Voorlichting, advies en instructie

Voorlichting, advies en instructie
Voorlichting, advies en instructie
1 / 30
next
Slide 1: Slide
VerzorgendeMBOStudiejaar 2

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Voorlichting, advies en instructie
Voorlichting, advies en instructie

Slide 1 - Slide

V.A.I.
Voorlichting, advies en instructie zijn drie manieren om aan preventie te doen. Preventie betekent: maatregelen nemen om gezondheidsproblemen te voorkomen of om te voorkomen dat bestaande gezondheidsproblemen erger worden.

Slide 2 - Slide

Voorlichting
Je geeft de zorgvrager informatie over specifieke onderwerpen

Slide 3 - Slide

Advies
Je geeft de zorgvrager deskundige suggesties en raad

Slide 4 - Slide

Instructie
Je legt de zorgvrager iets uit en laat je zien hoe hij in een situatie het best kan handelen. 

Slide 5 - Slide

Je leert een reumatische zorgvrager hoe hij de traplift moet bedienen=
A
Advies
B
Voorlichting
C
Instructie
D
C en A

Slide 6 - Quiz

Je legt aan een bedlegerige zorgvrager uit dat zijn beenspieren zwakker worden, doordat hij ze te weinig gebruikt =
A
Advies
B
Voorlichting
C
Instructie
D
A en C

Slide 7 - Quiz

Je vertelt aan een zorgvrager hoelang het duurt voor hij de uitslag van een onderzoek krijgt.
A
Advies
B
Voorlichting
C
Instructie
D
C en B

Slide 8 - Quiz

Vertellen welke hulpmiddelen er allemaal mogelijk zijn om beter te kunnen lopen
A
Advies
B
Voorlichting
C
Instructie
D
A en B

Slide 9 - Quiz

Aandachtpunten voorlichting
G
Het doel is dat de zorgvrager zijn gedrag vrijwillig verandert.

Slide 10 - Slide

Aandachtspunten advies
 • Sluit aan bij het zorgplan
 • Sluit met jouw advies aan bij wat de zorgvrager al weet en wat hij begrijpt.
 • Geef de adviezen op het juiste tijdstip
 • Betrek de familie bij het advies

Slide 11 - Slide

Aandachtspunten instructie
Iedere zorgvrager leert op zijn eigen manier. De ene zorgvrager wil een voorbeeld zien, terwijl de andere zorgvrager zelf oplossingen zoekt. Een zorgvrager wil graag direct iets uitproberen, maar een andere zorgvrager wil eerst begrijpen wat hij moet gaan doen voordat hij begint. Als je instructie geeft, houd je daar rekening mee. Je sluit aan bij de mogelijkheden en behoeften van de zorgvrager.

Slide 12 - Slide

Waar heb je wel eens
voorlichting over gegeven?

Slide 13 - Mind map

Hoe geef je VAI?
 • Situatie beschrijven
 • Gedragsfactoren bepalen
 • Doel bepalen

Slide 14 - Slide

Vervolgstappen
Aan wie ga je voorlichting geven
Waarom je voorlichting wil gaan geven
Wat je wil gaan vertellen
Op welke wijze je iets wil gaan vertellen
Waar ga je de voorlichting geven
Wanneer je voorlichting gaat geven
Wie gaat de voorlichting geven

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Welke communicatie
methodieken ken je?

Slide 20 - Mind map

Communicatie methodieken
Luisteren, samenvatten, doorvragen
Pictogrammen, tekeningen
Open vragen, gesloten vragen stellen
Motiverende gespreksvoering
Oplossingsgerichte gespreksvoering
Zorgdossier/heen en weer schrift en ?

Slide 21 - Slide

Examen 9: Geeft V.A.I.
Geef voorlichting, of advies of instructie aan een zorgvrager en/of naastbetrokkenen.
Dit kan gaan over:
 • Het versterken van de eigen kracht en het behouden en vergroten van de zelfredzaamheid
 • De indicatie
 • Ziekten en beperkingen en de gevolgen hiervan voor de persoonlijke verzorging en/of de huishoudelijke zorg.
 • Gezonde leefstijl, veiligheid en hygiëne in huis
 • Het gebruik en financiering van hulpmiddelen

Slide 22 - Slide

Verantwoordingsverslag
Schrijf een verantwoordingsverslag waarin je de gemaakte keuzes in jouw geboden
voorlichting, advies en instructie onderbouwt.
Beschrijf hiervoor:
● de situatie, waar binnen je de voorlichting, advies en instructie hebt gegeven (kort)
● de acties die je hebt uitgevoerd (kort)
● Maak een overzicht van de gemaakte keuzes met betrekking tot de geboden voorlichting, advies en instructie
● Onderbouw je keuzes vanuit de theorie over communicatiemogelijkheden en methoden
● Betrek in je onderbouwing de afspraken en de visie van de organisatie
● Motiveer jouw professioneel handelen vanuit je eigen visie en ervaringen.

Slide 23 - Slide

Wanneer kies je voor het gebruik van pictogrammen?
A
Mensen die moeite hebben met lezen
B
Mensen die moeite hebben met schrijven
C
Mensen die moete hebben met begrijpen
D
Alle antwoorden zijn goed

Slide 24 - Quiz

Stel een gesloten vraag

Slide 25 - Mind map

Wanneer zou het stellen van gesloten vragen een goede methode zijn?

Slide 26 - Open question

Wanneer gebruik je motiverende gespreksvoering
A
Voorlichting over gezond eten
B
Advies over beste kaas om te eten bij dieet
C
Instructie over het gebruik van de weegschaal
D
Geen van allen

Slide 27 - Quiz

Wanneer gebruik je oplossingsgerichte gespreksvoering?
A
Voorlichting over gebruik insuline
B
Advies over gebruik insuline tijdens vakantie
C
Instructie over hoe de pen te gebruiken
D
Geen van allen

Slide 28 - Quiz

Wat vindt jij belangrijk
bij het geven van VAI?

Slide 29 - Mind map

Wat zegt jouw organisatie over V.A.I.?
Zoek het op!

Slide 30 - Slide