Hoofdstuk 8 metalen

1 / 32
next
Slide 1: Slide
Nask / TechniekMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Het roesten van ijzer is
A
een chemische reactie.
B
een natuurkundig proces

Slide 2 - Quiz

wat is een eigenschap van metalen?
A
het zijn elektrische isolatoren
B
ze hebben een laag smeltpunt
C
ze zijn kouder dan andere materialen
D
je kunt ze omsmelten

Slide 3 - Quiz

Wat is staal?
A
Een andere vorm van ijzer
B
een legering van ijzer en koolstof
C
ijzer, gegalvaniseerd met zin
D
Het metaal ijzer met daarin Sn-atomen

Slide 4 - Quiz

messing is een legering van koper en:
A
tin
B
goud
C
zink
D
brons

Slide 5 - Quiz

Slide 6 - Slide

welke metalen zijn edel?
A
rood
B
blauw
C
geel
D
wit

Slide 7 - Quiz


A
ijzer + lucht -> roest
B
ijzer + water -> roest
C
ijzer + water + lucht -> roest

Slide 8 - Quiz

Het molecuul ijzer(III)oxide is opgebouwd uit:
A
5 moleculen.
B
3 ijzer en 2 zuurstof atomen.
C
2 ijzer en 3 zuurstof atomen.
D
2 staal en 3 zuurstof atomen.

Slide 9 - Quiz

Doelen
Aan het einde van paragraaf 2 kun je:

Slide 10 - Slide

Corrosie
Aantasten van een metaal door stoffen uit de lucht.
Bij ijzer ontstaat er een ijzer(III)oxide laag. Deze is niet lucht dicht waardoor ijzer verder zal reageren.

Slide 11 - Slide

roest bestaat voor een deel uit ijzer(III)oxide.
Geef de formule van ijzer(III)oxide

Slide 12 - Open question

roest bestaat ook uit ijzerhydroxide.
geef de formule van ijzerhydroxide

Slide 13 - Open question

wat klopt er niet aan deze afbeelding van het vrijheidsbeeld?

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Koper(II)hydroxide is het hydroxide van het metaal koper, met als formule Cu(OH)₂. Het is een blauw tot blauwgroene vaste stof die onoplosbaar is in water. Het komt in de natuur voor als bestanddeel van de groene patina op koper die aan vochtige lucht is blootgesteld. Wikipedia

Slide 16 - Slide

Aantasting
Koper, aluminium, tin, chroom en zink reageren wel met stoffen uit de lucht.
Er wordt een beschermlaagje geproduceerd waardoor het metaal wordt afgesloten voor verdere corrosie.

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

Etsen
 • Een metaal laat je reageren met een zure oplossing.
 • Hierbij reageert H+ met vast metaal
 • Er ontstaan metaal ionen en waterstofgas.

Slide 19 - Slide

huiswerk schrappen

kies 2 van de 4 blokken, en maak de vragen in die blokken

Slide 20 - Slide

Doelen
Aan het einde van paragraaf 3 kun je:

Slide 21 - Slide

Ertsen
Gesteenten waarin metalen zitten.
IJzer, aluminium, koper zitten opgeslagen in ertsen.
Vanuit ertsen worden metalen gewonnen

Slide 22 - Slide

Hoogoven
IJzererts, cokes en kalk wordt in een hoogoven gestort.
Onderin wordt hete lucht de oven ingeblazen.
Cokes (koolstof) wordt verbrand tot koolstofmono-oxide.

Slide 23 - Slide

Geef de reactievergelijking van de verbranding van koolstof tot koolstofmono-oxide

Slide 24 - Open question

Hoogoven
 • Koolstofmono-oxide reageert met de ijzer(III)oxide.
 • Er ontstaat (ruw)ijzer en koolstofdioxide.
 • Het ruwijzer is ijzer met nog wat koolstof erin gemengd.

Slide 25 - Slide

Geef het reactieschema van de reactie tussen ijzer(III)oxide en koolstofmono-oxide,

Slide 26 - Open question

Geef de reactievergelijking die hoort bij het schema:
ijzer(III)oxide + koolstofmono-oxide > ijzer + koolstofdioxide

Slide 27 - Open question

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Video

Rekenen aan reactievergelijking
In een hoogoven zit 1000 kg ijzer(III)oxide. Bereken hoeveel ijzer je hier maximaal uit kunt winnen door de reactie met koolstof.
 1. Reactievergelijking
 2. Massaverhouding (binas)
 3. Gegevens invullen
 4. Berekening
 5. Conclusie

Slide 30 - Slide

Rekenen aan reactievergelijking
In een hoogoven zit 1000 kg ijzer(III)oxide. Bereken hoeveel ijzer je hier maximaal uit kunt winnen.
 1. 2 Fe2O3 + 3 C --> 4 Fe + 3 CO2
 2.  319,2 u              --> 223, 2 u
 3.  1000 kg               ?
 4. 223,2 x 1000 / 319,2 = 699, 2 kg
 5. Je kunt maximaal 699.2 kg ijzer halen uit 1000 kg ijzer(III)oxide

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Slide