p3 week 2 ik en de ander

Wie ben ik (aannames)
1 / 23
next
Slide 1: Open question
didactiekMBOStudiejaar 1

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Wie ben ik (aannames)

Slide 1 - Open question

This item has no instructions

Didactiek
Periode 3
Week 1
Paragraaf 4.1 + 4.4

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Doel van de les:
De student kent het verloop van de sociaal emotionele ontwikkeling van een kind en hij kan deze ontwikkeling stimuleren met activiteiten
 

De student kan gerichte activiteiten bedenken die de band tussen hem/ haar en de leerling(en) kan verbeteren

De student weet wat sensitieve responsiviteit betekent en kan benoemen hoe hij op deze manier kan handelen


Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Voorkennis ophalen

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Je hebt als pedagogisch werker een belangrijke taak in het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Waarom is dat belangrijk?

Slide 5 - Open question

Het is belangrijk dat ze zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld opbouwen en blij zijn met zichzelf. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen opkomen en omgaat met emoties en gevoelens.
Welke vaardigheden moet je als pedagogisch werker hebben om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te stimuleren?

Slide 6 - Open question

Warmte, belangstelling, inlevingsvermogen, optimisme, veiligheid biedend, duidelijkheid, consequent zijn
Instructie

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Interactievaardigheden
Interactievaardigheden zijn de vaardigheden die pedagogisch medewerkers toepassen tijdens de communicatie met alle kinderen op de groep.

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

0

Slide 9 - Video

This item has no instructions

Op welke manier stimuleer
jij de ontwikkeling van
een kind?

Slide 10 - Mind map

This item has no instructions

6 interactievaardigheden
1. sensitieve responsiviteit (emotionele ondersteuning, veiligheid) 
2. respect voor autonomie ( kinderen mogen zelf keuzes maken, zelf leren) 
3. structuren en grenzen stellen
4. praten en uitleggen (informatie en uitleg/instructie geven)
5. ontwikkeling stimuleren ( zone van de naaste ontwikkeling) 
6. interacties tussen kinderen begeleiden ( samen werken en samen spelen begeleiden) 

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

welke interactievaardigheden zie je hier? (meerdere antwoorden mogelijk)
A
autonomie
B
structureren en grenzen stellen
C
stimuleren van de ontwikkeling
D
begeleiden van onderlinge interacties

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions


Als professionele opvoeder ga je gevoelig (sensitief) in op signalen. 
Je bent warm en ondersteunend aanwezig. 
Wanneer een kind erg nieuwsgierig is, zich niet lekker voelt, onzeker is of behoefte heeft aan contact, dan moet dit gezien worden. 
Als professionele opvoeder heb je oog voor de signalen van een kind. 
Je ziet en of voelt deze en reageert snel en goed. 
Dit zorgt dat het kind zich begrepen, geaccepteerd en veilig voelt.

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Sensitieve responsiviteit bieden
1. contact maken
2. band opbouwen
3. oog hebben voor signalen/observeren
4. individueel aandacht geven
5. aanmoedigen en complimentjes geven

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

0

Slide 15 - Video

Als je niet meer sensitief reageert op de signalen van een kind dan zal het alles uit de kast halen om toch die verbinding weer te krijgen. Als dat niet lukt zal het kind gefrustreerd raken, nog beter zijn best gaan doen, gaan gillen en huilen. Als dit aanhoudt en de (emotionele) verbinding wordt niet herstelt dan zal dit leiden tot een onveilige hechting.

Een mooi voorbeeld van dit principe zie je in het 'Still face experiment'

Je ziet het kindje samen met de moeder. Het kind geeft signalen af, de moeder reageert sensitief, spiegelt het kind en ze zijn volledig in contact. Dan draait de moeder zich om en als ze haar kind weer aankijkt, reageert ze totaal niet meer op de signalen die haar kindje afgeeft. Er is geen sociale interactie meer. Wat er dan gebeurt... Kijk zelf maar.

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Gerichte activiteiten voor stimuleren van sociaal-emotionele ontwikkeling
Sociale vaardigheidstraining: Kanjertraining, Plezier op school, Vreemdzame School & KiVa. 

Wat kan je nog meer doen om het zelfvertrouwen en positief zelfbeeld te versterken:
- Voorlezen
- een trotswand/ complimentenkring
- rollenspellen 
- fysieke oefeningen 
- emoties herkennen en ermee omgaan
- samenwerkingsopdrachten 

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Eindopdracht
Neem een groot vel papier waarop je een mindmap gaat maken.

a. zet in het midden een kind van jouw stageklas en ga vervolgens takken uitwerken waarbij je in elk geval gebruik maakt van de begrippen: zelfvertrouwen, positief zelfbeeld, voor jezelf opkomen, inlevingsvermogen ontwikkelen, met emoties omgaan en samenwerken.
b. kies voor je gaat beginnen de leeftijdsgroep.
c. werk vervolgens alle takken zover mogelijk uit. Gebruik wat je hebt geleerd in dit hoofdstuk en alles wat je verder over deze onderwerpen weet. 
d. vraag- en geef feedback aan een andere student op zijn/haar mindmap en voeg de gegeven en ontvangen feedback toe aan jouw eindopdracht.

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Aan de slag
Maak paragraaf 4.1 

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Antwoorden
1. Het is belangrijk dat ze zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld opbouwen en dat ze blij zijn met zichzelf. Ze moeten goed voor zichzelf opkomen en omgaan met emoties en gevoelens.

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Antwoorden
2. pedagogische interactievaardigheden:
hoe jij met de kinderen omgaat.
sensitieve responsiviteit:
je hebt oog voor de behoeften en gevoelens van een kind, benoemt dit en houdt er zo veel mogelijk rekening mee.
begeleiden van interacties:
Bij het begeleiden van samenspelen, samenwerken en eventuele conflicten help je kinderen hun sociale vaardigheden ontwikkelen. 

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Antwoorden
7. luisteren, mening geven, initiatief nemen, volgen, overleggen

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Check! Wat betekent sensitieve responsiviteit?

Slide 23 - Open question

This item has no instructions