Kommagetallen vermenigvuldigen

Kommagetallen vermenigvuldigen
1 / 12
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 12 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Kommagetallen vermenigvuldigen

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Leerdoel
Aan het einde van de les kun je kommagetallen met elkaar vermenigvuldigen.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Wat zijn kommagetallen?
Kommagetallen zijn getallen met een decimaal punt, zoals 3,14 of 0,5.

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Basisprincipes van vermenigvuldiging
Bij vermenigvuldiging met kommagetallen tellen we eerst de cijfers na de komma en plaatsen die in het eindresultaat.

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Interactieve oefening
Los de volgende vermenigvuldiging op: 2,5 x 3,2

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Stappenplan
Stap 1: Vermenigvuldig de getallen zonder rekening te houden met de komma. Stap 2: Plaats de komma in het eindresultaat, zodat het aantal decimalen gelijk is aan de som van de decimalen in de oorspronkelijke getallen.

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Meer oefenen
Vermenigvuldig de volgende getallen: 0.6 x 0.4

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Toepassing in het dagelijks leven
Kommagetallen vermenigvuldigen wordt gebruikt bij het berekenen van bijvoorbeeld prijzen of afmetingen.

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Samenvatting
We hebben geleerd hoe we kommagetallen met elkaar kunnen vermenigvuldigen door de decimalen te tellen en te plaatsen in het eindresultaat.

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 10 - Open question

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 11 - Open question

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 12 - Open question

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.