Spelend leren les 2

Spelend leren 
les 2
1 / 14
next
Slide 1: Slide
Spelend lerenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Spelend leren 
les 2

Slide 1 - Slide

VVE staat voor
A
Voor en vroeg-ontwikkelings educatie
B
Voor- en vroegschoolse educatie

Slide 2 - Quiz

VVE richt zich op kinderen van de leeftijd
A
1,5 tot 5 jaar
B
2,5 tot 7 jaar
C
2,5 tot 6 jaar
D
1,5 tot 6 jaar

Slide 3 - Quiz

Wat is het doel van VVE?

Slide 4 - Mind map

Doelgroepkinderen: kinderen die onvoldoende zijn toegerust voor de ontwikkelingseisen van de basisschool waardoor ze het risico lopen achterop te raken.

A
Juist
B
Onjuist

Slide 5 - Quiz

Wet IKK

Slide 6 - Mind map

Wet IKK
 •  1 januari 2018
 • Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) 
 • De kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren
Pijlers van de Wet IKK
 1. De ontwikkeling van het kind staat centraal
 2. Veiligheid en gezondheid
 3. Stabiliteit en meer ruimte voor pedagogisch maatwerk
 4. Kinderopvang is een vak

Slide 7 - Slide

Wet OKE

Slide 8 - Mind map

Wet OKE 
 • 1 augustus 2010
 • Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie
 • De taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren en de kwaliteit van de peuterspeelzalen te verbeteren
 •  De wet wijzigt drie wetten: de 'Wet Kinderopvang', de 'Wet op het onderwijstoezicht' en de 'Wet op het primair onderwijs 

Slide 9 - Slide

VVE
2020 zijn alle gemeenten Nederland verplicht om het voorschoolse educatieve (VVE) aanbod voor peuters van 10 uur per week naar 16 uur per week te brengen.
Per 1 januari 2022 moet een kinderopvanglocatie die met VE werkt een VE-beleidsmedewerker/coach hebben

Slide 10 - Slide

Hoe wordt er toezicht gehouden op de kwaliteit van de vve groepen?

Slide 11 - Mind map

Toezicht 
 • De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de uitvoering van voorschoolse educatie en de vroegschoolse educatie (groep 1 en 2).
 • Ook houdt de onderwijsinspectie toezicht op de wijze waarop de gemeenten de verplichtingen vanuit het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid ( waaronder voorschoolse educatie, nakomen.
 • De onderwijsinspectie kijkt naar alle aspecten die relevant zijn voor de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie (vve), waarbij er een onderscheid gemaakt wordt tussen het gemeentelijk niveau en het locatieniveau.

Slide 12 - Slide

welke VVE programma's zijn er?

Slide 13 - Mind map

Groepjes van 3/4 maken voor opdracht VVE

Slide 14 - Mind map