Nabespreking en start Voortplanting H10

Reproduction
Lets talk about the birds and the bees...

Voortplanting H10
HAVO 2
1 / 15
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Reproduction
Lets talk about the birds and the bees...

Voortplanting H10
HAVO 2

Slide 1 - Slide

Wat gaan we doen vandaag?
- Cijfers PW
- Doornemen boek H10
- Afronding H10
- 'Biologische momentje' van de dag
- Uitleg 10.1


Slide 2 - Slide

Starten met H10
 • Doornemen hoofdstuk 10
 • Verwachtingen en gedrag bij dit hoofdstuk. 
 • Opdrachten en practica


 • Afronding:
  - Toets in de toetsweek (telt 3x)


Slide 3 - Slide

Het 'biologische momentje' van de dag...
Acromegalie: een zeldzame ziekte die gepaard gaat met een extreme groei van lichaamsdelen zoals armen, benen, handen, voeten, neus, kaak en jukbeenderen bedoeld.


Ze ontstaat als een hypofysegezwel veel groeihormonen produceert.


De bekendste Nederlander met acromegalie is Carel Struycken, onder andere bekend als de butler Lurch in The Addams Family.

Slide 4 - Slide

Wie is van invloed
op jou ontwikkeling?

Slide 5 - Mind map

Levensfasen: 
 • 8 levensfasen. Bron 2 blz. 102 KK.
    - primair geslachtskenmerken. (geslacht)
    - secundaire geslachtkenmerken. (puberteit)
    - tertiaire geslachtkenmerken. 
    (gedrag, cultuur, kleding, denken, juiste lichaam? Zie blz. 106)

 • Puberteit – veranderingen:
    - lichamelijke ontwikkeling.
    - geestelijke ontwikkeling.

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Wat zijn jou dromen voor de toekomst? Voor jezelf of voor de wereld...?

Slide 8 - Open question

Slide 9 - Slide

Het is allemaal de schuld van hormonen: 
 • Veranderingen → regelstoffen = hormonen.

 • Hormoonklieren: o.a.
    - Hypofyse
    - Geslachtsorganen.


 • Productie geslachtshormonen o.i.v. hypofyse.
    - Mannelijk: Testosteron.
    - Vrouwelijk: Oestrogeen.
  + Aanmaken groeihormoon.


Slide 10 - Slide

Welke hormonen zijn
belangrijk bij de
puberteit?

Slide 11 - Mind map

Werking hormonen
 • Hormoonklieren – hormonen – bloed.
   Bron 4 en 5 blz. 103 KK
 • Hormonen zijn specifiek!
 • Lichaamscellen bevatten receptoren.
 • Doelorganen reageren, andere niet.
    - Receptor zonder hormoon = geen reactie.
    - Receptor met hormoon = reactie!

Slide 12 - Slide

Aan het begin van de puberteit zijn meiden vaak langer dan jongens. Waarom worden jongens uiteindelijk gemiddeld vaak toch langer?

Slide 13 - Open question

Groeispurt!
 • Groei = proces, toename grootte + gewicht van organismen.
 • Invloeden:
    - buitenaf: o.a. voeding, ziekte.
    - binnenuit: genetische bepaling.

 • Lengtegroei: groei uiteinde pijpbeenderen.
    - Uiteinde van kraakbeen = groeischijf. Bron 7 en 8 blz. 104 KK!
 • Stop groei: alle kraakbeencellen veranderd in beencellen (in groeischijf).
 • Groeispurt:
   - jongens vs meisjes

Slide 14 - Slide

Einde uitleg
- werken aan online opdrachten 10.1

Slide 15 - Slide