7.3 Machtsdilemma in de praktijk

'Machtsdilemma'
Machtsdilemma in de praktijk
1 / 38
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmboLeerjaar 3,4

This lesson contains 38 slides, with interactive quizzes, text slides and 8 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

'Machtsdilemma'
Machtsdilemma in de praktijk

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Trump ontslaat:

Slide 2 - Slide

Dit hoofdstuk gaat over inspraak en daadkracht. In deze krantenkoppen komt naar voren dat Donald Trump beslissingen neemt om mensen te ontslaan. Dit doet hij zonder dat veel mensen daar inspraak in hebben. Hij gebruikt dus zijn daadkracht. Deze twee waarden staan centraal in het machtsdilemma bij deze les.
Wat leerde ik de vorige les?
 • Democratie
 • Vijf kenmerken van een democratie
 • Trias politica
 • Drie theorieën over de macht van massamedia
Terugblik vorige les

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

0

Slide 4 - Video

Dit filmpje gaat best wel snel maar geeft wel in een korte tijd een samenvatting van de vorige les.
Kenmerken van een democratie
 1. Volksvertegenwoordiging
 2. Vrije, eerlijke en geheime verkiezingen
 3. Machtenscheiding
 4. Grondwet
 5. Vrije media

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Injectienaaldtheorie
 • Mensen nemen info op zonder na te denken
 • Beïnvloedt gedrag/mening
Theorieën over macht massamedia
Agendasetting-theorie
 • Media bepaalt waarover je praat en denkt
 • Media plaats onderwerp op 'agenda'
Selectieve waarneming
 • Je selecteert zelf wat je wilt zien of lezen
 • Je krijgt niet alle informatie mee

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Wat leer ik deze les?
 • wat het machtsdilemma is
 • welke waarden bij het machtsdilemma horen
Ik leer...

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Wat leer ik deze les?
 • wat het machtsdilemma is
 • welke waarden bij het machtsdilemma horen
 • wat een basisdemocratie en dictatuur zijn
Ik leer...

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Machtsdilemma
Hoeveel mensen macht hebben in een land. 

Inspraak <> daadkracht

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Loesje

Slide 10 - Slide

Optioneel als inleiding op inspraak.
Zie het woord bezetter nu vooral als de leider van een land.
Dit Loesje zegt dus wat ook zeker klopt: in een democratie gaat het om het volk, niet om de leider. De macht van het vol moet centraal staan en niet alsnog de macht van een bestuurder. Dat neemt namelijk de kracht van een democratie weg.


'Ik heb het gevoel dat ik op school genoeg kan
meebeslissen.' Leg uit waarom je het hier wel/niet mee eens bent.
'Ik heb het gevoel dat ik op school genoeg kan meebeslissen.' Leg uit waarom je het hier wel/niet mee eens bent.

Slide 11 - Open question

This item has no instructions

Inspraak
Als iedereen mag meebeslissen.

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Slide 13 - Video

Een filmpje van Wilders in de Tweede Kamer tegenover minister Bruins over de maatregelen begin maart 2020 tegen het Coronavirus.
Daadkracht
Het snel kunnen nemen van besluiten door niet naar iedereen te luisteren.

Slide 14 - Slide

This item has no instructions
Wat vinden rechtse actoren belangrijker?
Wat vinden rechtse actoren belangrijker?
A
Inspraak
B
Daadkracht

Slide 15 - Quiz

This item has no instructions

Slide 16 - Video

This item has no instructions
Wat probeert Thierry Baudet hier uit te leggen?
Wil hij meer inspraak of daadkracht?
Wat probeert Thierry Baudet hier uit te leggen? Wil hij meer inspraak of daadkracht?
A
Inspraak
B
Daadkracht

Slide 17 - Quiz

This item has no instructions

Waar passen de volgende uitspraken bij?
Links
Inspraak
Rechts
Daadkracht
Burgers moeten maximale ruimte krijgen van de overheid om hun eigen ideeën te ontdekken.
Referenda passen niet in een stelsel van gekozen volksvertegenwoordigers. Bovendien zorgen ze voor meer verwarring dan helderheid. 
Een referendum vergroot de tegenstellingen in de samenleving in plaats van dat het overeenkomst met het voorstel van de overheid.
Burgers moeten meer te zeggen krijgen over de inrichting van onze samenleving.

Slide 18 - Drag question

A = GroenLinks
B = SGP
C = CDA
D = SP


Waarom kiezen rechtse actoren voor daadkracht?
Waarom kiezen rechtse actoren voor daadkracht?
A
Omdat ze tegen gelijkheid en dus tegen inspraak zijn
B
Mensen met het talent om een land te besturen moeten dat doen
C
Omdat ze graag hun eigen plannen uitvoeren

Slide 19 - Quiz

This item has no instructions

Slide 20 - Video

This item has no instructions

Loesje

Slide 21 - Slide

Optioneel als inleiding op een basisdemocratie. Bij een basisdemocratie heeft iedereen macht. In dit Loesje komt ook naar voren dat iedereen mee zou helpen om het regeerakkoord te maken door allemaal een stukje op te sturen. De spot hierachter is echter wel dat iedereen zomaar een woord stuurt en dus niet echt een waardevolle bijdrage levert. De basisdemocratie zou dus niet effectief genoeg zijn om te slagen.
Uitleg
De democratie in Zwitserland.

Slide 22 - Slide

Er is geen land in Europa (zelfs ter wereld) dat zoveel vormen van directe democratie kent als Zwitserland.

Zwitserland wordt zo'n beetje bestuurd per referendum. Elke parlementaire wet kan worden aangevochten via een referendum. Burgers kunnen ook een volksstemming afdwingen over hun eigen voorstellen via het volksinitiatief. Daarnaast moet elke grondwetswijziging verplicht door de bevolking worden goedgekeurd.
Basisdemocratie
Een systeem waarin mensen over alle beslissingen mogen meepraten.

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Slide 24 - Video

This item has no instructions

Dictatuur
Een systeem waarbij een sterke leider alles bepaalt.

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Welke dictators ken je?


Welke dictators ken je?

Slide 26 - Mind map

This item has no instructions

Slide 27 - Video

This item has no instructionsVan welke soort macht is er sprake in Noord-Korea?
Van welke soort macht is er sprake in Noord-Korea?
A
Basisdemocratie
B
Dictatuur

Slide 28 - Quiz

This item has no instructionsWat zou er in Nederland moeten veranderen zodat het een basisdemocratie wordt?
Wat zou er in Nederland moeten veranderen zodat het een basisdemocratie wordt?

Slide 29 - Open question

This item has no instructions

Slide 30 - Video

This item has no instructions

Extreem-links
Links
Midden
Rechts
Extreem-rechts
Zet de begrippen op de juiste plaats op de links-rechts verdeling.
Inspraak
Daadkracht

Slide 31 - Drag question

This item has no instructions

Extreem-links
Links
Midden
Rechts
Extreem-rechts
Zet de begrippen op de juiste plaats op de links-rechts verdeling.
Inspraak
Daadkracht
Dictatuur
Basisdemocratie

Slide 32 - Drag question

This item has no instructions

Slide 33 - Video

This item has no instructionsWat heb je geleerd deze les?
Wat heb je geleerd deze les?

Slide 34 - Open question

This item has no instructions
Wat vind je nog lastig?
Wat vind je nog lastig?

Slide 35 - Open question

This item has no instructions

Wat heb ik geleerd deze les?
 • wat het machtsdilemma is
 • welke waarden bij het machtsdilemma horen
Ik leerde...

Slide 36 - Slide

This item has no instructions

Wat heb ik geleerd deze les?
 • wat het machtsdilemma is
 • welke waarden bij het machtsdilemma horen
 • wat een basisdemocratie en dictatuur zijn
Ik leerde...

Slide 37 - Slide

This item has no instructions

De volgende Seneca-les gaat over:
Machtsdilemma in Nederland
Einde van de les 'Machtsdilemma in de praktijk'

Slide 38 - Slide

This item has no instructions