3K Begrippen

Ecologie
Bs 1 Eten en gegeten worden 
Bs 2 Piramiden 
Bs 3 De koolstofkringloop 
Bs 4 Populaties 
Bs 5 Aanpassingen bij dieren 
BS 6 Aanpassingen bij planten
Klas 4 Thema 2
1 / 22
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes and text slide.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Ecologie
Bs 1 Eten en gegeten worden 
Bs 2 Piramiden 
Bs 3 De koolstofkringloop 
Bs 4 Populaties 
Bs 5 Aanpassingen bij dieren 
BS 6 Aanpassingen bij planten
Klas 4 Thema 2

Slide 1 - Slide

Wat weet jij al
over ecologie?

Slide 2 - Mind map

een reeks soorten, waarbij elke soort wordt gegeten door de volgende in de reeks
alle voedselrelaties in een ecosysteem
Voedselketen
Voedselweb

Slide 3 - Drag question

Voedselketen
Voedselweb

Slide 4 - Drag question

bacteriën en schimmels; breken organische stoffen uit dode organismen af tot anorganische stoffen
organismen met bladgroen; zetten anorganische stoffen om in organische stoffen
planteneters, vleeseters en alleseters; leven van organische stoffen die planten maken
Consumenten
Producenten
Reducenten

Slide 5 - Drag question

organisme dat planten en dieren eet
organisme uit de derde schakel of hoger van de voedselketen
organisme uit de tweede schakel van de voedselketen
Alleseter
Planteneter
Vleeseter

Slide 6 - Drag question

Alleseter
Planteneter
Vleeseter

Slide 7 - Drag question

het gewicht van alle organische stoffen in een organisme
schema dat laat zien hoeveel individuen in elke schakel van een voedselketen voorkomen
schema dat laat zien wat het gewicht is van alle organische stoffen in elke schakel van een voedselketen
Biomassa
Piramide van aantallen
Piramide van biomassa

Slide 8 - Drag question

Piramide van aantallen
Piramide van biomassa

Slide 9 - Drag question

schema dat laat zien hoe koolstof in opeenvolgende processen voorkomt
proces waarbij stoffen steeds opnieuw worden gebruikt
Koolstofkringloop
Kringloop

Slide 10 - Drag question

Koolstofkringloop
Kringloop

Slide 11 - Drag question

schema dat laat zien hoe stikstof in opeenvolgende processen voorkomt
bacterie die stikstofgas uit de lucht kan omzetten in voedingszout voor een plant
Stikstofbindende bacterie
Stikstofkringloop

Slide 12 - Drag question

Ecosysteem
Levens-gemeenschap
Populatie

Slide 13 - Drag question

A-biotische factoren
Biotische factoren

Slide 14 - Drag question

Biologische evenwicht
Optimumkromme

Slide 15 - Drag question

vogel met klauwen 
aan de poten
vogel met lange 
poten die voedsel 
zoekt in ondiep water
vogel met poten die zich 
goed kunnen vastklem-
men aan een tak
vogel met waterafstotende veren en zwemvliezen
Watervogel
Roofvogel
Steltloper
Zangvogel

Slide 16 - Drag question

Roofvogel
Watervogel
Zangvogel
Steltloper

Slide 17 - Drag question

rechte, spitse snavel om insecten te vangen
lange, dunne snavel om voedsel te vangen in ondiep water of in een zanderige bodem
Pincetsnavel
Priemsnavel

Slide 18 - Drag question

brede snavel om voedsel uit het water te zeven
korte snavel om zaden te kraken
korte, kromme snavel om een prooi in stukken te scheuren
Haaksnavel
Kegelsnavel
Zeefsnavel

Slide 19 - Drag question

Priemsnavel
Pincetsnavel
Zeefsnavel
Haaksnavel
Kegelsnavel

Slide 20 - Drag question

plant die voorkomt op een plek waar veel schaduw is
plant die voorkomt op een plek waar veel zonlicht is
plant met hechtwortels of ranken om zich vast te houden aan muren en andere planten
Klimplant
Schaduwplant
Zonplant

Slide 21 - Drag question

krans van bladeren die vlak boven de grond op hetzelfde punt aan de plant zitten
laagje op de bladeren van planten dat verdamping tegengaat
schaduwplant
Voorjaarsbloeier
Waslaagje
Wortelrozet

Slide 22 - Drag question