(2hv) H5 milieu in Noord-China paragraaf 4 deel 1

Planning:
 • Introductie
 • Uitleg: paragraaf 4 H5 smog, watertekort + B8, B120
 • maken opdracht 1 t/m 4
 • nabespreken paragraaf 4
 • afsluiting
aan het einde van de les kan/weet je:
 • ken je milieuproblemen die in China voorkomen.
 • kun je uitleggen waardoor deze milieuproblemen ontstaan.
1 / 24
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Planning:
 • Introductie
 • Uitleg: paragraaf 4 H5 smog, watertekort + B8, B120
 • maken opdracht 1 t/m 4
 • nabespreken paragraaf 4
 • afsluiting
aan het einde van de les kan/weet je:
 • ken je milieuproblemen die in China voorkomen.
 • kun je uitleggen waardoor deze milieuproblemen ontstaan.

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

Slide 3 - Link

uitleg/aantekeningen

Slide 4 - Slide

Milieuproblemen in Beijing
Beijing (Peking) is de hoofdstad van China.

20 miljoen inwoners.

Sterk verstedelijkt gebied!

Slide 5 - Slide

Milieuproblemen in Beijing
Twee 'hoofdproblemen':

Smog
Watertekorten

Slide 6 - Slide

Smog
Vervuilde lucht in steden door giftige gassen van auto's, fabrieken en huishoudens.

Veel uitstootgassen > milieuprobleem

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Link

Oorzaken smog
Opkomende middenklasse: per dag tweeduizend nieuwe auto's.

Veel fabrieken en kolencentrales

Slide 10 - Slide

Watertekort
Er valt weinig neerslag in Beijing.

Watertekorten ontstaan.

Stroomgebied van de Gele Rivier.

Slide 11 - Slide

Huang He
Chinese naam voor Gele Rivier.
Komt over het Lössplateau >
slib geeft rivier gele kleur.

Vroeger de levensader van de regio > nu staat de rivier vaak droog >
door welvaarts- en bevolkingsgroei!

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Watertekorten in de Huang He
Veel vraag naar water in droog gebied > rivier staat droog.

Bouw van stuwdammen om waterstand te regelen > meer verdamping!

Slide 14 - Slide

Watertekorten in de Huang He
Irrigatie verbruikt veel water.

80-90% van het water is verbruikt voordat de benedenloop wordt bereikt.

Ernstig vervuilde rivier door fabrieken.

Slide 15 - Slide

Natuurlijke (fysische) dimensie
 •  klimaat
 •  milieu
 •  bodem
 •  water

Slide 16 - Slide

Economische dimensie
 • verdeling welvaart
 • BNP
 • werkgelegenheid
 • handelsrelaties centrum/periferie

Slide 17 - Slide

Sociaal-culturele dimensie
  • manier waarop mensen samenleven
 • religie
 • waarden en normen
 • demografie ; bevolkingsaantal & bevolkingsverdeling 

Slide 18 - Slide

Politieke dimensie
 • belangen van burgers
 • conflicten over ruimte
 • manier van besturen land
 • wie heeft de macht

Slide 19 - Slide

zelfstandig werken
lezen paragraaf 4 H5 smog, watertekort + B8, B120
maken opdracht 1 t/m 4
gebruik hierbij:
 • tekstboek blz. 78/79
 • werkboek blz. 14/15
stoplicht: Rood = stil lezen en werken. Oranje = fluisteren als je wilt overleggen. Groen = normaal praat niveau met werken
timer
1:00

Slide 20 - Slide

herhalen/nabespreken

Slide 21 - Slide

Vanuit welke dimensie is de foto genomen?
A
demografisch
B
economisch
C
fysisch
D
milieu

Slide 22 - Quiz

Bij welke dimensie sluit de tekst aan?
A
politiek
B
economisch
C
demografisch
D
sociaal-cultureel

Slide 23 - Quiz

Het kappen van het tropisch regenwoud is een vorm van...
A
milieuvervuiling
B
milieu-aantasting
C
milieu-uitputting

Slide 24 - Quiz