H1.2 deeltjesmodel en fase overgangen

1.2 Het deeltjesmodel en faseovergangen
1 / 26
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

1.2 Het deeltjesmodel en faseovergangen

Slide 1 - Slide

Lesdoelen
  • Uitleggen wat wordt verstaan onder microniveau en macroniveau bij scheikunde.
  • Uitleggen wat het deeltjesmodel is.
  • Uitleggen hoe fase-overgangen te verklaren zijn met het deeltjesmodel. 

Slide 2 - Slide

Leeractiviteiten
Herhalen dichtheid met oefenvragen
Herhalen faseovergangen
maken opgaven
evaluatie 

Slide 3 - Slide

wel een stofeigenschap
geen stofeigenschap
kleur
geur
smeltpunt
kookpunt
massa
volume
dichtheid
fase (vast, vloeibaar, vast)
temperatuur
oplosbaarheid in water
oplosbaarheid in olie

Slide 4 - Drag question

De massa = 10 g
Het volume = 5 cm3
Wat is de dichtheid?
A
5 : 10 = 0,5 g/cm3
B
10 : 5 = 2 g/cm3
C
5 x 10 = 50 g/cm3

Slide 5 - Quiz

De massa = 15 g
De dichtheid = 3 g/cm3
Bereken het volume
A
15 : 3 = 5 cm3
B
3 : 15 = 0,2 cm3
C
15 x 3 = 45 cm3

Slide 6 - Quiz

De dichtheid = 2,5 g/cm3
Het volume = 4 cm3
Bereken de massa
A
4 : 2,5 = 1,6 g
B
2,5 : 4 = 0,625 g
C
2,5 x 4 = 10 g

Slide 7 - Quiz

Wat is warmte?
demo

Slide 8 - Slide

Waarom het deeltjesmodel?

Het deeltjesmodel is een voorstelling van iets wat we niet kunnen zien/waarnemen: microniveau

Slide 9 - Slide

Macro en micro
Macroniveau: waarneembaar en meetbare eigenschappen, bijv. kleur, hardheid, geleidbaarheid, smelt- en kookpunt.

Microniveau: beschrijving op deeltjesniveau (moleculen, atomen)

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Deeltjesmodel
  1. Elke stof bestaat uit moleculen 
  2. Elke stof heeft zijn eigen soort moleculen 
  3. Moleculen bewegen altijd! Hoe hoger de temperatuur, hoe sneller ze bewegen  

Slide 12 - Slide

Macro-niveau
Micro-niveau

Slide 13 - Slide

Verklaar het verschil tussen warm en koud water met het deeltjesmodel
A
Moleculen bewegen sneller in koud water
B
Moleculen bewegen sneller in warm water

Slide 14 - Quiz

Molecuulrooster
Nette stapeling moleculen
Alleen bij vaste stof
Moleculen zijn geordend in een rooster

Bij overgang naar vloeistof wordt 
rooster verbroken

Slide 15 - Slide

De geur van een geurkaars
A
Macro
B
Micro

Slide 16 - Quiz

De moleculen trillen op een vaste plaats in het rooster.
A
Macro
B
Micro

Slide 17 - Quiz

De temperatuur van kraanwater is 16 graden Celsius
A
Macro
B
Micro

Slide 18 - Quiz

De moleculen van 1 stof zijn allemaal gelijk aan elkaar
A
waar
B
niet waar

Slide 19 - Quiz

Koperdraad is buigzaam
A
Macro
B
Micro

Slide 20 - Quiz

In de vaste fase van een stof kunnen de moleculen niet bewegen
A
waar
B
niet waar

Slide 21 - Quiz


A
Macro
B
Micro

Slide 22 - Quiz

deeltjesmodel en de 3 fasen
zie boek

Slide 23 - Slide

Opdracht
wat: lees par. 1.2 deeltjesmodel en faseovergangen
         HAVO: maak opgave 1 t/m 11, behalve 7
         VWO: maak opgave 1 t/m 9 behalve 6
hoe: zelfstandig en rustig
Tijd: tot einde les
Klaar: lees H1.2 over smelt en kookdiagrammen

Slide 24 - Slide

Nu kan ik....
  • Uitleggen wat wordt verstaan onder microniveau en macroniveau bij scheikunde.
  • Uitleggen wat het deeltjesmodel is.
  • Uitleggen  hoe fase-overgangen te verklaren zijn met het deeltjesmodel. 

Slide 25 - Slide

Volgende les: Practicum

Slide 26 - Slide