B/27-28

1 / 35
next
Slide 1: Slide
EnglishSpecial Education

This lesson contains 35 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Vagyis feltételes mondatok. Mindig két tagmondatunk van: 
'if-es tagmondat' (van benne egy 'if'), illetve egy 
'másik tagmondat' (nem második!)

Figyeljünk, hogy a tagmondatok sorrendje csereszabatos, de ha az if-essel kezdünk, vesszővel választjuk el a tagmondatokat, ha viszont a 'másik' tagmondattal kezdünk, akkor az 'if' megoldja az elválasztást, nem kell vessző. :)
Conditionals

Slide 2 - Slide

Conditionals (folytatás)
Alapvetően három különböző szintet különböztetünk meg, megvalósulási esély szerint:

1st conditional: teljesen reális, valószerű a megtörténte.
Magyarul jelennek, vagy jövőnek fordítjuk.
2nd conditional: akár meg is történhet, de a realitás talaján maradva nem túl nagy az esélye, inkább 'imaginary' dolog. Magyarul jelennek fordítjuk, de belekerül egy '-nák/-nék'.
3rd conditional: Tök esélytelen, hogy megtörténjen. Múltnak fordítjuk, és belekerül egy 'volna'.
If the lesson ends, you will go home.
If I had more money, I would travel to Tibet.
If I had been cleverer, I would have learnt IT.

Slide 3 - Slide

Conditionals (folytatás)
Létezik még egy ún. Zero conditional is, ami egyfajta nullás szint. Ez szabályok, általánosságok kifejezésére jó. Mindkét oldalt Present Simple-be rakunk:
Flowers blossom if spring comes.
Second conditional esetén minden szám/személynél mehet a 'were': If Boris were cleverer, he would be the team leader.
Az előbbi egy speciális esete az 'if I were you', ami kb azt jelenti, hogy ha a helyedben lennék (ugye ez is 2nd conditional)

Slide 4 - Slide

Conditionals (folytatás)
Ezeken kívül fontos még, hogy van Mixed conditional is, amikor keverednek az egyes szintek. 
Nagyrészt azzal az esettel fogunk találkozni, amikor azt fejezzük ki, hogy ha valami máshogy lett volna a múltban, most más lenne a szitu (a jelenben).
Úgy csináljuk, hogy a 3rd conditional if-es tagmondatát keverjük a 2nd másik tagmondatával:
If you had learnt more, you wouldn't be in trouble now.

Slide 5 - Slide

Conditionals
(folytatás)

<-- Képzésük

Slide 6 - Slide

Choose the correct answer!

Slide 7 - Slide

If Julcsi had more time, she _____ sooner.
A
answers
B
would answer
C
would have answered
D
would answered

Slide 8 - Quiz

If I have enough money, I ____ to Ózd.
A
will travelled
B
would travel
C
will travel
D
would have travelled

Slide 9 - Quiz

I would have gone to the concert if I _____ money for it.
A
had
B
had head
C
head had
D
had had

Slide 10 - Quiz

If the teacher speaks, students _____.
A
will listened
B
listen
C
listens
D
would listen

Slide 11 - Quiz

If I were you, I ______ closer to that flamingo.
A
wouldn't go
B
would eaten
C
would have stood
D
would went

Slide 12 - Quiz

Emília will go home if she _____ her duties.
A
finishes
B
finish
C
will finish
D
would finish

Slide 13 - Quiz

If the babies hadn't cried all night long, I ______ so tired now.
A
wouldn't have been
B
would have been
C
would be
D
wouldn't be

Slide 14 - Quiz

If you ______ there, you would have bought the Jagermeister.
A
were
B
would be
C
had be
D
had been

Slide 15 - Quiz

I will buy that new bracelet, if I _____ some money saved.
A
has
B
had
C
have
D
will have

Slide 16 - Quiz

Fun:

Slide 17 - Slide

Translate the following conditional sentences!

Slide 18 - Slide

Ha Ádám nem eszik hamarosan, morcos lesz.

Slide 19 - Open question

Ha otthon lennék kilenc előtt, elmennénk enni egy Big Mac-et.

Slide 20 - Open question

Nem lenne ennyi vitánk, ha nem lennél olyan makacs.

Slide 21 - Open question

Már otthon lennék, ha nem hibáztál volna.

Slide 22 - Open question

Ha eljönnél velem a koncertre, nagyon boldog lennék.

Slide 23 - Open question

Ha eláll az eső, kimegyünk.

Slide 24 - Open question

Elmennék Kazincbarcikára, ha hívnának.

Slide 25 - Open question

Énekelni fogok, ha túl leszünk ezen a feladaton.

Slide 26 - Open question

Fill the gaps with the given phrases!

Slide 27 - Slide

  1. She _____________ home if she doesn't pass the exam.
  2. Edvin would have gone to the beach if the weather _____________ fine.
  3. If you were in London, you _____________ much more English than now.
  4. She _____________ happier if she had won the lottery.
would be
had been
won't go
will say
would use

Slide 28 - Drag question

Complete the sentences!

Slide 29 - Slide

  1. If you were at home,
  2. Edina would call you 
  3. I will be happy
  4. If he had bought that item
  5. Workers go home
if you pass the exam.
if the shift is over.
you would be able to lay on the sofa.
our task would be easier.
if she had a little time.
we bought it for you.

Slide 30 - Drag question

Create a First conditional sentence on your own!

Slide 31 - Open question

Create a Second conditional sentence on your own!

Slide 32 - Open question

Create a Third conditional sentence on your own!

Slide 33 - Open question

Slide 34 - Slide

Goodbye!

Slide 35 - Slide