7.4 Machtsdilemma in Nederland

'Machtsdilemma'
Machtsdilemma in Nederland
1 / 33
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmboLeerjaar 3,4

This lesson contains 33 slides, with interactive quizzes, text slides and 5 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

'Machtsdilemma'
Machtsdilemma in Nederland

Slide 1 - Slide

This item has no instructions
Ouders moeten voor elk minderjarig kind een extra stem krijgen bij verkiezingen.
Ouders moeten voor elk minderjarig kind een extra stem krijgen bij verkiezingen.
A
Eens
B
Oneens

Slide 2 - Quiz

This item has no instructionsNoem een voordeel als ouders voor elk minderjarig
kind een extra stem krijgen bij verkiezingen.
Noem een voordeel als ouders voor elk minderjarig kind een extra stem krijgen bij verkiezingen.

Slide 3 - Open question

This item has no instructionsNoem een nadeel als ouders voor elk minderjarig
kind een extra stem krijgen bij verkiezingen.
Noem een nadeel als ouders voor elk minderjarig kind een extra stem krijgen bij verkiezingen.

Slide 4 - Open question

This item has no instructions

Wat leerde ik de vorige les?
 • Machtsdilemma
 • Inspraak
 • Daadkracht

Terugblik vorige les

Slide 5 - Slide

 • Beeldvorming: de media beïnvloedt het beeld en onze voorstellingen van bepaalde personen en groepen mensen
 • Stereotype: een vaststaand beeld over een groep mensen
 • Vooroordeel: een oordeel over iets of iemand zonder dat je de feiten kent
 • Discriminatie: het maken van onderscheid op basis van kenmerken die er niet toe doen
Wat leerde ik de vorige les?
 • Machtsdilemma
 • Inspraak
 • Daadkracht
 • Basisdemocratie
 • Dictatuur
Terugblik vorige les

Slide 6 - Slide

 • Beeldvorming: de media beïnvloedt het beeld en onze voorstellingen van bepaalde personen en groepen mensen
 • Stereotype: een vaststaand beeld over een groep mensen
 • Vooroordeel: een oordeel over iets of iemand zonder dat je de feiten kent
 • Discriminatie: het maken van onderscheid op basis van kenmerken die er niet toe doen
Caïro: inspraak of daadkracht?

Slide 7 - Slide

Het artikel waar deze foto's uit gebruikt zijn heeft geen geschikt taalgebruik voor de leerlingen, maar is wel een bizar voorbeeld van daadkracht. Mensen krijgen 50 cm voor hun balkon een grote snelweg zonder dat zij hier iets over te zeggen hebben.
Extreem-links
Links
Midden
Rechts
Extreem-rechts
Zet de begrippen op de juiste plaats op de links-rechts verdeling.
Inspraak
Daadkracht

Slide 8 - Drag question

This item has no instructions

Extreem-links
Links
Midden
Rechts
Extreem-rechts
Zet de begrippen op de juiste plaats op de links-rechts verdeling.
Inspraak
Daadkracht
Dictatuur
Basisdemocratie

Slide 9 - Drag question

This item has no instructions

Wat leer ik deze les?
 • dat Nederland in het verleden anders omging met het machtsdilemma dan nu

 • 3 grondwetsartikelen die passen bij het machtsdilemma
Ik leer...

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

 • Machtig staatshoofd
 • Bevolking geen/ weinig inspraak
Geschiedenis van Nederland
 • Franse Revolutie
 • Amerikaanse Onafhankelijkheids-verklaring
 • Bevolking eiste meer inspraak
 • Nieuwe grondwet
 • Invoering stemrecht
 • Democratisering
 • Parlementaire democratie
Tot 18e eeuw
18e/19e eeuw
20e/21e eeuw

Slide 11 - Slide

This item has no instructions
Gekeken naar de geschiedenis, is Nederland linkser/rechtser geworden.
Gekeken naar de geschiedenis, is Nederland linkser/rechtser geworden.
A
Linkser
B
Rechtser

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions

Democratisering
Een proces waarin mensen steeds meer inspraak, rechten en macht krijgen.

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Parlementaire democratie
Een samenleving waarin het volk bij verkiezingen het parlement kiest.

Slide 14 - Slide

Democratisering heeft ertoe geleid dat Nederland nu een parlementaire democratie is.

Slide 15 - Video

This item has no instructions

Parlementaire democratie

Slide 16 - Slide

Democratisering heeft ertoe geleid dat Nederland nu een parlementaire democratie is.

Oranje = parlementaire democratie
Groen = Semi-parlementaire democratie
Rood = constitutionele parlementaire democratie > Nederland

Slide 17 - Slide

Optioneel

Slide 18 - Video

Optioneel
Artikel 4
Kiesrecht

Slide 19 - Slide

This item has no instructionsPremier Rutte gaat naar het stemhokje om zijn stem
uit te brengen. Is dit actief of passief kiesrecht?
Premier Rutte gaat naar het stemhokje om zijn stem uit te brengen. Is dit actief of passief kiesrecht?
A
Actief kiesrecht
B
Passief kiesrecht

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

Kiesrecht
Actief kiesrecht: gaan stemmen
Passief kiesrecht: jezelf verkiesbaar stellen

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Slide 22 - Video

Dat deze vakbonden opgezet mogen worden staat vastgelegd in artikel 8.
Artikel 8
Vrijheid van vereniging

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Slide 24 - Video

Het recht om te demonstreren. Maar je moet je wel aan de wet houden.
Artikel 9
Vrijheid van vergadering

Slide 25 - Slide

This item has no instructionsDit geldt voor elke burger boven de 18 jaar met een Nederlandse nationaliteit.
Dit geldt voor elke burger boven de 18 jaar met een Nederlandse nationaliteit.
A
Kiesrecht
B
Vrijheid van vereniging
C
Vrijheid van vergadering

Slide 26 - Quiz

This item has no instructionsIedereen mag een vereniging oprichten, ook als het om criminele zaken gaat.
Iedereen mag een vereniging oprichten, ook als het om criminele zaken gaat.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 27 - Quiz

This item has no instructions

Debat
Voor met de klas een debat over de stelling 'Ouders moeten voor elk minderjarig kind een extra stem krijgen bij verkiezingen'.

Slide 28 - Slide

Optioneel

Slide 29 - Video

This item has no instructionsWat heb je geleerd deze les?
Wat heb je geleerd deze les?

Slide 30 - Open question

This item has no instructions
Wat vind je nog lastig?
Wat vind je nog lastig?

Slide 31 - Open question

This item has no instructions

Wat heb ik geleerd deze les?
 • dat Nederland in het verleden anders omging met het machtsdilemma dan nu
 • 3 grondwetsartikelen die passen bij het machtsdilemma
Ik leerde...

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

Einde van de lessenserie over het machtsdilemma
Einde van de les 'Dilemma's en Botsingen'

Slide 33 - Slide

This item has no instructions