herhaling hoofdstuk 1

herhaling hoofdstuk 1
1 / 35
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 35 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

herhaling hoofdstuk 1

Slide 1 - Slide

spoorboekje
- nakijken examentraining blz 71 werkboek

- herhaling hoofdstuk 1 - theorie

- herhaling hoofdstuk 1 - opdrachten 

- werken aan het PO

Slide 2 - Slide

noem 5 belangrijke begrippen uit H1 (zonder boek)

Slide 3 - Mind map

Geografische Dimensies
 • Demografische dimensie
 • Economische dimensie
 • Fysische dimensie
 • Sociaal dimensie
 • cultureel dimensie 
 • Politieke dimensie
Schaalniveaus
 • lokaal
 • regionaal
 • nationaal
 • continentaal
 • mondiaal

 • fluviaal 

Slide 4 - Slide

Interactie theorie van Ullman

Slide 5 - Slide

Oorzaken globalisering
Voor globalisering zijn drie ontwikkelingen verantwoordelijk:

1) Vanaf 1975 ontwikkelen steeds meer bedrijven zich tot een multinationale onderneming of mno. Dat zijn grote bedrijven die in meerdere landen fabrieken en kantoren hebben staan, bijvoorbeeld Philips of de ING-bank.

Slide 6 - Slide

Oorzaken globalisering
Voor globalisering zijn drie ontwikkelingen verantwoordelijk:

2) Na 1990 stellen steeds meer landen hun grenzen open voor de wereldmarkt. Je hoeft dan niet meer extra te betalen om je goederen in een ander land in te voeren.
Open grenzen maakt het ook makkelijker om van het ene land naar het andere te migreren.

Slide 7 - Slide

Oorzaken globalisering
Voor globalisering zijn drie ontwikkelingen verantwoordelijk:

3) De afstand tussen gebieden ‘krimpt’. Dat komt natuurlijk door het gebruik van computers met snelle internetverbindingen.
Maar vooral ook doordat het vervoer met (container)schepen en vliegtuigen steeds goedkoper en sneller wordt (bron 12).


Slide 8 - Slide

Welke ontwikkeling heeft vooral gezorgd voor het krimpen van afstanden?
A
Snellere internetverbindingen
B
Duurder en langzamer vervoer
C
Goedkoper en sneller vervoer
D
Meer multinationale ondernemingen

Slide 9 - Quiz

Wat zijn de oorzaken van globalisering?
A
Meer multinationale ondernemingen
B
Minder multinationale ondernemingen
C
Krimpende afstanden
D
Open grenzen

Slide 10 - Quiz

Gevolgen globalisering

1. nieuwe internationale arbeidsverdeling

centrum-periferie

Slide 11 - Slide

Gevolgen globalisering

2. nieuwe afzetmarkten

Slide 12 - Slide

Gevolgen globalisering

3. Van uitschuiven naar doorschuiven; aanpassen aan veranderende ruimtelijke omstandigheden


Slide 13 - Slide

Gevolgen globalisering

4. focus op core business 
--> specialisatie


Slide 14 - Slide

Gevolgen globalisering


5. veranderingen zijn wereldwijd merkbaar

Slide 15 - Slide

Gevolgen globalisering

6. Verbrokkeling

--> grote regionale ongelijkheid en sociale ongelijkheid 

Slide 16 - Slide

Wat is een gevolg van verbrokkeling als gevolg van globalisering?
A
Meer gelijke kansen voor iedereen
B
Meer economische groei
C
Grote regionale ongelijkheid en sociale ongelijkheid
D
Meer internationale samenwerking

Slide 17 - Quiz

Wat is een gevolg van globalisering op het gebied van bedrijfsvoering?
A
Vermindering van concurrentie
B
Focus op core business
C
Meer diversificatie
D
Minder specialisatie

Slide 18 - Quiz

Welk voordeel biedt globalisering voor bedrijven?
A
Lagere productiekosten
B
Minder concurrentie
C
Nieuwe afzetmarkten
D
Meer bescherming tegen importtarieven

Slide 19 - Quiz

Wat is een gevolg van globalisering op het gebied van arbeidsverdeling?
A
Minder arbeidsmigratie
B
Meer lokale banen
C
Betere arbeidsomstandigheden
D
Nieuwe internationale arbeidsverdeling

Slide 20 - Quiz

Slide 21 - Slide

Waardoor wordt diffusie aangejaagd

 • Toerisme
 • Handel
 • Migratie 
 • Informatietechnologie

Slide 22 - Slide

Aan de slag
wat: examenopgave Mozambique

klaar?: werken aan PO 
timer
20:00

Slide 23 - Slide

Aan de slag 
Wat: werken aan PO

LET OP INLEVERDATUM! 
26 mei

Slide 24 - Slide

De politieke globalisering heeft gevolgen voor de positie van staten
De nationale, soevereine staat verliest invloed door:

Opkomst supranationale organisaties
Transnationale organisaties 
Lagere bestuurslagen

Slide 25 - Slide

Verdwijnt de soevereine staat?
De staat blijft belangrijk als:
bestuurslaag
aanbieder van basisvoorzieningen zoals zorg, veiligheid en onderwijs
oplosser van conflicten/crisis op nationaal en internationaal niveauConclusie:

De nationale staat zal zeker niet verdwijnen, maar wel vaker gaan samenwerken met andere staten in een groter verband. 

Dat zij daarvoor een deel van hun nationale soevereiniteit moeten inleveren 
lijkt onvermijdelijk.

Slide 26 - Slide

ontstaan blokvorming

Slide 27 - Slide

wereld hegemonie

Slide 28 - Slide

Centrum periferie model?
De hegemoniale staat was dominant over de periferie. Zij bepaalde aard en intensiteit van de relatie.  

Slide 29 - Slide

basis voor het centrum periferie model

Slide 30 - Slide

Backwash effecten en spread effecten
backwash en spread effecten

Slide 31 - Slide

Uitschuiving
 • Dit zijn activiteiten die horen bij de kern van de economie van de westerse, 

 • rijke landen.‘De uitschuiving van hightech-activiteiten en zakelijke dienstverlening vormt een echte bedreiging voor de triade.’

Slide 32 - Slide

Kansen
 • ‘De westerse landen kunnen ook profiteren van de opkomst van de Pacific Rim.

 •  De koopkracht in dit gebied groeit sterk. Daarmee ontstaat een grote afzetmarkt voor hoogwaardige goederen en diensten.

Slide 33 - Slide

Afstandsverval

Slide 34 - Slide

Keuze
1) examentraining hoofdstuk 1
of
2) leren hoofdstuk 3 (morgen toets)
of
3) werken aan het po

Slide 35 - Slide