3.5 Buurtprofiel

3.5 Buurtprofiel
1 / 23
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 40 min

Items in this lesson

3.5 Buurtprofiel

Slide 1 - Slide

Vorige les heb je geleerd dat er twee soorten segregatie zijn. Welke vorm van segregatie zie je op deze kaart?

Slide 2 - Slide

Op de kaart hiervoor zie je
A
segregatie naar inkomen
B
segregatie naar etnische achtergrond

Slide 3 - Quiz

Buurtprofiel
-woningkenmerken
-bewonerskenmerken
-omgevingskenmerken (3.6)

En wat zijn de verbanden hiertussen?

Slide 4 - Slide

Lesdoelen
 • Je weet wat de vier woningkenmerken zijn en met welke termen je deze kunt omschrijven.
 • Je weet wat de vijf bewonerskenmerken zijn en met welke termen je deze kunt omschrijven.
 • Je begrijpt hoe kenmerken van woningen en bewoners samenhangen.
 • Je kunt onderzoek doen naar stedelijke vraagstukken op buurt- of wijkniveau.

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

4

Slide 8 - Video

1. Woningkenmerken:
 • ouderdom
 • eigendom
 • woningtype
 • staat van onderhoud
2. Bewonerskenmerken:
 • Grootte huishouden
 • Etniciteit
 • Inkomen
 • Gezinsfase
 • Leeftijd bewoners
3. Kenmerken van de woonomgeving

Slide 9 - Slide

Woningkenmerken

 • ouderdom
 • eigendom
 • woningtype
 • staat van onderhoud

Slide 10 - Slide

Bewoners
kenmerken

 • Grootte huishouden
 • Etniciteit
 • Inkomen
 • Gezinsfase
 • Leeftijd bewoners

Slide 11 - Slide

Vraag 1a
Wat zijn hier de woningkenmerken?

Slide 12 - Open question

Vraag 1b
Wat zijn hier de bewonerskenmerken?

Slide 13 - Open question

Antwoord 1
Woningkenmerken:
Jaren 60, corporatie, galerijflat, vaak redelijk goed onderhouden.

Bewonerskenmerken:
Ruime flats: grotere huishoudens met kinderen, veel allochtonen, laag-midden inkomen.

Slide 14 - Slide

Vraag 2a
Wat zijn hier de woningkenmerken?

Slide 15 - Open question

Vraag 2b
Wat zijn hier de bewonerskenmerken?

Slide 16 - Open question

Antwoord 2
Woningkenmerken:
Na 1990, koop en ± 30% sociale huur, rijtjes / appartementen, vrijstaand, goed onderhouden, want nieuw. 

Bewonerskenmerken:
Gemiddeld grotere huishoudens, hogere inkomens, autochtonen, gezinnen met kinderen.


Slide 17 - Slide

Leg uit dat de overheid wel veel invloed kan uitoefenen op de woningkenmerken in een buurt maar veel minder op de bewonerskenmerken

Slide 18 - Open question

01:15
Uit welke drie onderdelen is het buurtprofiel opgebouwd?

Slide 19 - Open question

04:33
voor 1870
v.a. 1870
1901
1960
1970
1980
1990
Binnenstad
19e eeuwse wijke
Woningwet
aparte keuken
portiekflats
woningbouwvereniging
galerijflats
stadsvernieuwing
VINEX wijk
duurzaam bouwen
weinig groen
laagbouw

Slide 20 - Drag question

02:28
Welke 4 woningkenmerken heb je net gehoord?

Slide 21 - Open question

01:56
Welke 5 bewonerskenmerken heb je net gehoord?

Slide 22 - Open question

Hoe ziet jouw buurtprofiel eruit?
Schrijf het buurtprofiel van jouw eigen buurt.

Slide 23 - Open question