Op weg van west naar oost

 Tijdvak 6 

Op weg van west aar oost 

1 / 22
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

 Tijdvak 6 

Op weg van west aar oost 

Slide 1 - Slide

Lesdoel
We weten hoe en waarom de VOC/WIC is ontstaan en op welke manier deze Compagnie aan haar geld kwam.

Slide 2 - Slide

Specerijen
 • Erg interessant, meer smaak, langere houdbaarheid, als medicijn.

 • Groeit alleen in Zuidoost-Azië.

 • Door lange route, met veel tussenhandel zijn specerijen peperduur.

 • Ook Nederland gaat op reis om specerijen te halen. 

Slide 3 - Slide

1596 Cornelis de Houtman eerste Nederlander in Oost-Indië
 • Cornelis de Houtman komt in 1596 als eerste Nederlander in Oost-Indië aan

Slide 4 - Slide

Nieuw probleem!
 • Steeds meer Nederlandse bedrijven (compagnieën) gaan naar Indië varen.
 • Concurrentie zorgde voor strijd op zee.
 • Maar ook aan land: prijzen dalen en daardoor ook de winst

Slide 5 - Slide

Verenigde Oostindische Compagnie (1602)
 • Nederlandse regering               (Staten-Generaal) grijpt in:
Compagnieën moeten samengaan in één bedrijf.
 • Geleid door de 'heren zeventien'
 • Tegen concurrentie
 • Winst gebruikt voor oorlog tegen Spanje

Slide 6 - Slide

Verenigde Oostindische Compagnie (1602)
Doel:
Monopolie op de specerijenhandel ten oosten van Kaap de Goede Hoop

Rechten:
- Zelfstandig handelsverdragen sluiten 
- Forten bouwen 
- Oorlog voeren
- Monopolie

Slide 7 - Slide

Batavia
Nederlanders stichten op Java de belangrijkste factorij (handelspost) Batavia.
Batavia heet nu weer Djakarta.

Slide 8 - Slide

VOC
2000 Schepen en 30.000 man personeel
Eerste multinational van de wereld

Slide 9 - Slide

De VOC verhandelde vooral
A
Slaven
B
Aardappels
C
Kruiden
D
Maïs

Slide 10 - Quiz

In welk jaar werd de VOC opgericht?
A
1601
B
1602
C
1701
D
1702

Slide 11 - Quiz

VOC staat voor
A
Vereniging Oost-Indische Compagnie
B
Verenigde Oost-Indie Compagnie
C
Verenigde Oost-Indische Compagnie
D
Verenigde Oost-Indische Campagne

Slide 12 - Quiz

Geef een aantal voorbeelden van 'specerijen'

Slide 13 - Open question

1621 De WIC

Slide 14 - Slide

De WIC (1621)
 • Doel: handelsmonopolie en kaapvaart (oorlog tegen Spanje)


 • De WIC had gebieden in West-Afrika, de Nederlandse Antillen en Suriname in handen.

 • De WIC handelde in slaven en suiker

Slide 15 - Slide

Driehoekshandel
 • Handel in West-Afrika en Amerika

 • Mercantilisme: Overheid bemoeid zich actief met de economie van het land. 
Slide 16 - Slide

Handel Gouden Eeuw 
VOC
 • Specerijen 

WIC
 • Wapens, Slaven, Tabak 

Oostzeehandel (moedernegotie)
 • Graan en hout 

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

Begrippen uit deze les
 • VOC
 • Specerijen 
 • Compagnieen
 • Concurrentie 
 • Monopolie
 • Factorijen 
 • Multinational
 • WIC
 • Kaapvaart
 • Driehoekshandel 
 • Mercantillisme 
 • Moedernegotie 
 • Oostzeehandel 

Slide 19 - Slide

Jaartallen uit deze les

 • 1596: Cornelis de Houtman komt als eerste Nederlander in Oost-Indië aan
 • 1602: oprichting van de VOC
 • 1621: oprichting van de WIC 

Slide 20 - Slide

Personen uit deze les

 • Cornelis de Houtman

Slide 21 - Slide

Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 22 - Open question