Les 2 psychiatrie leerjaar 1

Psy
            Les 2
1 / 27
next
Slide 1: Slide
doelgroepenMBOStudiejaar 4

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Psy
            Les 2

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Leerdoel

Vorige Les

Theorie Psychiatrie

Vragen

Huiswerk

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Lesdoel
Je weet wat hoofd- en substoornissen zijn in de DSM

Je kent de begrippen draagkracht en draaglast en weet de betekenis

Je weet wat psychosomatisch en psychosociaal is

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Vorige les,
Wat is ook al weer de DSM?

Slide 4 - Mind map

This item has no instructions

Hoofd- en substoornissen

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Indeling psychiatrische stoornissen
Psychiatrische stoornissen zijn onderverdeeld in hoofdstoornissen en substoornissen. Deze indeling moet je zien als verschillende groepen. Elke ‘groep’
heeft weer een eigen verdeling van ziektebeelden die daar allemaal onder vallen.

Voorbeeld: Onder de hoofdstoornis; Voeding- en eetstoornissen vallen bijvoorbeeld de substoornissen: anorexia nervosa, boulimia nervosa en de eetbuistoornis

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Hieronder staan allereerst de meest bekende en meest voorkomende psychische stoornissen:

- Schizofreniespectrum en andere psychotische stoornissen;
- Bipolaire stemmingsstoornissen;
- Depressieve stemmingsstoornissen;
- Angststoornissen;
- Obsessieve- compulsieve en verwante stoornissen;
- Psychotrauma en stressor gerelateerde stoornissen;

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Vervolg


- Voeding- en eetstoornissen;
- Middel gerelateerde en verslavingsstoornissen;
- Persoonlijkheidsstoornissen.

In de reader staan nog een aantal stoornissen die minder bekend zijn of minder voorkomen. 

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Welke substoornissen zijn onderdeel van de angststoornis?
A
paniekstoornis
B
selectieve mutisme
C
Boulimia Nervosa
D
ADD

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions

      Zoek uit en schrijf je antwoord op
Een psychiatrische aandoening kan worden veroorzaakt door verschillende factoren. 

Zoek op wat de oorzaken kunnen zijn?

Meestal is het zo dat niet 1 oorzaak aan een psychiatrische aandoening ten grondslag ligt; meestal is het een combinatie van verschillende factoren.
timer
5:00

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Zoek op wat de oorzaken kunnen zijn?

Slide 11 - Open question

This item has no instructions

Oorzaken psychiatrisch ziektebeeld
  • Lichamelijke factoren: Bijv een ziekte van de hersenen
  • Levensomstandigheden (alleen of relatie, werk, druk, stress)
  • (traumatische) ervaringen,
  • Voorgeschiedenis (opvoeding/pesten)
  • Omgevingsfactoren (normen/waarden)
  •  aanleg

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Wat is draagkracht en draaglast?
Draaglast: De druk van iemands beperkingen, ziekte of omgeving (belasting)

Draagkracht: Eigenschappen of hulpbronnen die helpen om te gaan met draaglast

Slide 14 - Slide

Dit wordt bepaald door de mogelijkheden om stress te voorkomen en er mee om te gaan.

Slide 15 - Video

This item has no instructions

Uitleg Micro- meso- en macroniveau.

In de reader staat deze uitgebreide uitleg.

Goed om deze nog een keer te bestuderen.

De docent geeft een praktijk voorbeeld.

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Praktijkvoorbeeld

Een cliënt is gevoelig voor depressie (risicofactor op microniveau/ draaglast). De cliënt wordt depressief, betaald zijn rekeningen niet en gaat niet naar zijn werk (macroniveau). Hij wordt uit huis gezet en raakt zijn baan kwijt. Een familielid (mesoniveau) geeft steun (beschermende factor)en neemt de cliënt tijdelijk in huis (microniveau). De cliënt wordt verzorgt en ondersteunt (er wordt gekookt, de was wordt gedaan, gesprekken gevoerd). Door deze steun krijgt de cliënt meer draagkracht en dit zorgt ervoor dat hij uit zijn depressie komt, weer werk vindt en zijn schulden kan afbetalen.

Slide 17 - Slide

This item has no instructions


Jij als MZ'er kan later in het werkveld cliënten gericht ondersteunen als je zicht hebt op hun draagkracht en draaglast. 

Je kan bijvoorbeeld interventies doen om de draagkracht van cliënten te vergroten, zodat ze beter met de draaglast om kunnen gaan.

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Quiz

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Sil heeft een depressie. Dit is een risicofactor op het:
A
macroniveau
B
microniveau
C
mesoniveau
D
geen van allen

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

Mees heeft veel steun aan zijn buurvrouw. Dit is een beschermende factor op het:
A
microniveau
B
macroniveau
C
mesoniveau
D
geen van allen

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions

Mo heeft beschikking tot goede gezondheidszorg in Nederland
A
Dit is een risicofactor op macroniveau
B
Dit is een beschermende factor op macroniveau
C
Dit is een beschermende factor op mesoniveau
D
Dit is een risicofactor op microniveau

Slide 22 - Quiz

This item has no instructions

Psychosomatisch en psychosociaal

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Wat is het verschil tussen psychosomatisch en psychosociaal? Zoek op (internet)!

Slide 24 - Open question

This item has no instructions

Feedback

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Wat is je het meeste bijgebleven van de les en feedback voor mij:)

Slide 26 - Mind map

This item has no instructions

Huiswerk
Uit de reader:
Maken opdracht 6 t/m 9
Tijdens het half uur (dinsdag) kan je het afmaken
Daarna voor 12.00 uur inleveren

Slide 27 - Slide

This item has no instructions