4.5 Buurtprofiel

Buurtprofielpar. 5
H4 Stedelijke gebieden
Leefomgeving
V5
1 / 16
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare school

This lesson contains 16 slides, with interactive quiz and text slides.

Items in this lesson

Buurtprofielpar. 5
H4 Stedelijke gebieden
Leefomgeving
V5

Slide 1 - Slide

Lesdoel
 • Je begrijpt het verband tussen de kenmerken van woning, bewoners en woonomgeving.
 • Je kunt onderzoek doen naar stedelijke vraagstukken op buurt- of wijkniveau.
 • Je kunt een buurtprofiel opstellen aan de hand van kenmerken van woningen, bewoners en woonomgeving.
 • Je kunt wijken en buurten vergelijken aan de hand van woningkenmerken, bewonerskenmerken, beleving van de openbare ruimte en gevoerd beleid.
 • Je kunt wijken en buurten vergelijken aan de hand van woningkenmerken, bewonerskenmerken, beleving van de openbare ruimte en gevoerd beleid.

Slide 2 - Slide

Buurtprofiel
Samenvatting van de belangrijkste kenmerken van een buurt.

Inhoud: 
 • Kenmerken woningen
 • Kenmerken bewoners
 • Kenmerken woonomgeving 

Slide 3 - Slide

Woningkenmerken

 • ouderdom
 • eigendom
 • woningtype
 • staat van onderhoud

Slide 4 - Slide

Bewoners
kenmerken

 • Grootte huishouden
 • Etniciteit
 • Inkomen
 • Gezinsfase
 • Leeftijd bewoners

Slide 5 - Slide

Opdracht

Maak een buurtprofiel van je eigen buurt
+/- 10 minuten

Klaar? Begin vast met de opdrachten.

Slide 6 - Slide

Links:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wijken_en_buurten_in_Duiven
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wijken_en_buurten_in_Westervoort

Google: Buurtprofiel (naam wijk/buurt)
-> Bijv.: Weetmeer.nl

Slide 7 - Slide

Wat is de samenhang tussen woning- en bewonerskenmerken?

Slide 8 - Open question

Kwaliteit woningvoorraad
Aan woningen is te zien in welke tijd ze gebouwd werden en hoe de leefomstandigheden op dat moment waren. 

 • Eind 19e eeuw: industrialisatie en urbanisatie, goedkope huurwoningen voor arbeiders. Slechte leefomstandigheden -> 1901 woningwet;
 • Na WOII: woningnood, goede kleine eengezinswoningen;
 • Woningnood blijft aan: portiekflats met plantsoenen en parkeerplaatsen;
 • Jaren '70: galerijflats, ruime flats, veel voorzieningen en openbaar groen;
 • Na 1980: stadsvernieuwing + nieuwbouwwijken middeninkomens;
 • Na 1985: aantrekkelijke stad -> nieuwe dure huizen.

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Woningkenmerken/bewonerskenmerken
Oudere, goedkopere, slecht onderhouden huurwoningen (flatwijken, vooroorlogse wijken) -> arme mensen (niet-westerse allochtonen, alleenstaande ouders, ouderen)

duurdere, goed onderhouden koopwoningen (jaren '30, vinex, monumentale stadswoningen -> hoger inkomen (gezinnen met kinderen en autochtonen)


Slide 11 - Slide

Woningkenmerken?
±1910, woningbouwcorporatie, etagewoningen, goed onderhouden.

Bewonerskenmerken?
Kleine huishoudens, veel allochtonen, laag inkomen, veel alleenstaanden.

Slide 12 - Slide

Woningkenmerken?
Jaren 60, corporatie, galerijflat, vaak redelijk goed onderhouden.

Bewonerskenmerken?
Ruime flats: grotere huishoudens met kinderen, veel allochtonen, laag-midden inkomen.

Slide 13 - Slide

Woningkenmerken?
Na 1990, koop en ± 30% sociale huur, rijtjes / appartementen, vrijstaand, goed onderhouden, want nieuw.

Bewonerskenmerken?
Gemiddeld grotere huishoudens, hogere inkomens, autochtonen, gezinnen met kinderen.

Slide 14 - Slide

Opdrachten

Maak 
Hoofdstuk 4
§5

Opdr. 1 t/m 6 + hoofdvraag

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Link