HC China - LV1 (opdrachten)

HC China
Waardoor verloor China zijn positie als regionale grootmacht. 1842-1911?
1 / 19
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

HC China
Waardoor verloor China zijn positie als regionale grootmacht. 1842-1911?

Slide 1 - Slide

Welke sociale piramide past het best bij het Confucionistische China
A
Militair Koopman Ambtenaar
B
Koopman Ambtenaar Militair
C
Ambtenaar Koopman Militair
D
Ambtenaar Militair Koopman

Slide 2 - Quiz

In de Eerste Opium oorlog
A
Eiste Engeland de vrije opium verkoop in China
B
Eiste China de vrije opium verkoop aan Engeland
C
Kwam de Chinese bevolking in opstand tegen het verbod op verkoop van opium
D
kreeg de Chinese overheid een verbod op export van Opium naar India

Slide 3 - Quiz

Wat is de juiste chronologische volgorde van de volgende gebeurtenissen?

A
Taiping opstand - 1e Opium oorlog - Verdrag van Nanking
B
1e Opium oorlog - Verdrag van Nanking - Taiping opstand
C
1e opiumoorlog Verdrag van Nanking - Taiping opstand
D
Verdrag van Nanking - Taiping opstand -1e Opium oorlog

Slide 4 - Quiz

De Bokseropstand was gericht tegen
A
Keizerin Cixi
B
Keizer Pu Yi
C
De westerse invloeden
D
Het Confucianisme

Slide 5 - Quiz

Uit welke tijd stamt de zelfversterkingsbeweging?
A
Vanaf 1810
B
Vanaf 1860
C
Vanaf 1890
D
Uit 1911

Slide 6 - Quiz

Zes gebeurtenissen uit de Chinese geschiedenis tussen 1842 en 1911:

1. Een opstand tegen het keizerlijk gezag, geleid door Sun Yat-sen, mislukt.
2. De ambassadewijk van Beijing wordt een doelwit van de Boksers.
3. De Chinese keizer grijpt in en laat twintigduizend kisten opium van de Britten vernietigen.
4. Na de Chinees-Japanse oorlog wordt China wederom een Ongelijk Verdrag opgelegd.
5. De Eerste Opiumoorlog breekt uit.
6. De Zelfversterkingsbeweging start met activiteiten om China op militair gebied te moderniseren.

Wat is de juiste chronologische volgorde, van vroeger naar later? (1p)

A
6, 5, 3, 2, 1, 4.
B
5, 6, 2, 3, 4, 1
C
3, 5, 4, 6, 2, 1.
D
3, 4, 6, 1, 2, 5.

Slide 7 - Quiz

Engeland
Nianopstand
Boksers
Zelfversterkingsbeweging
Modern imperialisme
Opiumoorlog
Boeren
Nationalisme
Hervorming
Industrie

Slide 8 - Drag question

Japan
Rusland
Frankrijk
Duitsland
Groot-Brittannië
China

Slide 9 - Drag question

Examenvragen

Slide 10 - Slide

Maak de examentraining in je boek

Slide 11 - Slide

In de verdragen van 1842 en 1860 kregen westerse mogendheden de beschikking over vrijhavens en toegang tot het Chinese binnenland.

--> Leg uit
- (zonder bron) waarom deze verdragen ‘ongelijke verdragen’ werden genoemd;
- (met bron) welke gevolg deze verdragen hadden voor de Chinese economie;
en
- (zonder bron) hoe deze verdragen leidden tot zowel het ontstaan van de Zelfversterkingsbeweging als tot de Taiping-opstand.

Slide 12 - Open question

Wat is een concessie?

Slide 13 - Open question

Waarom kan het verdrag van Nanking gezien worden als een kantelpunt in de Chinese geschiedenis?

Slide 14 - Open question

In de opstelling van keizerin Cixi is een opvallende verandering waar te nemen. Namelijk:
- tijdens de Bokseropstand koos zij openlijk de kant van de rebellen;
- na het neerslaan van de Bokseropstand stimuleerde zij een aantal politieke en sociale hervormingen.
Leg uit: dat hieruit blijkt dat er sprake was van een verandering in de opstelling van de keizerin ;
• welk politiek motief Cixi had om de Bokseropstand te steunen ;
• welk motief Cixi had om na de Bokseropstand een aantal politieke en sociale hervormingen te bepleiten.

Slide 15 - Open question

Lees de fragmenten van proclamaties van de Taiping opstandelingen (vorige dia)
Welke motieven voor de opstand herken je in de tekst?

Slide 16 - Open question

Enkele fragmenten uit proclamaties van de Taiping
Lees de teksten en beantwoord dan de vraag op de volgende dia

Slide 17 - Slide

Bron: de geleerde Zeng Guofan schrijft in zijn memorie (1867)
”Het gewone volk is verarmd en kan zich tot niemand wenden. Als wij de buitenlanders toestaan zout te transporteren, verliezen al onze zouthandelaren en -transporteurs hun baan. Als wij toestaan dat kleine stoomschepen de binnenlandse rivieren opvaren, verliezen onze schippers en stuurlui hun inkomen. Als wij toestaan dat de vreemdelingen telegraaflijnen en spoorwegen in gebruik nemen, verliezen onze wagenmenners, ezeldrijvers en kruiers hun inkomen.”

In de verdragen van 1842 en 1860 kregen westerse mogendheden de beschikking over vrijhavens en toegang tot het Chinese binnenland.

4p Leg uit
- (zonder bron) waarom deze verdragen ‘ongelijke verdragen’ werden genoemd;
- (met bron) welke gevolg deze verdragen hadden voor de Chinese economie;
en
- (zonder bron) hoe deze verdragen leidden tot zowel het ontstaan van de Zelfversterkingsbeweging als tot de Taiping-opstand.

Slide 18 - Open question

Slide 19 - Slide