Opstellen zorgplan

Indicatie en herindicatie
1 / 16
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 16 slides, with interactive quiz and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Indicatie en herindicatie

Slide 1 - Slide

Lesdoelen
 • De student weet wat langdurige zorg betekent
 • De student weet wat het CIZ doet
 • De student weet voor wie de WLZ bedoeld is


Slide 2 - Slide

Wat is een zorgindicatie?

Slide 3 - Mind map

Wat staat er in een zorgindicatie besluit?

 • Welke en de hoeveelheid zorg de client nodig heeft
 • Voor welke functies er is  geïndiceerd,
 • Frequentie/hoeveelheid zorg  (bijvoorbeeld 3 tot 5 uur per week),
 • De begin en einddatum van de zorgindicatie wordt kenbaar gemaakt,
 • Voorkeur voor een zorgaanbieder 

Slide 4 - Slide

3 wetten langdurige zorg
1. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
De gemeente organiseert ondersteuning thuis (niet medisch)
2. Zorgverzekeringswet (Zvw)
De zorgverzekeraar vergoedt verpleging en verzorging thuis
Wijkverpleging
Basisverzekering, 1e lijns opname in ziekenhuis
3. Wet langdurige zorg (Wlz)
24 uur per dag zorg of toezicht nodig in een zorginstelling.
Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) stelt de indicatie. Het zorgkantoor in uw regio organiseert de zorg.Slide 5 - Slide

Zorgverzekeringswet

Slide 6 - Slide

Wat is langdurige zorg?
Bij langdurige zorg gaat het om zorg voor mensen die voortdurend intensieve zorg nodig hebben in de nabije omgeving. 

Er zijn verschillende manieren om langdurige zorg te ontvangen

Een belangrijke voorwaarde: blijvend 24 uur per dag zorg/ toezicht nodig.

Slide 7 - Slide

Wet langdurige zorg (WLZ)

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening.

Slide 8 - Slide

Welke zorg valt onder de WLZ?
In de Wet langdurige zorg (Wlz) staat welke zorg u kunt krijgen:

 • Verblijf in een zorginstelling
 • Persoonlijke verzorging en verpleging
 • Medische zorg
 • Dagbesteding
 • Hulpmiddelen

Slide 9 - Slide

Wat doet CIZ?
CIZ bekijkt wie er in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg, de WLZ              indicatie stellen

Het CIZ is niet gebonden aan een zorgorganisatie, gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor. 

Slide 10 - Slide

Voor wie is de WLZ bedoeld?
De WLZ is bedoeld voor mensen met een:
 • Somatische aandoening of beperking en/ of
 • Psychogeriatrische aandoening of beperking en/ of
 • verstandelijke handicap en/ of
 • lichamelijke handicap en/ of
 • Zintuigelijke handicap


Slide 11 - Slide

Wie kan de aanvraag doen?
 • Cliënt
 • Familielid van cliënt
 • Zorgprofessional

Slide 12 - Slide

Voorzieningen gemeente - WMO
 • Hulpmiddelen of voorzieningen voor vervoer
 • Aanpassingen aan de woning
 • Sociaal leven. 
 • Dagbesteding en vervoer
 • Hulp bij verzorging en opvoeding van kind met beperking of aandoening. 

Slide 13 - Slide
WLZ & zorgprofielen


 • Sector Verpleging en verzorging (V&V)
 • Sector Verstandelijk gehandicapt (VG)
 • Sector Licht verstandelijk gehandicapt (LVG)
 • Sector Lichamelijk gehandicapt (LG)
 • Sector Zintuiglijk gehandicapt, auditief en communicatief (ZGaud)
 • Sector Zintuiglijk gehandicapt, visueel (ZGvis)
 • Sector GGZ, B-groep (GGZ-B)
 • Sector GGZ Wonen

Slide 14 - Slide

Voorbeeldje...

Slide 15 - Slide

Herindicatie
De zorgvraag of begeleidingsvraag kan veranderen. Die kan zwaarder of lichter worden. Dan is een herindicatie nodig. Het CIZ bepaalt dan opnieuw het best passende zorgprofiel. 

Slide 16 - Slide