Opstellen zorgplan

Indicatie en herindicatie
1 / 29
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1,2

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Indicatie en herindicatie

Slide 1 - Slide

Voor de vakantie...

Slide 2 - Slide

Dulon online

Deelopdracht 1
In kunnen loggen in het ECD/EPD/elektronisch dossier.Slide 3 - Slide

Ik kan inloggen op mijn werkplek in het ECD/EPD/online clientendossier
Ja
Nee
Nog niet, maar dit wordt zsm geregeld

Slide 4 - Poll

Lesdoelen
 • De student weet wat langdurige zorg betekent
 • De student weet wat het CIZ doet
 • De student weet voor wie de WLZ bedoeld is


Slide 5 - Slide

timer
0:30
Wat is een zorgindicatie?

Slide 6 - Mind map

Welke afkorting hoort waarbij?
Behandelt de aanvraag
De wetgeving rondom zorg
Bekostiging en eigen bijdragen
CIZ
CAK
WLZ

Slide 7 - Drag question

Wat is langdurige zorg?
Bij langdurige zorg gaat het om zorg voor mensen die voortdurend intensieve zorg nodig hebben in de nabije omgeving. 

Er zijn verschillende manieren om langdurige zorg te ontvangen

Een belangrijke voorwaarde: blijvend 24 uur per dag zorg/ toezicht nodig.

Slide 8 - Slide

Wet langdurige zorg (WLZ)

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening.

Slide 9 - Slide

Welke zorg valt onder de WLZ?
In de Wet langdurige zorg (Wlz) staat welke zorg u kunt krijgen:
 • Verblijf in een zorginstelling
 • Persoonlijke verzorging en verpleging
 • Medische zorg
 • Dagbesteding
 • Hulpmiddelen

Slide 10 - Slide

Wat doet CIZ?
CIZ bekijkt wie er in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg, de WLZ              indicatie stellen

Het CIZ is niet gebonden aan een zorgorganisatie, gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor. 

Slide 11 - Slide

Is Wlz- zorg gratis?

Eigen bijdrage            CAK

Slide 12 - Slide

In vier stappen naar langdurige zorg
1. De aanvraag

 • Hoe doe ik een Wlz- aanvraag?
Digitaal of per post

 • Voor Wlz- aanvraag is nodig:
- Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
- (Medische) gegevens over situatie
- Zorgplan


Slide 13 - Slide

In vier stappen naar langdurige zorg
2. Contact met het CIZ

 • Aanvraag volledig?
Binnen zes weken 

 • Is er extra informatie nodig
CIZ vraagt dit telefonisch of schriftelijk op


Slide 14 - Slide

In vier stappen naar langdurige zorg
3. Indicatiebesluit

 • Het besluit wordt mondeling toegelicht
 • (In principe) binnen zes weken besluit
 • Zorgkantoor ontvangt bericht

Slide 15 - Slide

In vier stappen naar langdurige zorg
4. Zorgkantoor kan helpen

 • Hoe wilt u de zorg ontvangen?
 • Welke zorgaanbieders zijn er in de regio?

Slide 16 - Slide

Voor wie is de WLZ bedoeld?
De WLZ is bedoeld voor mensen met een:
 • Somatische aandoening of beperking en/ of
 • Psychogeriatrische aandoening of beperking en/ of
 • verstandelijke handicap en/ of
 • lichamelijke handicap en/ of
 • Zintuigelijke handicap


Slide 17 - Slide

Wie kan de aanvraag doen?
 • Cliënt
 • Familielid van cliënt
 • Zorgprofessional

Slide 18 - Slide

Voorzieningen zorgverzekeraar
 • Lichamelijke verzorging
 • Medische verzorging thuis
 • Intensieve verzorging voor  uw kind

Slide 19 - Slide

Voorzieningen gemeente
 • Hulpmiddelen of voorzieningen voor vervoer
 • Aanpassingen aan de woning
 • Sociaal leven. 
 • Dagbesteding en vervoer
 • Hulp bij verzorging en opvoeding van kind met beperking of aandoening. 

Slide 20 - Slide

In welke sector ben je werkzaam?
Verpleging en verzorging(V&V)
Verstandelijk gehandicapt (VG)
Licht verstandelijk gehandicapt (LVG)
Lichamelijk gehandicapt (LG)
Zintuiglijk gehandicapt, auditief/communicatief (ZGaud)
Zintuiglijk gehandicapt, visueel (ZGvis)
GGZ Wonen
Anders, namelijk...

Slide 21 - Poll
WLZ & zorgprofielen


 • Sector Verpleging en verzorging (V&V)
 • Sector Verstandelijk gehandicapt (VG)
 • Sector Licht verstandelijk gehandicapt (LVG)
 • Sector Lichamelijk gehandicapt (LG)
 • Sector Zintuiglijk gehandicapt, auditief en communicatief (ZGaud)
 • Sector Zintuiglijk gehandicapt, visueel (ZGvis)
 • Sector GGZ, B-groep (GGZ-B)
 • Sector GGZ Wonen

Slide 22 - Slide

Voorbeeldje...

Slide 23 - Slide

Herindicatie
De zorgvraag of begeleidingsvraag kan veranderen. Die kan zwaarder of lichter worden. Dan is een herindicatie nodig. Het CIZ bepaalt dan opnieuw het best passende zorgprofiel. 

Slide 24 - Slide

Welke afkorting hoort waarbij?
Behandelt de aanvraag
De wetgeving rondom zorg
Bekostiging en eigen bijdragen
CIZ
CAK
WLZ

Slide 25 - Drag question

Lesdoelen
 • De student weet wat langdurige zorg betekent
 • De student weet wat het CIZ doet
 • De student weet voor wie de WLZ bedoeld is


Slide 26 - Slide

Vooruitblik, Dulon online
Deelopdracht 2
Zoek de volgende informatie op rondom 1 cliënt:
    Indicatie besluit
    Bekostiging van de gehele zorg
    Persoonsbeeld:  beknopte beschrijving van de cliënt/bewoner over zaken die belangrijk zijn voor degenen die de zorg en ondersteuning bieden. Bijv: Zaken die kenmerkend zijn voor de cliënt/bewoner, ingrijpende levensgebeurtenissen.
    Communicatieprofiel: Communicatievormen, niveau, en doel. 
    Levenslijn: specifieke, kenmerkende periodes en momenten waarop het goed en minder goed met de cliënt ging.

Slide 27 - Slide

Hoe vond je deze les?
😒🙁😐🙂😃

Slide 28 - Poll

Slide 29 - Video