Hoofstuk 4, paragraaf 4.4, deel 2

1 / 17
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

This lesson contains 17 slides, with text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Wie besteld er wel eens iets bij Ali-express/Alibaba? Hoe kan het dat die producten zo goedkoop zijn? Hoe kan het dat die producten zo snel in Nederland kunnen komen?
Vandaag
- Waar ging het ook alweer over?
- Paragraaf 4.4 afronden
- Zelfstandig werken

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Waar ging het ook alweer over?
Toetsvragen:
- Welke oorzaken zijn er voor de globalisering

Slide 3 - Slide

Een voor een, klassikaal beantwoorden
Waar ging het ook alweer over?
Toetsvragen:
- Welke oorzaken zijn er voor de globalisering
- Wat is een MNO?
- Waardoor wordt 'de afstand' tussen gebieden op de wereld kleiner?

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Patronen tussen landen
- We weten dat er centrum, semiperiferie en periferie is
- Deze werken samen en staan niet alleen 

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Slide 6 - Slide

Tata steel in Nederland (centrumland) koopt staal uit Brazilie (Semiperiferieland)
Patronen tussen landen
- Deze verbindingen noemen we wereldsystemen
- Door globalisering zijn deze veranderd. 
- Na 1980 is dit snel gegaan
- Verandering op twee gebieden

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

1. Verplaatsen 
Vroeger:
Periferie zorgde voor grondstoffen. Centrum maakte hier halffabricaten of eindproducten van 

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Slide 9 - Slide

Van ijzererts (grondstof) naar rol staal (halffabricaat) naar auto (eindproduct)

Vraag aan de klas: welk begrip hoort bij welke foto?
1. Verplaatsen
Nu:
- Productie wordt verplaatst. 
- Semiperiferie gaat producten maken
- Grote bedrijven besparen hiermee kosten

Slide 10 - Slide

Waarmee zullen vooral kosten bespaard worden? --> Loon

Slide 11 - Slide

Textiel fabriek in Azie
2. Welvaart verschuift
- Semiperiferie wordt steeds rijker
- Dit kunnen centrumlanden worden 
- Periferie blijft vaak periferie

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Slide 13 - Slide

Grafiek waarin te zien is hoe China de afgelopen jaren zo sterk is gegroeid
Leerdoelen
- Je weet door welke ontwikkelingen de wereld steeds meer ‘krimpt’.
- Je begrijpt waarom sommige gebieden meer profiteren van de globalisering dan andere.
- Je kunt goederen indelen naar grondstoffen, halffabricaten en eindproducten.

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

- Maak een samenvatting van paragraaf 4.4
Huiswerk

Slide 15 - Slide

Laat leerlingen verder werken. Zijn er vragen over het huiswerk over plaatsbepalen?
Leerdoelen
- Je weet door welke ontwikkelingen de wereld steeds meer ‘krimpt’.
- Je begrijpt waarom sommige gebieden meer profiteren van de globalisering dan andere.
- Je kunt goederen indelen naar grondstoffen, halffabricaten en eindproducten.

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Slide 17 - Slide

This item has no instructions