Didactische werkvormen

Didactsche werkvormen 
1 / 25
next
Slide 1: Slide
LOBMBOStudiejaar 1

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Didactsche werkvormen 

Slide 1 - Slide

Wat versta jij onder didactische vaardigheden?

Slide 2 - Mind map

Didactische werkvormen
Verschillende omschrijvingen
 • Is een effectieve weg die de lesgever en deelnemers samen bewanden om gewenste doelen te bereiken.
 • Zijn manieren om leren in de zaal/op het veld zo te organiseren, dat deelenemrs zoveel mogelijk leren.
 • Zijn gedragswijzen van de lesgever gericht op het tot stand brengen van leerervaringen met het oog op het realieren van doelstellingen 

Slide 3 - Slide

Is een didactische werkvorm een activiteit vanuit de lesgever of de deelnemer?
A
Lesgever
B
Deelnemer

Slide 4 - Quiz

Indeling didactische werkvormen
 1. Organisatorisch
 2. Wijze van aanbieden
 3. Ruimte die de lesgever biedt

Slide 5 - Slide

Indeling en keuze 

Slide 6 - Slide

Didactische werkvormen kun je indelen op drie manieren. Waar valt het uitgangspunt het geven van opdrachten onder?
A
Organisatorisch
B
Wijze van aanbieden
C
Ruimte die de lesgever biedt
D
Open werkvorm

Slide 7 - Quiz

Onder welk uitgangspunt valt 'het stellen van vragen'?
A
Organisatorisch
B
Wijze van aanbieden
C
Vrij werken
D
Ruimte die de lesgever biedt

Slide 8 - Quiz

Onder welk uitgangspunt valt 'het werken in groepen'?
A
Organisatorisch
B
Wijze van aanbieden
C
Gesloten werkvorm
D
Ruimte die de lesgever biedt

Slide 9 - Quiz

Vrij werken
De lesgever biedt de deelnemers de ruimte om zelf iets in te brengen. 

De keuze kan gebaseerd zijn op:
De bewegingsituatie. 
De bewegingsvorm.

Slide 10 - Slide

Werken in groepen
De lesgever of de deelnemers delen de deelnemers op in groepen.

De groepen kunnen op 2 manieren werken:
Zelfstandig 
Onder begeleiding 

Slide 11 - Slide

Werken in vaste volgorde
De deelnemers lopen een vast patroon af.

Voorbeelden:
Toestelbaan
 Hindernisbaan 
Circuit 

Slide 12 - Slide

Klassikaal werken 
Alle deelnemers zijn met hetzelfde bezig onder leiding van de lesgever.​

Slide 13 - Slide

Welke organisatorische vormen zie je?

Slide 14 - Slide

Opdrachtvorm
De lesgever vertelt wat er moet gebeuren. De lesgever geeft een opdracht zonder al te veel aanwijzingen en instructies. 

Twee vormen: 
Open opdracht vorm (Ruimte voor eigen inbreng)
Gesloten opdracht vorm (Geen ruimte voor eigen inbreng)

Slide 15 - Slide

Instructievorm
Onder instructie verstaan we het geven van technische en/of  tactische aanwijzingen ter ondersteuning van het leerproces

Instructies kun je op verschillende manieren geven:
 • Auditieve instructie
 • Visuele instructie
 • Tactiele of manuele instructie

Slide 16 - Slide

Vraagvorm
Tijdens de activiteit stel je meerdere vragen aan de deelnemers

Bijvoorbeeld over:
 • Verloop van de bewegingsvorm
 • Een gevolgde tactiek
 • De spelregels
 • Hoe de samenwerking is verlopen

Slide 17 - Slide

Vorm van zelfontdekking
Iets leren door zelf iets te ontdekken, zelf iets op te lossen.

Deze werkvorm is veel efficiënter dan wanneer de deelnemers kant en klare informatie aangeboden krijgen. 

Slide 18 - Slide

Coachvorm
De coachvorm is geschikt voor het aanleren van techniek en tactiek. 

Feed up: doel vooraf benoemen
Feedforward: Voortzeggend coachen
Feedback: Achteraf coachen

Slide 19 - Slide

Welke werkvormen zie je?

Slide 20 - Slide

Ruimte die de lesgever geeft
Gesloten: ​lesgever bepaalt en neemt initiatief. ​
​Open : ​lesgever begeleidt en groep heeft keuze vrijheid over invulling les .

Open en gesloten werkvormen t.a.v. : ​
Het materiaal ​
De ruimte ​
De technische uitvoering ​
Mate van groepsindeling ​
De werktijd ​Slide 21 - Slide

Organisatorisch
Wijze van 
aanbieden
Ruimte die de
lesgever biedt
Open en gesloten
Klassikaal werken
Werken in groepen
Vraagvorm
Instructievorm
Vrij werken
Spelvorm

Slide 22 - Drag question

Wanneer kies ik een bepaalde werkvorm?
Bij het geven van lessen en trainingen is het belangrijk om je doelstellingen te behalen. 

didactische werkvormen zijn afhankelijk van veel factoren:
 • Beginsituatie (Randvoorwaarden, SB-deelnemers)
 • Doelstellingen  (motorisch, cognitief, sociaal)
 • Bewegingsvormen (risico, gevaar)

Slide 23 - Slide

De keuze van didactische werkvormen is afhankelijk van:
A
Beginsituatie, doelstelling & bewegingsvormen
B
Beginsituatie, doelstelling en tijdsplanning
C
Doelstelling, lesgeefhouding en bewegingsvormen
D
Tijdsplanning, materiaal keuze en beginsituatie

Slide 24 - Quiz

Welke didactische hulpmiddelen zijn er?

Slide 25 - Mind map