Methodiek - Oriëntatie op het werkveld

1 / 20
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 20 slides, with text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Methodiek 
 • Thema 1: oriëntatie op werkveld 
H1 sociaal-agogisch werk
H2 werken in de maatschappelijke zorg


(digitale leeromgeving: boek + opdrachten) 

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen 
 • Je kent alle begrippen van H1 
 • je weet wat het werk van MZ inhoudt
 • je weet waar je kan komen te werken 

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Agogiek 
"Agogiek is de wetenschap die zich bezighoudt met het veranderen van het gedrag van mensen." (Thieme) 

Sociaal-agogisch werk richt zich op personen die niet volledig mee kunnen doen aan de maatschappij. Het doel van het werk is het gedrag van personen zo te beïnvloeden dat zij zich beter gaan voelen.






Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Welzijn 
"Welzijn is de mate van welbevinden. Dit is een persoonlijke beleving. Het betekent dat het geestelijk en sociaal goed gaat met een persoon." (Thieme) 

Sociaal-agogisch werk = welzijnswerk. 


Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Gericht op: 
 • Begeleiding, advisering, ondersteuning en het aanbieden
    van activiteiten aan cliënten. 
 •  Begeleiding in woon- en leefomgeving 
 • Begeleiding in sociale omgeving 
 • Begeleiding meedoen in de samenleving 

Slide 6 - Slide

This item has no instructions


"Beroepskrachten maatschappelijke zorg zijn ambulant (extramuraal) en/of intramuraal en/of semimuraal werkzaam in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd."   (KD Maatschappelijke zorg 2015)

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Intramurale zorg

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Semimurale zorg

Slide 9 - Slide

Dagopvang / dagbehandeling 
Gaan weer naar huis 
Extramurale zorg

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

MZ-ers zijn onder andere werkzaam in  de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verzorgings- en verpleeghuizen, thuiszorg en maatschappelijke opvang. Daarnaast zijn zij werkzaam in welzijnsinstellingen, justitiële inrichtingen, asielzoekerscentra, en ziekenhuizen. Verder zijn zij onder andere ook inzetbaar in overige verzorgend-agogische functies binnen het sociaal agogisch werk of de verpleging en verzorging." (KD Maatschappelijke Zorg) 

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Beroepshouding 
 1. Betrokkenheid
 2. Empathie 
 3. Assertiviteit
 4. Representativiteit (vertegenwoordigen organisatie) 
 5. Integriteit 
 6. Reflectief vermogen  

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Maatschappelijke zorg
Is een deelgebied van sociaal-agogisch werk. In de maatschappelijke zorg ondersteun je clienten bij zelfredzaamheid en het sociaal functioneren. Bij sommige ligt de nadruk op zorg en begeleiding bij anderen op activering of op gedragsverandering.

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Een baan in de maatschappelijke zorg
Als je in de maatschappelijke zorg werkt, val je onder de sector Zorg en Welzijn.

Je begeleidt mensen met activiteiten maar verleent ook zorg die ze , afhankelijk van hun beperking nodig hebben.

Als je daarvoor gekwalificeerd bent, mag je ook medicijnen geven. 

Je hebt een baan als begeleider, groepsleider, woonbegeleider, vitaliteidsbegeleider of activiteitenbegeleider en werkt vooral met ouderen of gehandicapten.

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Het werk
 • Afhankelijk van de woonvorm wonen je clienten meer of minder zelfstandig.
 • Je ondersteunt en begeleidt hen bij hun dagelijkse activiteiten.
 • Samen zoeken jullie naar een geschikte opleiding of werkomgeving en een actieve invulling van hun vrije tijd.
 • Je ondersteund bij het leggen en onderhouden van de sociale contacten.
 • Je stimuleerd hen actief deel te nemen aan de samenleving.
 • Eigen regie van de client is belangrijk.
 • Sommige clienten zijn zich niet bewust dat ze iets niet kunnen.
 • Jij zal ze dan moeten ondersteunen bij bijvoorbeeld de persoonlijke verzorging
 • Je bent je steeds bewust van je eigen rol (activeren, stimuleren, ondersteunen of zorgen)

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

De Organisatie
Je werkt meestal in een team met je eigen taken en verantwoordelijkheden.
Je wordt aangestuurd door je leidinggevende van de organisatie.
Je kunt bij organisaties weken die gericht zijn op het sociaal-agogisch werk of in de verpleging en verzorging.

Om goed inzicht te hebben van de verschillende zorg- en welzijnsorganisaties in jouw regio, kun je de sociale kaart bekijken.

Behalve met zorg- en welzijnsinstellingen, krijg je ook te maken met onderwijs, gemeenten en instanties, sportverenigingen en belangenorganisaties.  

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Slide 17 - Video

This item has no instructions

De doelgroep
Op niv 3 kun je algemeen worden ingezet en werk je meestal met een groep die geen complexe problemen heeft.

Denk aan mensen met een verstandelijke beperking,  lichamelijke beperking, zintuigelijke beperking, psychiatrische beperking, psychosociale of gedragsproblemen en mensen met en beperking als gevolg van ouderdom.

Mensen die te maken hebben met huiselijk geweld, (aanstaande) tienermoeders, mensen in de maatschappelijke opvang en mensen met een justitiele maatregel/ detentie zijn complexere doelgroepen waarvoor je vaak een niv 4 opleiding of het HBO moet volgen




Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Slide 19 - Video

This item has no instructions

Slide 20 - Link

This item has no instructions