Kunstgeschiedenis Modernisme-tot 1950

Modernisme tot 1950
Art Nouveau & Art Deco (1880-1940)
Expressionisme
Kubisme
Surrealisme
De Stijl (1917-1930) & Bauhaus (1918-1950)
1 / 26
next
Slide 1: Slide
KunstMBOStudiejaar 1

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 5 videos.

Items in this lesson

Modernisme tot 1950
Art Nouveau & Art Deco (1880-1940)
Expressionisme
Kubisme
Surrealisme
De Stijl (1917-1930) & Bauhaus (1918-1950)

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wat is de andere naam voor Art Nouveau?
A
Nieuwe Kunst
B
Slaoliestijl
C
Jugendstil
D
Franse kunst

Slide 2 - Quiz

This item has no instructions

Bij welke stroming hoort dit werk?

A
Impressionisme
B
Art Nouveau
C
Expressionimse
D
Art Deco

Slide 3 - Quiz

This item has no instructions

Slide 4 - Video

This item has no instructions

Slide 5 - Video

This item has no instructions

EXPRESSIONISME
Schilderkunst met felle kleuren en grove toetsen
Vereenvoudigde vormen in schilder en beeldhouwkunst

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Kleurfamilie
Primaire kleuren
Grove toets
Licht- en schaduw effecten
Overlapping

Slide 7 - Drag question

This item has no instructions

KUBISME
Stijlkenmerk?
A
Felle kleuren
B
Korte penseelstreken (streepjes)
C
Geometrische vormen
D
Geen schaduw

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions


Waarom hoort dit schilderij bij het Kubisme?
A
Dat komt door de kleuren
B
Ik zie geen kubus, het is geen kubisme!
C
Er zitten invloeden van Afrikaanse kunst in.
D
Hoekige vormen en er is iets geks met standpunten

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions

Waarom hoort dit kunstwerk bij het kubisme? (meerdere antwoorden mogelijk)
A
Natuurgetrouw
B
Geabstraheerd
C
Kleurrijk
D
Geometrische vormen

Slide 10 - Quiz

This item has no instructions

Surrealisme betekent letterlijk
A
zeer onbewust
B
boven de werkelijkheid
C
boven de fantasie
D
zeer realistisch

Slide 11 - Quiz

This item has no instructions

Surrealisme
A
Gaat over dromen
B
Gaat over dingen die niet echt kunnen
C
Gaat over het onbewuste
D
Gaat over dingen die echt zijn

Slide 12 - Quiz

Inhetsurrealismewendenkunstenaarshunfantasieaanzonderzichietsvanbestaandewettenenregelsaantetrekken.Zijtoneninhunkunstwereldendienietbinnendesfeervangewoneervaringenliggen.Dromen,hallucinatiesenhetonderbewustezijninspiratie-bronnen.MetnamehetwerkvanSigmundFreudheefthunbelang-stelling.
Welke schilder hield van surrealisme
A
Salvador Dali.
B
Rembrandt van Rijn.
C
Piet Mondriaan.
D
Johannes Vermeer

Slide 13 - Quiz

This item has no instructions

Wat is ' De Stijl' ?
A
Een groep Nederlandse kunstenaars
B
Een groep muzikanten
C
Een groep Chinese Kunstenaars

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

De Stijl
Theo van Doesburg en Mondriaan, begonnen ook in Nederland een kunstenaarsgroep: De stijl . Het had veel overlap met Bauhaus. Het was moderne architectuur en vormgeving. De ontwerpen moesten functioneel zijn. Het schoonheidsideaal was: Less is more. Er werd gebruik gemaakt van geometrische vormen, primaire kleuren. 

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Slide 16 - Video

This item has no instructions

bauhaus
postimpressionisme
kubisme
de stijl

Slide 17 - Drag question

This item has no instructions

Rietveld Schröderhuis, Nederland

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Slide 19 - Video

This item has no instructions

Ondergang van de Jugendstil
  •  na WO1 , een economische crisis
  • Jugenstil/art nouveau zijn elitair en duur
  • Het ambachtelijke smeedwerk, houtwerk, de mozaïek vloeren, het glas in lood.
  • Het werd niet meer geaccepteerd in de cultuur om zo duur en dus elitair te ontwerpen. Er ontstonden nieuwe idealen. Bouwen moest ook democratisch zijn, ook sociaal gericht zijn om ook gewone burgers/ arme mensen een goed leven te bieden

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Het Bauhaus
Ook de leden van kunstenaarsgroep Bauhaus hadden idealen om de wereld beter te maken. In 1919 stichtte Walter Gropius in het Duitse Weimar een rijksschool voor architecten, kunstenaars en industrieel ontwerpers, waar moderne, functionele vormgeving werd onderricht. 

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

De ideologie van het Bauhaus
Er werd met nieuwe productieprocessen geëxperimenteerd, studenten kregen de ruimte om een nieuwe, eigentijdse vormtaal te ontwikkelen. In een tijd dat alleen een elitaire bovenlaag zich (jugendstil) ontwerpen kon permitteren, werkte het Bauhaus vanuit het ideaal om mooi en praktisch design voor iedereen bereikbaar te maken.

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Bauhaus design
Hoogwaardige technische en esthetische producten 
Accent op de functionaliteit
Betaalbare producten door industriele productieprocessen
Integratie van kunst in het dagelijkse leven

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

De Stijl
Bauhaus

Slide 25 - Drag question

This item has no instructions

Slide 26 - Video

This item has no instructions