EHBO outdoor les 1

Wat is EHBO?
1 / 47
next
Slide 1: Open question
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 1,2

This lesson contains 47 slides, with interactive quizzes, text slides and 8 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Wat is EHBO?

Slide 1 - Open question

This item has no instructions

Wanneer gebruiken we EHBO?

Slide 2 - Open question

This item has no instructions

Heb je wel eens EHBO lessen gevolgd?
JA
Nee

Slide 3 - Poll

Is er iemand met een EHBO of reanimatie diploma? 
Heb je een reanimatie of EHBO diploma?
Ja
Nee

Slide 4 - Poll

This item has no instructions

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

EHBO
Wie heeft er wel eens EHBO verleend?

Slide 6 - Slide

Iedere leerling, om en om ervaring delen.
EHBO in vier stappen

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Slide 8 - Video

This item has no instructions

wat is een AED?

Slide 9 - Mind map

This item has no instructions

Wat is een AED?

Een Automatische Externe Defibrillator (AED)


een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok.

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

AED???
AED???

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Reanimatie en de inzet van een AED binnen 6 minuten biedt de grootste kans op overleving. Jaarlijks kunnen zo 2500 levens worden gered. Om dit te kunnen bereiken, zijn minimaal 170.000 burgerhulpverleners nodig (1% van de Nederlandse bevolking), goed verspreid over het land, die in geval van nood een buurtbewoner direct kunnen helpen.

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Op hoeveel meter zit er bij jullie in de buurt een AED?

Slide 13 - Open question

This item has no instructions

Oefenen met wonden
kleine groepjes in drie stations

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Les 2

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Heb je ooit gezien dat iemand/of jezelf zich heeft verslikt?
ja
nee

Slide 16 - Poll

This item has no instructions

Slide 17 - Video

This item has no instructions

Slide 18 - Video

This item has no instructions

Je bent een activiteit aan het geven Op je stage, waar zou iemand zich in kunnen verslikken?

Slide 19 - Open question

This item has no instructions

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Kaarten
oefenen in twee tallen+ aanspreken
- lichte verslikking
- ernstige verslikking

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Slide 22 - Slide

Hoesten

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Slide 25 - Video

baby tot 1 jaar

Kind op dezelfde manier als volwassene

Jelte vragen of hij een glaasje water haalt
bewusteloos slachtoffer

Slide 26 - Slide

Tijdens een ochtendje bos valt je zoon uit een boom. Je rent op hem af en schudt voorzichtig aan zijn schouders. Geen reactie. Gelukkig ademt hij nog wel. Wat moet je doen?
Wat stel je vast bij bewusteloosheid?
Het slachtoffer reageert niet op aanspreken
Het slachtoffer reageert niet op schudden aan de schouders
Wat doe je bij bewusteloosheid?
Bel of laat 112 bellen.
Zet je telefoon op de luidspreker.
Laat een AED halen als deze beschikbaar is.
Volg instructies meldkamercentralist op.
Controleer de ademhaling.
Ademt het slachtoffer normaal?
Houd zo nodig de luchtweg vrij door de kin omhoog te tillen. Moet je even weg bij het slachtoffer, bijvoorbeeld omdat er meer gewonden zijn? Leg het bewusteloze slachtoffer dan op de zij. Lees meer over de stabiele zijligging.
Draai het slachtoffer snel op de zij wanneer deze op de rug ligt en moet braken of bloedverlies uit de mond heeft.
Is iemand overduidelijk zwanger? Draai het slachtoffer dan bij voorkeur op de linkerzij.
Controleer continu het bewustzijn en de ademhaling.
Zorg voor beschutting van het slachtoffer. Is het koud? Leg dan een deken, jas of sjaal over het slachtoffer heen.
Ademt het slachtoffer niet of niet normaal? Of stopt de ademhaling? Volg dan de stappen voor reanimatie.
112 bellen- direct reanimeren- vroeg defibrilleren- vroegere specialistische reanimatie

Slide 27 - Slide

We gaan straks oefenen tot en met controle van de ademhaling.


Slide 28 - Video

This item has no instructions

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

ademhaling normaal!

Slide 33 - Slide

opdracht 1
Wanneer leg je een slachtoffer in de stabiele zijligging?

Slide 34 - Open question

This item has no instructions

Slide 35 - Video

This item has no instructions

Slide 36 - Slide

This item has no instructions

Waarom draai je het slachtoffer van de buik naar de rug?

Slide 37 - Open question

This item has no instructions

Slide 38 - Video

This item has no instructions

Slide 39 - Video

This item has no instructions

Zijn er nog vragen?

Slide 40 - Slide

This item has no instructions

Vraag 1. Wat doe je het eerst bij een oppervlakkige
verbranding van de huid?
A. 112 bellen voor een ambulance
B. Kleding verwijderen
C. Lauw water over de wond laten stromen voor 10-20 minuten.
D. 112 bellen voor de brandweer

Slide 41 - Drag question

Een eerstegraads brandwond kun je goed zelf behandelen. Laat 10 minuten lang het water over de wond stromen.
Oefenen
  1. Rautek
  2. Nekletsel

  


Slide 42 - Slide

This item has no instructions

Vraag 2. Waarom ligt hier een theedoek op tafel?
A. Ze heeft net afgewassen
B. De wond op het been komt door een gebroken kopje
C. Ze gebruikt die theedoek als verband voor de wond
D. Ze gebruikt de theedoek om op de wond te drukken

Slide 43 - Drag question

Bij een grote wond geef je druk op de wond. Gebruik daarvoor een schone doek.
Vraag 6. Wat kun je met een kussen of jas doen bij een gebroken bot? 
A. Een gebroken been ondersteunen
B. De wond afdekken
C. Het hoofd van het slachtoffer ondersteunen, zodat hij lekker ligt. 
D. Een zachte plek om te zitten maken, zodat het slachtoffer lekker zit. 

Slide 44 - Drag question

Bij een gebroken bot is het belangrijk dat het lichaamsdeel niet beweegt. Een been kun je ondersteunen met een tas of jas. Een gebroken arm kan het slachtoffer het beste zelf vasthouden.
Vraag 5. Bij de beet van welk beestje moet je een pincet of speciaal tangetje gebruiken?
A. Wesp                       B. Mug                      C. Teek                     D. Spin 

Slide 45 - Drag question

Een teek moet je verwijderen met een tangetje of pincet. Houd de plek waar de teek zat goed in de gaten. Komt er een rode kring omheen, ga dan naar de dokter!
Vraag 4. Wat kan een teken zijn dat iemand een beroerte heeft?
A. Scheel kijken
B. Hoofdpijn
C. Buikpijn
D. Een scheve mond

Slide 46 - Drag question

Weet je nog? Mond-spraak-arm, beroerte-alarm. Bel 112. Als je een beroerte herkent, kun je een leven redden.
Vraag 3. Wat is niet geschikt om te koelen bij letsel aan botten of spieren? 
A. Coldpack               B. Stromend water    C. IJs op de huid      D. Zak met erwten
                                                                                                       in een theedoek 

Slide 47 - Drag question

Koude dingen gebruik je niet direct op de huid. Wikkel er altijd een (thee)doek omheen.