Цахим сургуулийн талаар Х№2

Цахим сургуулийн талаар Х№2
Цахим сургуулийн талаарх өөрийн мэдлэгээ шалгаарай.
1 / 6
next
Slide 1: Slide
Цахим хичээлPrimary EducationAge 13

This lesson contains 6 slides, with interactive quizzes and text slide.

time-iconLesson duration is: 5 min

Items in this lesson

Цахим сургуулийн талаар Х№2
Цахим сургуулийн талаарх өөрийн мэдлэгээ шалгаарай.

Slide 1 - Slide

Цахим сургуулийн уриа үг аль нь вэ?
A
Боловсролыг цахимаар хүн бүрд
B
Дэлхийн иргэн бэлтгэх
C
Тэгш боломж
D
Хамтдаа хөгжигч

Slide 2 - Quiz

Цахим сургуулийн 2023-2024 оны хичээлийн жилийн зорилгыг бичнэ үү?

Slide 3 - Open question

Цахим хичээлд оролцохдоо юуг анхаарах вэ?
A
Хичээлийн хувийн бэлтгэл
B
Найдвартай интернэт холболт
C
Сурах таатай орчин
D
Бүгд зөв

Slide 4 - Quiz

Асинхрон сургалтын давуу тал аль нь вэ?
A
өөрийн хурдаар суралцах
B
явцын үнэлгээ хийх
C
өөрийн үзэл бодлоо илэрхийлэх
D
асуултад шууд хариулт авах

Slide 5 - Quiz

Манай ангийн дугаар аль нь вэ?
A
Ц13
B
Ц31
C
Ц49
D
Ц67

Slide 6 - Quiz