Module Dagbesteding: Participatie sociale contacten

Module Dagbesteding
Les: Participatie 
deel 3
1 / 11
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 11 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Module Dagbesteding
Les: Participatie 
deel 3

Slide 1 - Slide

Doel van de les
Kennisdoelen: 
Je legt uit wat de begrippen re-integratie/ resocialisatie/ rehabilitatie inhouden 
Je legt uit hoe je mogelijkheden schept voor cliënten om zich te ontwikkelen 
Toepassingsdoelen:
Je toont aan hoe je kansen en mogelijkheden schept voor cliënten om zich te ontwikkelen 
Je laat zien hoe je duidelijke voorlichting geeft afgestemd op het kennis- en taalniveau van de cliënt. 
Burgerschap:
Je toont aan op welke manier je iets kan betekenen voor mensen in jouw netwerk 
  

Slide 2 - Slide

Programma 
 • Korte terugblik vorige les
 • Theorie - Participatie afgebakend in domeinen
 • Opdracht - Mindmap sociale contacten
 • Evalueren op proces en product
Slide 3 - Slide

Korte terugblik vorige les
Bespreek in groepjes van 3 de onderstaande begrippen:
 • Burgerschapsparadigma
 • (Re-) integratie
 • Separatie
 • Normalisatie
 • Rehabilitatie
 • Resocialisatie
 • Inclusie
 • ICF 

Slide 4 - Slide

Dagbesteding
is een doelgerichte, zo veel mogelijk zingevende gestructureerde invulling van activiteiten om de tijd die je tot je beschikking hebt te besteden?
                                Theoretisch gedeelte

Slide 5 - Slide

Participatie afgebakend in domeinen
Tijdens deze les zoomen wij in op 1 van de domeinen, namelijk sociale contacten.
 • Eigen inkomen; betaald werk of uitkering.
 • Zelfstandig functioneren; denk aan adl, hdl, financiën.
 • Opdoen van vaardigheden; een bepaalde taak of activiteit waar iemand erg goed in is.
 • Sociale contacten; contacten met familie, vrienden, kennissen (kortom, in contact zijn met anderen)
 • Maatschappelijke bijdragen; etentje organiseren in de wijk, spullen weggeven, het ondersteunen van een buurvrouw.
 • Maatschappelijk deelnemen; dagbesteding, deelnemen aan activiteiten in een ontmoetingscentrum
Slide 6 - Slide

Sociale contacten van je zelf
Maak de onderstaande opdracht

Slide 7 - Slide

In gesprek over je mindmap
Maak de onderstaande opdracht

Slide 8 - Slide

Beantwoord de vragen over het filmpje 
1. Wat houdt de Participatiewet in?

2. Vind jij dat iedereen recht heeft op een uitkering die een beperking hebben, waarom wel/waarom niet? 
3. In de docu kreeg Mari de vraag of hij bereid is om ander werk te accepteren dan zijn eerst voorkeur. Wat zou jij antwoorden als jij in dezelfde situatie als Mari staat? Beargumenteer je antwoord.
                                                                                    
Huiswerk

Slide 9 - Slide

Huiswerk 
Pak de eindopdracht van deze module erbij. 
Ga binnen je BPV aan de slag met het eerste onderdeel

Gesprek cliënt
 1. Lees het ondersteuningsplan van een cliënt
 2. Stel vast welke doelen er geformuleerd zijn voor dagbesteding en welke doelen gericht zijn op werk, scholing of vrije tijd
 3. Ga in gesprek met de cliënt en (indien mogelijk) een naastbetrokkene over de activiteiten uit het ondersteuningsplan
 4. Bespreek hoe deze activiteiten worden ingevuld voor wat betreft werk, scholing en vrije tijd 

Slide 10 - Slide

Evalueren op proces
Evalueren op product 
 • Is het jou gelukt om een mindmap te maken van jouw sociale contacten?

 • Wat vindt jij van je mindmap? Staat er volgens jou er alles in?

 • Welk domein van de participatie hebben wij tijdens de les besproken?
 • Wat vond je ervan om een eigen mindmap te maken?

 • Hoe heb je het bespreken van de mindmap ervaren?

 • Hoe heb je de samenwerking met je klasgenoten ervaren?

Slide 11 - Slide