Rekenen Decimalen getallen afronden

rekenen 1F
Domein 1 getallen
Decimale getallen, deel 2
1 / 19
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 1

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

rekenen 1F
Domein 1 getallen
Decimale getallen, deel 2

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Doelen van deze les

- Ik kan een decimaal getal afronden. Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Waar kom je decimale getallen (getallen met een komma erin) tegen?

Slide 3 - Mind map

This item has no instructions

Regels
Als je afrondt op twee decimalen, dan kijk je naar het derde decimaal.
Bij het afronden op drie decimalen, kijk je naar het vierde decimaal.
Je kijkt altijd naar het eerstvolgende decimaal.

Dan geldt:
0 t/m 4: rond af naar beneden (het cijfer waarop je afrondt verandert niet).
5 t/m 9: rond af naar boven (je verhoogt het cijfer waarop je afrondt met 1).


Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Let op!
Je kijkt alleen naar het eerstvolgende decimaal. De decimalen die daarachter staan, zijn niet van belang.

Dus 1,49 afronden op een
heel getal wordt 1.

Slide 6 - Slide

Het is dus niet goed om eerst 1,49 af te ronden naar 1,5 en vervolgens naar 2.

Slide 7 - Video

This item has no instructions

Rond af op 2 decimalen 1,234

Slide 8 - Open question

This item has no instructions

Rond af op twee decimalen:
156,75499

Slide 9 - Open question

This item has no instructions

Rond af op 1 decimaal:

164,0487

Slide 10 - Open question

This item has no instructions

Afronden op twee decimalen 135,595996

Slide 11 - Open question

This item has no instructions

Afronden op 2 decimalen

                 a.     5,7368
                 b.    13,6097
                 c.     0,4378
Probeer voor jezelf de antwoorden in je hoofd te bedenken

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Afronden op 2 decimalen
                      Antwoorden
            a.     5,7368 -->     5,74
            b.    13,6097 -->   13,61
            c.     0,4358 -->    0,44

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Afronden op een heel getal
7,934

Slide 14 - Open question

This item has no instructions

Rond af op een heel getal.
24,4967

Slide 15 - Open question

This item has no instructions

Afronden op één cijfer achter de komma.
5,579 wordt
A
5,5
B
5,6
C
5,55
D
5,7

Slide 16 - Quiz

This item has no instructions

Afronden op hele getallen.
15,49 wordt
A
16
B
15
C
15,5
D
15,4

Slide 17 - Quiz

This item has no instructions

Afronden op twee cijfers achter de komma.
4,5749 wordt
A
4,57
B
4,56
C
4,55
D
4,60

Slide 18 - Quiz

This item has no instructions

Klaar
Ga in ff leren rekenen werken in het onderdeel getallen

Slide 19 - Slide

This item has no instructions