Les 7 MV leerjaar 2 periode 3 MV installatie

Mechanische & natuurlijke ventilatie
Lesdoel,
Na deze les weet je wat:
 • Mechanische ventilatie is
 • Hoe je berekent of er voldoende ventilatie capaciteit is
 • Wat overstroom is
1 / 17
next
Slide 1: Slide
BouwkundeMBOStudiejaar 2

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Mechanische & natuurlijke ventilatie
Lesdoel,
Na deze les weet je wat:
 • Mechanische ventilatie is
 • Hoe je berekent of er voldoende ventilatie capaciteit is
 • Wat overstroom is

Slide 1 - Slide

Wat is mechanische ventilatie?

Slide 2 - Open question

Mechanische ventilatie
Huizen worden steeds beter geïsoleerd waardoor natuurlijke ventilatie via naden en kieren afneemt. Om deze reden hebben steeds meer huizen een mechanisch ventilatiesysteem. Een mechanisch ventilatiesysteem is een centrale afzuiging in je huis. Middels verschillende ventilatoren en aangesloten ventilatiekanalen, wordt er op bepaalde punten in je huis vervuilde lucht afgezogen. Deze woonhuisventilatoren, die voorzien zijn van ventilatieroosters, bevinden zich vaak in de badkamer en/of keuken.

Slide 3 - Slide

Wat is ventilatiecapaciteit?

Slide 4 - Open question

Ventilatiecapaciteit
Met ventilatiecapaciteit bedoelen we het tempo waarmee uw ventilatiesysteem de lucht in uw huis ververst. De ventilatiecapaciteit wordt meestal uitgedrukt in liters per seconde, oftewel dm3/s. Hoe groter de ventilatieroosters die u gebruikt, of hoe harder het mechanische ventilatiesysteem werkt, hoe groter de ventilatiecapaciteit is.

Slide 5 - Slide

Wat zegt het Bouwbesluit over ventilatie?

Slide 6 - Slide

Wat zegt het Bouwbesluit over ventilatie?

Slide 7 - Slide

Samengevat Bouwbesluit

 • -Verblijfsgebied: 0,9 dm3/s per m2, minimaal 7dm3/s
 • -Verblijfsruimte: 0,7 dm3/s per m2, minimaal 7dm3/s
 • -Keuken: 0,9 dm3/s per m2, minimaal 21dm3/s
 • -Toiletruimte: minimaal 7dm3/s
 • -Badruimte: minimaal 14dm3/s.
 • -Ruimte gasmeter: 1dm3/s per m2, minimaal 2dm3/s

Slide 8 - Slide

Mechanische ventilatie, afvoer van gebruikte lucht

Met mechanische ventilatie wordt op gecontroleerde wijze, gebruikte binnenlucht afgevoerd. De luchtaanvoer verloopt, via ventilatieroosters in deuren, ramen of schuifpuien. De ventilator zuigt via ventilatiekanalen en roosters lucht uit de keuken, badkamers en het toilet.
Diameter: 125mm

Slide 9 - Slide

Capaciteiten berekening, voorbeeld som.

Vloeroppervlak: Opp. keuken: 10m2, Opp. badkamer: 9m2
Opp. toilet: 1.5m2
Nodig: Keuken: 0,9dm3/s x 10= 9dm3/s  >>21dm3/s (minimale eis) Badkamer: 14dm3/s, Toilet: 7dm3/s Totaal nodig: 21+14+7= 42dm3/s.
Omrekenen naar m3 per uur. 42 x 60 (seconden) = 2520 dm3 per minuut, 2520 x 60 (minuten) = 151.200 dm3 per uur.
1000dm3 = 1m3
151.200 : 1000 = 151,2 m3 per uur.
Capaciteit (max.) = 225m3 per uur, dus voldoet


Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Natuurlijke ventilatie, toevoer van lucht

Slide 13 - Slide

Voorbeeld berekening minimale lengte rooster

Capaciteit: 18,5dm3/s per m1 profiel. Stel, de woonkamer heeft een opp. van 30m2.
Hoeveel m1 rooster heb je dan nodig? 
0,7 x 30 = 21dm3/s
Roosterlengte: 21/18,5 = 1,135mSlide 14 - Slide

Overstroom / Ventilatie onder de deur
Overstroom of doorstroming van de ventilatie in een woning vindt plaats door een kleine spleetvormige opening onder de deuren. Bijv.: natuurlijke ventilatie komt de woonkamer binnen, stroomt over naar de entree en wordt deels afgevoerd in de toiletruimte. Om te zorgen dat het ontworpen ventilatiesysteem goed functioneert, is het belangrijk dat de openingen onder de deuren de juiste hoogte hebben. Deze hoogte kan berekend worden met de formule Qv = A x v.  

Slide 15 - Slide

Berekening overstroom Qv = A x v.  
Qv het debiet. A de oppervlakte van de opening. v de stroomsnelheid van de lucht. De luchtsnelheid onder de deur maximaal 8,3 dm/s mag zijn. Dit betekent: 1 L/s = A x 8,3 dm/s
A = 0,120 dm2 = 1200 mm2 Voor 1 L/s overstroom met een snelheid van 0,83 m/s is er een oppervlakte van 1200 mm2 nodig. Om dit goed te kunnen berekenen heeft u ook de dagmaat (breedte) van de deur nodig. Standaard zal dit rond de 850 mm liggen. Debieten en benodigde hoogten (toilet)7,0 L/s overstroom = 9,80 mm, (badkamer)14 L/s overstroom = 19,76 mm,       (keuken) 21 L/s overstroom = 29,60 mm

Slide 16 - Slide

Les/Huiswerk opdracht
In teams staat de huiswerkopdracht. Bereken van de plattegrond de minimale ventilatiecapaciteit.
Stap 1: Bereken de minimale ventilatiecapaciteit per gebied en ruimte
Stap 2: bereken de aanvoer (aanvoer van ventilatielucht door roosters en kozijnen in de verblijfsruimtes. Om dit te berekenen, verdeel je de berekende ventilatiecapaciteit door het aantal verblijfsruimtes in het verblijfsgebied).
Stap 3: bereken de afvoer (spleten onder binnendeuren. Om dit te berekenen, trek je de luchtvolumestroom af van de berekende minimale ventilatiecapaciteit van het verblijfsgebied (27 dm3/s).

Slide 17 - Slide