Klas 3 oefeningen met het bezittelijk voornaamwoord + sleepvragen

.......(onze) soir
......(jouw) histoire 
...... (mijn) anniversaire
...... (onze) chats
...... (jouw) belle-mère
..... (hun) choix
leur
ta
nos
notre
mon
ton
1 / 41
next
Slide 1: Drag question
FransMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 41 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

.......(onze) soir
......(jouw) histoire 
...... (mijn) anniversaire
...... (onze) chats
...... (jouw) belle-mère
..... (hun) choix
leur
ta
nos
notre
mon
ton

Slide 1 - Drag question

Jouw vader (père)
A
ton père
B
ta père
C
tes père
D
son père

Slide 2 - Quiz

Mijn zus (soeur)
A
mon soeur
B
ma soeur
C
mes soeur
D
sa soeur

Slide 3 - Quiz

Haar broer (frère)
A
son frère
B
ses frère
C
sa frère
D
mon frère

Slide 4 - Quiz

Mijn vriendin (amie)
A
ma amie
B
mon amie
C
mes amie
D
ton amie

Slide 5 - Quiz

Hun pen
A
leur stylo
B
leurs stylo
C
notre stylo
D
nos stylos

Slide 6 - Quiz

Hun pennen
A
leur stylo
B
leurs stylos
C
notre stylo
D
nos stylos

Slide 7 - Quiz

Slide 8 - Slide

Le pronom possessif!
Bezittelijke voornaamwoorden zijn woorden als mijn, jouw, enz. 

Ze geven aan dat er een bepaalde relatie is tussen een persoon, dier of instantie en een zelfstandig naamwoord. 

De persoon is bijvoorbeeld eigenaar of maker van het genoemde: 

             mijn kat                     haar kat                     jullie kat


Slide 9 - Slide

Uitzondering op de regel!
Zelfstandige naamwoorden die vrouwelijk zijn en met een klinker beginnen.  

De klinkers zijn:  a u o e i h

Voorbeelden: 
mon amie / ton usine /  son opinion / mon école / 
ton idole / son idée / mon histoire.
son adresse / ton histoire / mon opinion

Slide 10 - Slide

...(jouw) maison
A
ton
B
ta
C
tes

Slide 11 - Quiz

...(mijn) stylo
A
mon
B
ma
C
mes

Slide 12 - Quiz

...(uw) voiture
A
votre
B
vos
C
notre
D
nos

Slide 13 - Quiz

...(onze) parents
A
leur
B
leurs
C
notre
D
nos

Slide 14 - Quiz

...(hun) livres
A
son
B
ses
C
leur
D
leurs

Slide 15 - Quiz

...(mijn) amie
A
ma
B
ton
C
mon
D
ta

Slide 16 - Quiz

...(haar) école
A
sa
B
son
C
ses

Slide 17 - Quiz

...(zijn) glace
A
son
B
ses
C
sa

Slide 18 - Quiz

Vertaal: Hun goudvis is klein.

Slide 19 - Open question

Welk woord past in deze zin:
Marc est ......... meilleur ami.
A
mon
B
ma
C
mes

Slide 20 - Quiz

Welk woord past in deze zin:
Regarde, c'est ......... nouveau chat.
A
leur
B
leurs

Slide 21 - Quiz

Welk woord past in deze zin:
Je peux voir ......... poissons rouges?
A
ton
B
ta
C
tes

Slide 22 - Quiz

Welk woord past in deze zin:
......... histoire est vraiment marrante.
A
son
B
sa
C
ses

Slide 23 - Quiz

Geef een voorbeeld van een bezittelijk voornaamwoord (l'adjectif possessif)
Het liefst in het Frans

Slide 24 - Mind map

Vertaal: mijn broer, jouw zus, zijn tante en onze ooms

Slide 25 - Open question

Le pronom possesif

Slide 26 - Slide

Le pronom possessif!
Wat wordt bedoeld met "het bezittelijk voornaamwoord"?

Slide 27 - Slide

Le pronom possessif!
Bezittelijke voornaamwoorden zijn woorden als mijn, jouw, enz. Ze geven aan dat er een bepaalde relatie is tussen een persoon, dier of instantie en een zelfstandig naamwoord. De persoon is bijvoorbeeld eigenaar of maker van het genoemde: 
mijn kat                     haar kat                     jullie kat


Slide 28 - Slide

Le pronom possessif!
In de Franse taal en grammatica kijkt men naar hetgeen men bezit. 
Dus: de kat  =  le chat   (mannelijk enkelvoud) 
Stel je wilt vertalen:  1. Het is zijn kat.   
                                    2. Het is haar kat.   

En je hebt de keuze uit:  son  /  sa /  ses ??? 
Wat kies je dan en waarom?
 


Slide 29 - Slide

Le pronom possessif!
Nog een voorbeeld:
Dus: de kamer  =  la chambre   (vrouwelijk enkelvoud) 
Stel je wilt vertalen:  1. Het is mijn kamer   
                                       

En je hebt de keuze uit: mon / ma / mes ???? 
Wat kies je dan en waarom?
 


Slide 30 - Slide

Le pronom possesif

Slide 31 - Slide

Traduis!  (Vertaal!)
Jouw hond
Onze vader
Jullie ouders
Mijn zus

Slide 32 - Slide

Les réponses!  (de antwoorden)
Jouw hond                              Ton chien
Onze vader                              Notre père
Jullie ouders                           Vos parents
Mijn zus                                   Ma soeur

Slide 33 - Slide

Uitzondering op de regel!
Zelfstandige naamwoorden die vrouwelijk zijn en met een klinker beginnen.  De klinkers zijn:  a u o e i h
Voorbeelden: 
mon amie / ton usine /  son opinion / mon école / 
ton idole / son idée / mon histoire.
                        son adresse / ton histoire / mon opinion

Slide 34 - Slide

Le pronom possessif!
Wat wordt bedoeld met "het bezittelijk voornaamwoord"?

Slide 35 - Slide

Le pronom possessif!
Bezittelijke voornaamwoorden zijn woorden als mijn, jouw, enz. Ze geven aan dat er een bepaalde relatie is tussen een persoon, dier of instantie en een zelfstandig naamwoord. De persoon is bijvoorbeeld eigenaar of maker van het genoemde: 
mijn kat                     haar kat                     jullie kat


Slide 36 - Slide

Le pronom possessif!
In de Franse taal en grammatica kijkt men naar hetgeen men bezit. 
Dus: de kat  =  le chat   (mannelijk enkelvoud) 
Stel je wilt vertalen:  1. Het is zijn kat.   
                                    2. Het is haar kat.   

En je hebt de keuze uit:  son  /  sa /  ses ??? 
Wat kies je dan en waarom?
 


Slide 37 - Slide

Le pronom possessif!
Nog een voorbeeld:
Dus: de kamer  =  la chambre   (vrouwelijk enkelvoud) 
Stel je wilt vertalen:  1. Het is mijn kamer   
                                       

En je hebt de keuze uit: mon / ma / mes ???? 
Wat kies je dan en waarom?
 


Slide 38 - Slide

Le pronom possesif

Slide 39 - Slide

Traduis!  (Vertaal!)
Het is mijn idee.
Ik ga haar verhaal lezen.
Dit zijn hun honden.

Slide 40 - Slide

Traduis!  (Vertaal!)
C'est mon idée.
Je vais lire son histoire.
Ce sont leurs chiens.

Slide 41 - Slide