Werken in de maatschappelijke zorg

Werken in de maatschappelijke zorg
Werkveld en doelgroepen
Enkele video's
Hbo
1 / 18
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 18 slides, with text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Werken in de maatschappelijke zorg
Werkveld en doelgroepen
Enkele video's
Hbo

Slide 1 - Slide

Welzijn 
"Welzijn is de mate van welbevinden. Dit is een persoonlijke beleving. Het betekent dat het geestelijk en sociaal goed gaat met een persoon." (Thieme) 

Sociaal-agogisch werk = welzijnswerk. 


Slide 2 - Slide

Agogiek 
"Agogiek is de wetenschap die zich bezighoudt met het veranderen van het gedrag van mensen." (Thieme) 

Sociaal-agogisch werk richt zich op personen die niet volledig mee kunnen doen aan de maatschappij. Het doel van het werk is het gedrag van personen zo te beïnvloeden dat zij zich beter gaan voelen.


Slide 3 - Slide

Gericht op: 
 • Begeleiding, advisering, ondersteuning en het aanbieden
    van activiteiten aan cliënten. 
 •  Begeleiding in woon- en leefomgeving 
 • Begeleiding in sociale omgeving 
 • Begeleiding meedoen in de samenleving 

Slide 4 - Slide


"Beroepskrachten maatschappelijke zorg zijn ambulant (extramuraal) en/of intramuraal en/of semimuraal werkzaam in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd."   (KD Maatschappelijke zorg 2015)

Slide 5 - Slide

Een baan in de maatschappelijke zorg
Als je in de maatschappelijke zorg werkt, val je onder de sector Zorg en Welzijn.

Je begeleidt mensen met activiteiten maar verleent ook zorg die ze , afhankelijk van hun beperking nodig hebben.

Als je daarvoor gekwalificeerd bent, mag je ook medicijnen geven. 

Je hebt een baan als begeleider, groepsleider, woonbegeleider, vitaliteidsbegeleider of activiteitenbegeleider en werkt vooral met ouderen of gehandicapten.

Slide 6 - Slide

Ouderenzorg
Vroeg of laat krijg je bij het ouder worden te maken met lichamelijke of geestelijke beperkingen.

Doelstelling is om de oudere zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Dit kan met ondersteuning van huishoudelijke hulp, maaltijdvoorzieningen en bijvoorbeeld huiszorg.

Als thuis wonen geen optie meer is, kunnen ouderen gebruik maken van een aanleunwoning van een zorgcentrum. Ze kunnen dan gebruik maken van de faciliteiten van het zorgcentrum.

Een client die volledig afhankelijk is van zorg en begeleiding, kan in aanmerking komen voor een verpleeghuis.

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Verpleeghuis
Een verpleeghuis is voor clienten die vanwege een beperking intensieve begeleiding, zorg of verpleging nodig hebben. Veel clienten zijn wel de oudere mens.

Er zijn vaak verschillende afdelingen voor somatiek en  psychogeriatrie.

Voor de clienten is er een uitgebreid activiteitenprogramma, soms in een groep, dan weer individueel. 

Naast activiteitenbegeleiders, zorg- en welzijnmedewerkers, begeleiden ook vrijwilligers de clienten

Slide 9 - Slide

Specifieke doelgroepen
Onder de specifieke doelgroepen vallen o.a.
 • Mensen zonder werk
 • Thuis- en daklozen
 • Mensen met een verslaving
 • Mensen in detentie

Voor deze doelgroepen heb je vaak een niveau 4 of HBO opleiding nodig.

Het kan wel zijn dat je deze doelgroepen tegen komt op niveau 3, als bijvoorbeeld clienten uitbehandeld zijn en ook een verstandelijk beperking hebben of na een psychiatrisch ziektebeeld de dagopvang bezoeken voor structuur. 

Slide 10 - Slide

Asielzoekerscentrum
Asielzoekers die naar Nederland komen, verblijven tijdelijk in het AZC.

Hebben vaak veel meegemaakt, hebben verschillende achtergronden en hebben weinig privacy wat kan zorgen voor spanningen.

Door activiteiten aan te bieden, kan men afleiding vinden. Denk aan het leren van Nederlands, sportactiviteiten, cursussen zodat men bij terugkeer kan voorzien in het eigen onderhoud. 

Slide 11 - Slide

Begeleid wonen project
Hierbij gaat het vaak om kleinschalige woonvormen. Mensen hebben een eigen kamer. Het verblijf is tijdelijk waardoor de samenstelling van de groep vaak wisselt.

Iedere client heeft een eigen ondersteuningplan om te werken aan zijn of haar doelen.

Doel is vaak om terug te keren in de maatschappij.

Doelgroepen die je hier tegen kunt komen zijn:
Thuis- en daklozen, verslaafden, vrouwen in de vrouwenopvang

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Psychiatrische kliniek
In een psychiatrische kliniek verblijven cliënten tijdelijk of permanent vanwege een psychiatrische aandoening. Ze kunnen open of gesloten wonen

Psychiatrische afdeling ziekenhuis: cliënten verblijven hier voor een korte periode.
In een algemeen psychiatrisch ziekenhuis blijven cliënten langdurig of permanent.
In een forensisch psychiatrische kliniek wonen mensen die een ernstig delict hebben gepleegd.

Binnen grote organisaties hebben ze een uitgebreid aanbod van individuele of groepsactiviteiten. Er wordt voor iedere cliënt een persoonlijk programma opgesteld.
De begeleiding maakt onderdeel uit van het behandelprogramma.

Slide 14 - Slide

Andere vormen
Zorghotel of herstellingsoord Hier wordt geen intesieve zorg geboden. Clienten komen hier om te herstellen van een lichamelijke of geestelijke ziekte. Het verblijf is tijdelijk. Clienten keren na het herstellen terug naar huis of wachten op een plaats in het verpleeghuis.

Penitentiare inrichting Mensen verblijven onvrijwillig in detentie na uitspraak van de rechter.

Er zijn strenge regels en een duidelijke structuur. Gedetineerden delen over het algemeen een cel en zijn gebonden aan strenge regels

Welzijnsinstelling Dit is een wijk- of buurtgerichte organisatie. Er wordt vaak doelgroepgericht gewerkt. Denk aan gezamelijk eten om vereenzaming te voorkomen of een spelletjesmiddag voor de jeugd.

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Dagopvang
De dagopvang is bedoelt voor ouderen die nog zelfstandig kunnen wonen maar de dag niet meer goed zelf inhoud kunnen geven.

Doelen van de dagbesteding kunnen zijn:
 • Structuur bieden
 • Sociale contacten te bevorderen
 • Ontlasten van de mantelzorger
 • Behouden van vaardigheden

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Link