schriftelijk op


Slide 12 - Slide

In vier stappen naar langdurige zorg
3. Indicatiebesluit

 • Het besluit wordt mondeling toegelicht
 • (In principe) binnen zes weken besluit
 • Zorgkantoor ontvangt bericht

Slide 13 - Slide

In vier stappen naar langdurige zorg
4. Zorgkantoor kan helpen

 • Hoe wilt u de zorg ontvangen?
 • Welke zorgaanbieders zijn er in de regio?

Slide 14 - Slide

Voor wie is de WLZ bedoeld?
De WLZ is bedoeld voor mensen met een:
 • Somatische aandoening of beperking en/ of
 • Psychogeriatrische aandoening of beperking en/ of
 • verstandelijke handicap en/ of
 • lichamelijke handicap en/ of
 • Zintuigelijke handicap


Slide 15 - Slide

Wie kan de aanvraag doen?
 • Cliënt
 • Familielid van cliënt
 • Zorgprofessional

Slide 16 - Slide

Voorzieningen zorgverzekeraar
 • Lichamelijke verzorging
 • Medische verzorging thuis
 • Intensieve verzorging voor  uw kind

Slide 17 - Slide

Voorzieningen gemeente (wet maatschappelijke ondersteuning WMO) • Hulpmiddelen of voorzieningen voor vervoer
 • Aanpassingen aan de woning
 • Sociaal leven. 
 • Dagbesteding en vervoer
 • Hulp bij verzorging en opvoeding van kind met beperking of aandoening. 

Slide 18 - Slide
WLZ & zorgprofielen
In een zorgprofiel wordt beschreven wat voor speciale zorg iemand nodig heeft, CIZ doet de indicatie 


 • Sector Verpleging en verzorging (V&V)
 • Sector Verstandelijk gehandicapt (VG)
 • Sector Licht verstandelijk gehandicapt (LVG)
 • Sector Lichamelijk gehandicapt (LG)
 • Sector Zintuiglijk gehandicapt, auditief en communicatief (ZGaud)
 • Sector Zintuiglijk gehandicapt, visueel (ZGvis)
 • Sector GGZ, B-groep (GGZ-B)
 • Sector GGZ Wonen

Slide 19 - Slide

Herindicatie
De zorgvravraag of begeleidingsvraag kan veranderen. Die kan zwaarder of lichter worden. Dan is een herindicatie nodig. Het CIZ bepaalt dan opnieuw het best passende zorgprofiel. 

Slide 20 - Slide

De volgende vragen gaan jullie beantwoorden
 • Voor wie geldt deze indicatie?
 • Wat houdt deze indicatie in? Welke zorg kan iemand ontvangen?
 • Hoeveel uur zorg ontvangt de cliënt?

Slide 21 - Slide

Lesdoelen
 • De student kan benoemen wat langdurige zorg betekent
 • De student kan benoemen wat het CIZ doet
 • De student kan benoemen voor wie de WLZ bedoeld is


Slide 22 - Slide
Aan de slag

Slide 23 - Slide