Commercieel plan, Interne en externe analyse

Commercieel plan
Interne en externe analyse  
1 / 17
next
Slide 1: Slide
BedrijfseconomieMBOStudiejaar 2

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Commercieel plan
Interne en externe analyse  

Slide 1 - Slide

Planning
 • Leerdoelen
 • Marketingomgeving
 • Interne analyse
 • Externe analyse

Slide 2 - Slide

Leerdoelen
Studenten kunnen aan het einde van de les:
 • De interne analyse maken en toelichten 
 • De externe analyse maken en toelichten
 • Een confrontratiematrix maken
 • Strategische opties samenstellen aan de hand van de confrontatiematrix

Slide 3 - Slide

Marketingomgeving
Interne omgeving (micro-omgeving)
 Externe omgeving (Macro-omgeving)

Slide 4 - Slide

interne analyse

Slide 5 - Mind map

Beschrijf de interne analyse voor het alfa.

Slide 6 - Open question

Interne analyse
Sterktes en Zwaktes

Slide 7 - Slide

Externe analyse

Slide 8 - Mind map

Beschrijf per onderneming jullie externe analyse.

Slide 9 - Open question

Externe analyse 
Kansen en bedreigingen 
DESTEP

Slide 10 - Slide

DESTEP + Voorbeeld

Slide 11 - Mind map

DESTEP
Demografisch factoren
Economische factoren
Sociaal/culturele factoren
Technologische factoren
Ecologische factoren
Politiek/juridische factoren

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Link

Confrontratiematrix
Sterktes
Zwaktes
Kansen 
- Uitbuiten
- Groeien
- Verbeteren
- Ombuigen tot sterke punten.
Bedreigingen
- Verdedigen
- Concurreren met sterktes.
- Vermijden of terugtrekken.
-Samenwerking zoeken.

Slide 14 - Slide

Bij welk onderdeel van de matrix zouden jullie zelf gaan zitten voor het Alfa College?

Slide 15 - Open question

Strategische vragen
 1. Hoe kunnen we onze sterktes gebruiken om op kansen in te spelen?
 2. Hoe kunnen we sterktes gebruiken om bedreigingen te omzeilen?
 3. Hoe kunnen we onze zwaktes verbeteren om alsnog kansen te benutten?
 4. Hoe kunnen we onze zwaktes verbeteren om alsnog bedreigingen te omzeilen?

Slide 16 - Slide

Afsluiting
Maak of pas de  SWOT-analyse aan.
Gebruik van de DESTEP-analyse.
Bepaal aan de hand van confrontatiematrix een strategie.


Slide 17 - Slide